Про затвердження Порядку розміщення

тимчасових споруд для провадження

підприємницької діяльності в м. Сіверськ

   З метою врегулювання діяльності у сфері розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Сіверськ, відповідно до Конституції України, Земельного Кодексу України, Закону України "Про землеустрій", Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України №244 від 21.10.2011 року «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», керуючись статею  26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Сіверськ згідно додатку(додається).

2. Виконавчому комітету затвердити склад робочої групи з попереднього погодження місця розташування тимчасових споруд.

3.  Затвердити типовий договір особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності згідно додатку 4 до Порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

Міський голова                                                                        А.О.Черняєв


 

Додаток

до рішення міської ради

___________________

 

Порядок розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності у м. Сіверськ

1. Загальні положення

 1.1. Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Сіверськ (далі Порядок), розроблений відповідно до Положень Цивільного Кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».

1.2. Цей Порядок визначає механізм розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності м. Сіверськ.

1.3. Терміни у цьому Порядку застосовуються у такому значенні:

 -  Робоча група: група у складі заступника міського голови відповідного напрямку, спеціалістів виконавчого комітету Сіверської міської ради відповідного напрямку.

 -  Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

- архітектурний тип ТС (далі - архітип) - зовнішній архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її власника (користувача), назви продукції та/або послуг, які надаються. При розташуванні ТС відповідно до схеми розміщення ТС застосовуються типові ТС;

- замовник - суб'єкт господарювання, який має намір розмістити ТС на підставі паспорта прив'язки ТС;

- комплексна схема розміщення ТС - схема розміщення ТС на території населеного пункту або його частині;

- паспорт прив'язки ТС - комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою прилеглої території;

- пересувна ТС - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

- прилегла територія – територія для благоустрою та обслуговування тимчасового споруди для провадження підприємницької діяльності в радіусі 6 м або до проїжджої частини дороги.

- схема благоустрою ТС - схема, виконана замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС (розташування квітників, під'їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо);

- стаціонарна ТС - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв. м;

- типові ТС - види ТС, виконані за проектами повторного використання.

У розумінні наведеного Порядку до тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності можуть бути прирівняні також автомобільні стоянки, відкриті майданчики різного функціонального призначення, споруди з обладнанням для здійснення будь-яких

операцій, дозволених законодавством (торгівельні автомати, електронні апарати для прийняття платежів, поповнення рахунків, тощо), а також інші об’єкти у відповідальності до законодавства. Розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в межах червоних ліній можливо до початку комплексної реконструкції вулиць, доріг та до початку упорядкування території, на якій розміщується тимчасова споруда. 

1.4. У випадках, коли зацікавлена особа має намір встановити тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності на земельній ділянці, яка знаходиться у її власності чи користуванні, укладання договору на розміщення тимчасової споруди з міською радою не вимагається, але необхідно вирішити питання про зміну цільового призначення земельної ділянки.

 1.5. При переході майнових прав на тимчасову споруду чи малу архітектурну форму до іншої особи, новий власник має звернутись до міської ради для оформлення дозвільної документації щодо її розміщення та паспорту прив’язки  відповідно до цього Порядку.

1.6.  Комплексна схема розміщення ТС в межах вулиці (скверу, бульвару, провулку, узвозу, проїзду, площі, майдану тощо), мікрорайону (кварталу), населеного пункту - текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування ТС, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою.

Комплексна схема розміщення ТС та архетип розробляються за рішенням міської  ради суб'єктом господарювання, який маєліцензію навиконання проектнихробіт, абоархітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, та затверджуються рішенням міської ради. Розроблення комплексної схеми розміщення ТС та архітипу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

2. Розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності

2.1. Розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності (надалі ТС), здійснюються на підставі паспорту прив’язки тимчасової споруди, оформленого відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Артемівської районної державної адміністрації та відповідного договору розміщення тимчасової споруди.

2.2. Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до робочої групи виконавчого комітету Сіверської міської ради з відповідною заявою  про можливість її розміщення з зазначенням функціонального призначення (додаток 1 до Порядку).

