Про затвердження Порядку

виведення житлового приміщення

(квартири) в нежитлове приміщення

з метою здійснення підприємницької

діяльності
 

З метою забезпечення конституційних прав громадян на володіння, користування та розпорядження приватною власністю для здійснення господарської та іншого роду діяльності, яка не заборонена законодавством, відповідно до статті 41 Конституції України, статей 7, 8, 150, 152 Житлового кодексу Української РСР, статей 319, 320 Цивільного кодексу України, Законів України «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про основи містобудування», керуючись стетею25, Закону України «Про місцеве самоврядування і Україні» міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок  виведення житлового приміщення (квартири) в нежитлове приміщення з метою здійснення підприємницької діяльності (додається).

2. Відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради (Левицька) оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

Міський голова                                                                              А.О.Черняєв


 

Додаток

 до рішення міської ради

___________________

 

Порядок  виведення житлового приміщення (квартири) в нежитлове приміщення з метою здійснення підприємницької діяльності
 

Цей Порядок розроблено на підставі статей  7,8,152 Житлового кодексу Української РСР, Цивільного кодексу України, Законів України "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про власність", "Про місцеве самоврядування в України", Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.04.1984 № 189.

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм виведення житлового приміщення (квартири) в нежитлове приміщення з метою здійснення підприємницької діяльності в м.Сіверськ з метою відкриття об'єктів певного виду діяльності, є обов'язковим для фізичних та юридичних осіб, незалежно від форм власності, у регулюванні правових відносин, що виникають у процесі розміщення об'єктів у житловому фонді міста, та регулює порядок підготовки документів для прийняття відповідного рішення виконкому міськради.

1.2. Чинність Порядку поширюється на весь житловий фонд (жилі будинки, жилі квартири в них, а також жилі приміщення в інших будівлях), що знаходиться на території міста незалежно від форм власності та балансової належності.

1.3. Порядок не поширюється на житлові будинки, що збудовані за рахунок коштів їх власників, належать до приватного сектору житлового фонду міста і розміщують на земельній ділянці, призначення якої вже визначено.

1.4. Переведення жилого будинку, приміщення (квартири) у нежилі проводиться у випадках:
- визнання у встановленому порядку жилого будинку, приміщення (квартири) непридатним для проживання;
- зміни функціонального призначення жилого будинку, приміщення (квартири).

Переведення придатних для проживання жилих приміщень (квартир) у місті в нежилі допускається, як виняток.

1.5. Не допускається переведення жилого приміщення (квартири) у нежиле для потреб промислового характеру.

1.6. Переведення жилих приміщень (квартир) у нежилі допускається у разі, якщо вони розташовані у цокольних, перших поверхах жилих багатоповерхових будинках.

1.7. Переведення може бути здійснено тільки за умови, якщо сім'я власника має житлову площу, яка відповідає санітарним нормам для постійного проживання.

1.8. Жиле приміщення (квартира), стосовно якого вирішується питання щодо переведення із жилого у нежилий фонд та реконструкції для розміщення в ньому об'єкта певного виду діяльності, повинно відповідати таким умовам:
- мати можливість влаштування окремого входу з фасаду будинку, орієнтованого на вулицю, магістраль, проїзд, не пов'язаного з під'їздом до жилого будинку, максимального збереження зелених насаджень;
- перебувати в приватній власності;
- жилий будинок, що знаходиться в комунальній власності міста, не повинен бути визначений ветхим та внесеним до графіків зносу на поточний рік, мати наявні пошкодження огорожуючих та несучих конструкцій, не належати до об'єктів культурної спадщини;
- у ньому не повинно бути зареєстровано мешканців.

1.10. Встановити, що не допускається:

використання приміщень нежилого призначення в жилих будинках для розміщення об'єктів:
- промислового характеру;
-які виконують роботи та надають послуги, що викликають псування приміщень, підвищений шум та вібрацію, порушують умови проживання інших мешканців будинку, передбачені Правилами користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 № 572 "Про механізм впровадження Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду";
-спеціалізованих магазинів та складів будівельних, хімічних товарів, з наявністю вибухо-пожежнонебезпечних речовин і матеріалів, експлуатація яких може привести до забруднення території та повітря житлової забудови;
-спеціалізованих рибних та овочевих магазинів;
-саун, пралень, бань, хімчисток, автосалонів;
-автоматичних телефонних станцій;
-підприємств побутового обслуговування, в яких застосовуються легкозапалювальні засоби (за виключенням перукарень, майстерень по ремонту побутових машин і приладів, ремонту взуття загальною площею не більше 100кв.м);
-громадських туалетів;
-похоронних бюро;
-топочних для автономного опалення для нежилих приміщень;

спорудження будь-яких прибудов до приміщень (квартир), що розміщуються у жилих будинках і переведені із житлового у нежитловий фонд, без письмової згоди на це балансоутримувача і повнолітніх власників та мешканців суміжних квартир 1-го та 2-го поверхів жилого будинку.

