Фото без опису


 

Актуальність питань енергозбереження

         

          Проблема енергозбереження на межі тисячоліть перетворилась в одну з найважливіших загальнолюдських  проблем. Раціональне та економне використання природних ресурсів, скорочення шкідливих викидів в атмосферу та ефективне використання електричної та теплової енергії набувають виключно важливого значення у сучасному суспільству.

          Україна задовольняє свої потреби в природних енергоресурсах за рахунок власного їх видобутку приблизно на 45%. У більшості країн світу рівень енергетичної самозабезпеченості такий самий або нижчий.

          Проблема полягає в іншому – неприпустимо низький рівень ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів. Енергоємність валового внутрішнього продукту (далі - ВВП) в Україні в 3-5 разів вища, ніж в економічно-розвинених державах. Цей показник в нашій державі становить 0,93 кг у.п./дол.. США, для порівняння – Австралії дорівнює 0,21  кг у.п./дол.,

Середній показник у світі – 0,39 кг у.п./дол.. США. Така ситуація є слідством деформації структури виробництва та енергоспоживання, використання застарілих виробничих енергетичних фондів, повільного впровадження енергозберігаючих заходів та технологій, а та також ряду інших причин. Крім того, слід зазначити не якість нормативно-правової бази у цій сфері.

Необхідність підвищення рівня безпеки є одним з головних завдань нашої держави на сучасному етапі її соціально-економічного розвитку.

В умовах значної залежності економіки України від імпорту енергоносіїв цей напрям державної економічної політики є не менш важливим, ніж збільшення обсягів власного видобутку (виробництва) енергетичних ресурсів. Енергозбереження є не тільки вирішальним, але й найдешевшим джерелом задоволення потреб господарського комплексу в енергоносіях, адже питомі капітальні витрати в енергозбереження значно нижчі від витрат у збільшення видобутку та виробництва енергоносіїв.

Енергозбереження – заходи, спрямовані на заощадження теплової та електричної енергії. Використовуючи різні джерела енергії та технології, можна по-різному досягати корисного ефекту (зменшення витрат енергії при її перетворенні та зниження негативного впливу споживання енергії на довкілля).

 

Основні напрямки енергозбереження

 

Головним пріоритетом реалізації політики енергозбереження є досягнення максимальної ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів при існуючій структурі промислового виробництва, а також зменшення шкідливого впливу на довкілля.

Основні напрямки енергозбереження:

  • зменшення споживання імпортних енергоносіїв;
  • впровадження новітніх енергозберігаючих, екологічно чистих технологій, більш ефективного обладнання і приладів та удосконалення існуючих;
  • реконструкція зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючих освітлювальних приладів та автоматизованих систем управління;
  • впровадження енергозберігаючих освітлювальних приладів у бюджетній сфері з метою скорочення споживання електричної енергії;
  • використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;
  • впровадження технологій електроопалення;
  • популяризація енергозбереження.

Енергозбереження – це безліч різних заходів, в сукупності які повинні привести до загального зменшення споживання енергії від зовнішніх джерел, що важливо не тільки  в економічному плані, але і в екологічному, оскільки зменшиться кількість шкідливих викидів і відходів. Найбільш ефективне рішення проблем досягається шляхом поєднання різних чинників – людського, технічного, організаційного.

     Кожній людині слід знати, що він здатний зробити внесок у процес енергозбереження хоча б у тому, що вимкне непотрібний на данний момент електричний прилад або змінить його на менш потужний. Заходи з енергозбереження в домашніх умовах, природно, не носять глобального характеру, кожен домовласник сам регулює споживання енергії в своєму приміщенні, проте в сукупності це мільйони домогосподарств, які споживають чимало кількість енергії. У продажу вже давно з’явилися енергозберігаючі лампи, які стоять хоч і дорожче звичайних, але служать у декілька разів довше і споживають енергії на 80% менше. Тут питання, скоріше, у свідомості громадян. Більшість людей вживає заходів, щоб заощадити на оплатні комунальних послуг, і мало хто замислюється про проблему в цілому.

     На відміну від ситуації в домоволодіннях, заходи з енергозбереження на підприємстві носять централізований і організаційний характер. Тут є можливість контролю над витратою енергії, а також впровадження нових енергозберігаючих технологій. Багато організацій попередньо проводять аудит енерговитрат з метою виявити всі можливі шляхи зниження витрати енергії.   Самий радикальний метод – зміна всього обладнання на більш енергозберігаюче, але це занадто довгий процес, а головне, дорогий, який досить довго окупається. Отже, до зниження витрат енергії (а отже, загальних витрат підприємства, що є основою причиною прийняття даних заходів) здатні нанести такі організаційні заходи з енергозбереження:

  • розумна й ефективна експлуатація енергетичних потужностей;
  • неухильне дотримання трудової дисципліни на робочому місці;
  • безперервне і злагоджена взаємодія підрозділів на підприємстві.

По завершенні певного часового проміжку слід провести повторний аудит, щоб оцінити, наскільки прийняті заходи виявилися дієвими, відзначити слабкі місця, внести необхідні корективи в існуючу програму.

                   Заходи з енергозбереження – питання державного масштабу, в рішення якого кожен здатний внести свій посильний вклад. Майбутнє всього людства визначається діями окремо взятого жителя планети Земля.

 

 

                                                              Відділ ЖКГ, Благоустрою

                                                              та розвитку інфраструктури виконкому

                                                              Сіверської міської ради