2.3. До заяви додаються:

- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі (викопіювання М 1:500 з нанесеними червоними лініями), кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;

для юридичних осіб додатково:

- нотаріально засвідчені копії установчих документів юридичної особи (статут або положення), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- для фізичних осіб додатково:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копії сторінок паспорту фізичної особи, з яких встановлюється громадянство, прізвище, ім’я  по батькові, місце проживання;

- довідка про реєстрацію за місцем проживання фізичної особи (у випадку, коли це не встановлюється із записів у паспорті);

- копія довідки про надання ідентифікаційного номеру громадянина України (крім випадків, передбачених законом);

-  згода на обробку персональних даних;

-  контактна інформація.

            Цей перелік документів є вичерпним.

2.4. Зазначена заява з додатками подається заявником або уповноваженою особою в одному примірнику. Всі копії матеріалів, що додаються, повинні мати якісне чітке зображення, достатнє для вільного вивчення їх змісту.

2.5. Робоча група реєструє прийняту заяву та не пізніше наступного дня передає її на розгляд міському голові.

2.6. Подана заява розглядається міським головою та повертається до робочої групи.

2.7. Про відповідність намірів заявника щодо місця розташування тимчасової споруди комплексній схеми розміщення  або відмову щодо реалізації таких намірів, заявник повідомляється робочою групою протягом трьох робочих днів з дня надання такого висновку.

2.8. У разі отримання позитивного повідомлення відповідно до рішення виконавчого комітету щодо попереднього погодження місця розташування ТС та оформлення паспорта прив’язки ТС або про відмову в попередньому погодженні, для подальшого оформлення паспорта прив’язки замовник звертається до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Артемівської  районної державної адміністрації із додаткової заявою, до якої додає:

- схему розміщення ТС, встановленої форми, виконану на матеріалах топографо-геодезичного звіту у масштабі 1:500;

- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб'єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб'єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів України";

- технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

Зазначені документи замовником отримуються самостійно та за власні кошти.

2.9. Паспорт прив'язки ТС оформлюється на безоплатній основі відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Артемівської  районної державної адміністраціїпротягом десяти робочих днів з дня отримання зазначеної заяви.

2.10. Час, витрачений на підготовку та подачу до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Артемівської  районної державної адміністрації документів, визначених у п. 2.8 цього Порядку, не входить у строк підготовки паспорта прив’язки ТС.

2.11. Паспорт прив’язки ТС оформлюється за формою, затвердженою Наказом Мінрегіонбуду від 21.10.2011  № 244, та має включати до свого складу:

  - схему розміщення ТС, виконану на матеріалах топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, а також схему благоустрою прилеглої території;

- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС);

- технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС, отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж (у разі наявності);

- реквізити замовника (найменування, П. І. Б., адреса, контактна інформація).

Цей перелік документів є вичерпним.

2.12. Паспорт прив'язки узгоджується начальником відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Артемівської районної державної адміністрації.

2.13. При оформлені паспорта прив'язки ТС забороняється вимагати від замовника додаткові документи та отримання ним погоджень, не передбачених законом та цим Порядком.

2.14. Паспорт прив'язки ТС не надається за умов:

- подання неповного пакета документів, визначених пунктом 2.8  цього Порядку;

- подання недостовірних відомостей, зазначених у пункті 2.8  цього Порядку.

Ненадання паспорта прив'язки з інших підстав не допускається.

2.15. Паспорт прив'язки видається на безоплатній основі.

2.16. Паспорт прив’язки ТС підлягає реєстрації в журналі реєстрації паспортів прив’язки.

2.17. Паспорт прив’язки має містити кінцевий строк дії, який визначається відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Артемівської  районної державної адміністрації відповідно до рішення виконавчого комітету Сіверської  міської ради про надання дозволу на розміщення ТС, починаючи з моменту оформлення паспорта прив’язки.  Після отримання паспорту прив’язки заявник укладає договір розміщення ТС на встановлений паспортом прив’язки строк(крім випадків, передбачених п. 1.4 цього Порядку) відповідно до схеми розміщення ТС.

2.18.Встановлення ТС здійснюється відповідно до паспорта прив’язки, відхилення від якого не допускаються, а також за умови укладання з міською радою відповідного договору.

2.19.При встановленні ТС замовник зобов’язаний виконати благоустрій прилеглої території до розробленої схеми.

2.20. Відновлення благоустрою замовником після закінчення строку дії паспорту прив’язки т демонтажу ТС є обов’язковим.