Використання приміщень жилого і нежилого призначення в жилих будинках для розміщення закладів громадського харчування, розважальних закладів дозволяється при умові надання згоди всіма повнолітніми мешканцями жилого будинку.

2. Переведення придатних для проживання жилих приміщень

2.1. Для вирішення питання переведення жилих приміщень у нежилі власник житла надає до виконкому міської ради такі документи:

заяву власника житла або уповноваженої за дорученням особи з додаванням копії доручення, засвідченого нотаріально на ім'я міського голови із зазначенням цільового призначення приміщення (додаток 1);

нотаріально завірену копію документа, яка підтверджує право власності на житло;

копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

довідки відповідних підприємств, які надають мешканцям міста послуги з постачання води, газу, теплової та електричної енергії, послуги з обслуговування жилих будинків та прибудинкових територій:
- про відсутність заборгованості по оплаті цих послуг по квартирам, відносно якої вирішується питання переведення її в нежитловий фонд та де зареєстрований власник;
- про те, що жиле приміщення є вільним фактично та юридично;
- про забезпечення сім'ї власника житлом, яке відповідає санітарним нормам для постійного проживання;
- про загальну площу земельної прибудинкової території;

технічний висновок проектної організації про можливість переведення жилого приміщення з метою використання його під нежиле з обґрунтуванням можливості реконструкції приміщення;

акт ідеальних частин площі квартири від загальної площі будинку, виданий КП "Артемівське  бюро технічної інвентаризації";

письмову згоду всіх повнолітніх власників та мешканців суміжних квартир 1-го та 2-го поверхів з квартирою, зазначеною в заяві, щодо її перепланування та переобладнання для подальшого використання за певним 
призначення (додаток 2) з доданням ксерокопії планів 1-го та 2-го поверхів будинку. У разі розміщення квартири в будинку житлово-будівельного кооперативу або де створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - виписку з протокольного рішення загальних зборів.

У разі їх немотивованої або безпідставної відмови в наданні згоди щодо подальшого використання жилих приміщень під об'єкти певного призначення, комісією у складі представників відділу житлово-комунального господарства виконкому районної у місті ради, комунального житлового підприємства або житлово-будівельного кооперативу, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку за місцем розміщення, мешканців інших квартир укладається відповідний акт, який враховується при підготовці висновків комісії виконкому міської ради

Процедура подання пакету документів здійснюється до відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради

2.2. Комісія виконкому міської ради утворюється щорічно у складі:
- голова комісії - заступник міського голови,

члени комісії:
- начальник відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради ;
- представник районної санітарно-епідеміологічного нагляду (за згодою);
- представник пожежного нагляду (за згодою);
- представник проектної організації, що має ліцензію на обстеження та проектування (за згодою);
- спеціаліст відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради ;
- керівник комунального житлового підприємства чи організації;
- начальник відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради ;
- районний архітектор.

Акт з висновком про результати обстеження готується відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради  і надається заявнику в місячний термін від дня надходження його звернення. Висновок комісії повинен враховувати насиченість об'єктів певного призначення у межах мікрорайону, наявність під'їзних шляхів, можливість незалежного підключення об'єкта до інженерних мереж, недопущення використання суб'єктами господарювання дворової території, місць відпочинку мешканців будинку.

2.3. Рекомендувати власникам житла для захисту майнових інтересів при купівлі жилих приміщень попередньо отримувати письмову згоду всіх повнолітніх власників та мешканців суміжних квартир (для ЖБК, ОСББ - позитивний висновок загальних зборів), висновок комісії виконкому міської ради  щодо можливості та доцільності переведення жилого приміщення із житлового в нежитловий фонд з метою здійснення підприємницької діяльності.

2.4. Термін прийняття рішення виконкомом  міськради про надання дозволу на переведення жилого приміщення із житлового в нежитловий фонд чи відмову в цьому становить 30 робочих днів від дня надходження до відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому повного комплекту документів, передбаченого пунктами 2.1, 2.2 цього Порядку з урахуванням регламенту роботи виконкому міськради.

2.5. Протягом місяця, після ухвалення рішення виконкому міськради про переведення приміщення із житлового в нежитловий фонд, власник укладає відповідні угоди про оплату комунальних послуг та експлуатаційних видатків,  звертається до відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому для укладення угоди на оренду земельної ділянки.

2.6. Власник нежилого приміщення повинен:
- не перешкоджати працівникам комунального житлового підприємства, інших організацій в обслуговуванні інженерних комунікацій;
- не порушувати цілісність елементів конструкцій нежилого приміщення та жилого будинку в цілому без отримання письмового дозволу інспекції ДАБК на проведення відповідних робіт;
- перед початком будівельних з ремонту та реконструкції приміщення укласти угоду на збирання та вивезення будівельного сміття.

2.7. Контроль за належним використанням приміщень, які переведені в нежилий фонд, за цільовим призначенням, визначеним у відповідному рішенні виконкому міськради, здійснює відділ комунального господарства, землекористування та екології виконкому.