2.21. Після розміщення ТС замовник подає до виконавчого органу міської ради письмову заяву за формою, наведеною у додатку 2, у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив'язки.

2.22. Паспорт прив'язки виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у замовника ТС, другий -  у відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Артемівської  районної державної адміністрації.

2.23. Дія паспорта прив'язки призупиняється за таких умов:

- необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - з обов'язковим попередженням власника ТС за 6 місяців та наданням тимчасового місця для розміщення такої ТС;

- необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - без попередження.

2.24. Дія паспорта прив'язки ТС анулюється за таких умов:

- недотримання вимог паспорта прив'язки при її встановленні;

- невстановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки;

- надання недостовірних відомостей у документах, зазначених у пункті 2.8 цього Порядку, під час підготовки паспорта прив'язки ТС.

- відмови від укладання договору на розміщення ТС.

2.25. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив'язки, самовільного встановлення ТС, така ТС підлягає демонтажу.

          Самовільне розміщення ТС, зміна їх площі чи конфігурації забороняється.

Особа, яка самовільно встановила ТС, змінила її площу чи конфігурацію письмово попереджається  про необхідність звільнення земельної ділянки.  В разі не виконання вимог Сіверська міська радамає право звернутися до суду щодо звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки.

2.26. Режим роботи ТС встановлюється суб'єктом господарювання, що її експлуатує та погоджується виконавчим комітетом  Сіверської  міської ради відповідно до чинного законодавства.

3. Порядок розрахунків

3.1. Плата земельного податку за користування земельною ділянкою під ТС справляється суб’єктом господарювання відповідно до договору на їх розміщення.

3.2.  Підставою для нарахування плати за таким договором є дані щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки, затвердженої рішенням Сіверської  міської ради від 08.04.2011 № 6/5-94 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Сіверська».

3.3. Плата за розміщення споруд нараховується з розрахунку 3 відсотки від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, відповідно до Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755 VI зі змінами.

3.4. Розмір плати на рік за розміщення ТС нараховується за формулою:

                    Пр=Цн*S*%, де:

                    Пр – плата на рік;

                    Цн – вартість 1 м2 з урахуванням коефіцієнту індексації;

                    S – площа тимчасової споруди, згідно паспорту прив’язки;

3.5. Платник самостійно щороку станом на 1 січня обчислює суму плати за розміщення тимчасових споруд з урахуванням коефіцієнту індексації.             

 

 

Додаток  1

до Порядку розміщення тимчасових споруд для  провадження підприємницької діяльності

 

                                                                ЗАЯВА

про розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

_______________________________________________________________________

     (повне найменування суб'єкта господарювання)

_______________________________________________________________________

     (адреса суб'єкта господарювання)

_______________________________________________________________________

     (номер державної реєстрації суб'єкта господарювання)

______________________________________________________________________

      (телефон та електронна адреса)

Прошу дозволити розміщення______________________________________________

________________________________________________________________________

      (призначення тимчасової споруди)

_______________________________________________________________________

        (адреса або приблизне бажане місце розміщення)

_______________________________________________________________________

 

Технічні характеристики тимчасової споруди

______________________________________________________________________                                   

(павільйон, кіоск, розміри, місце розташування, площа, кв. метрів)

 

Строк розміщення тимчасової споруди ___ _________20__ р. по ___ _______ 20__р.

__________ ________________________________________________________

(підпис)    (прізвище, ім'я та по батькові заявника або уповноваженої ним особи)

 

 

Документи, що додаються:_____________________________________________

                                         _____________________________________________

                                         _____________________________________________

                                         _____________________________________________

 

 

Додаток  2                                         

до Порядку розміщення тимчасових споруд для  провадження підприємницької діяльності

 

                                                                                                      Міському голові

 

ЗАЯВА

 

Заявник (суб'єкт господарювання) _________________________________________________________________________________

Цією заявою повідомляю, що вимоги паспорта прив'язки тимчасової споруди для

 провадження підприємницької діяльності, виданого ______________ від _____ № _____,

виконані у повному обсязі.

_______________________________________________________________________________________________________________

(П. І. Б. керівника підприємства, установи, організації або П. І. Б. фізичної особи - підприємця, підпис, дата, печатка (за наявності))