2.8. Відповідальність за дотриманням цього Порядку та Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, діючих будівельних та санітарно-епідеміологічних норм, правил протипожежної безпеки покладається на власника приміщення, яке переводиться із житлового у нежитловий фонд.

2.9. Рішення виконкому міської ради про переведення жилого приміщення у нежиле одночасно є дозволом на розробку відповідного проекту реконструкції цього приміщення.

2.10. У разі, якщо власник приміщення, яке переведено в нежитловий фонд, має намір змінити його цільове призначення (зазначене у відповідному рішенні виконкому міськради), йому необхідно звернутися до виконкому міської ради для внесення відповідних змін в рішення виконкому міськради.

Для вирішення цього питання власник приміщення надає відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому такі документи:
- заяву власника приміщення або уповноваженої за дорученням особи з додаванням копії доручення, засвідченого нотаріально на ім'я міського голови із зазначенням цільового призначення приміщення;
- нотаріально завірену копію документа, яка підтверджує право власності на приміщення;
- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;
- довідки відповідних підприємств, які надають мешканцям міста послуги з постачання води, газу, теплової та електричної енергії, послуги з обслуговування жилих будинків та прибудинкових територій про відсутність заборгованості по оплаті цих послуг по приміщенню, відносно якого вирішується питання зміни його цільового призначення;
- технічний висновок проектної організації про можливість реконструкції приміщення під певний об'єкт бізнесу;
- письмову згоду всіх повнолітніх власників та мешканців суміжних квартир 1-го та 2-го поверхів з приміщенням, зазначеною в заяві, щодо її перепланування та переобладнання для подальшого використання за певним призначення з доданням ксерокопії планів 1-го та 2-го поверхів будинку. У разі розміщення квартири в будинку житлово-будівельного кооперативу або де створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - виписку з протокольного рішення загальних зборів;
- погодження виконкому  міської  ради на зміну цільового використання приміщення.

3. Переведення жилого будинку, приміщення (квартири) у нежилі у зв'язку з визначенням його непридатним для проживання

3.1. Для вирішення питання переведення жилого будинку, приміщення (квартири) у нежилі у зв'язку з визначенням його непридатним для проживання власник звертається із заявою до відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому ради за місцем розташування.

До заяви власник жилого будинку, приміщення (квартири) додає:
- завірені нотаріально копії документів, що підтверджують право власності на жилий будинок, приміщення (квартиру) (договір купівлі-продажу, свідоцтво або інше з відміткою реєстраційного напису БТІ);
- довідку БТІ про відсоток фізичного зносу;
- у разі необхідності, висновок проектного інституту щодо технічного стану жилого будинку, приміщення (квартири) та про неможливість або недоцільність проведення його капітального ремонту;
- технічний паспорт на жилий будинок, приміщення (квартиру) (поверховий план);
- довідку з комунального житлового підприємства (ОСББ, ЖБК) про те, що у жилому будинку, приміщенні (квартирі) ніхто не зареєстрований і не проживає.

            3.2. Виконком міської ради  доручає комісії, створеної відповідно до Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і приміщень непридатними для проживання, затвердженого Постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.04.1984 № 189, вивчити надані разом із заявою документи, обстежити стан жилого будинку, приміщення (квартири) як жилого або визнання його в установленому порядку непридатним для проживання, про що складається відповідний акт.

3.3. Після цього власник жилого будинку, приміщення (квартири) звертається з заявою до виконкому міської ради та надає вказані у п.3.1 документи з доданням акта комісії виконкому районної у міської  ради, письмової згоди власників жилого будинку (ОСББ, ЖБК та інше) на подальше його використання в разі, якщо власнику на праві власності належить жиле приміщення.

3.4. На підставі наданих документів відділом комунального господарства, землекористування та екології виконкому готується відповідний проект рішення виконкому міськради.

 


 

 Додаток

До Порядку  виведення житлового приміщення (квартири) в нежитлове приміщення з метою здійснення підприємницької діяльності
 


                                                                     Міському голові

                                                                                                   _______________________
                                                                                                  (прізвище, ім’я, по батькові)
                                                                                                  (зареєстрований за адресою)
                                                                                                  Телефон
 

                                                                     З А Я В А
            Прошу дозволити переведення із житлового в нежитловий фонд жилого будинку, приміщення (квартири), розташованого за адресою: м. Сіверськ, вулиця  ___________ , будинок №________ квартира № , що належить мені на праві приватної власності, з метою розміщення___________________________________________________________________ для здійснення підприємницької діяльності.
            Зобов’язуюсь використовувати самостійно (передати в орендне користування) це приміщення за вищевказаним призначенням, дотримуватися Правил користування приміщеннями житлових будинків, прибудинковими територіями, затверджених Постановою КМУ України від08.10.1992 № 572, брати участь у належному утриманні приміщення (будинку) і прибудинкової території, здійснювати експлуатаційні видатки.