ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  Указу Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»,  з метою забезпечення прозорості та відкритості міської ради, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, виконавчий комітет Сіверської міської ради надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації»

Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» для оформлення інформаційного запиту Ви можете звернутись до відділу внутрішньої, інформаційної та правової політики виконкому міської, який в установленому порядку доступу до публічної інформації, відповідає за реєстрацію, облік контроль та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до міської ради та її комітету, а також надає консультації під час оформлення таких запитів (5-20-40).

На виконання статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» призначена відповідальна особа щодо запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Сіверська міська рада керуючий справами виконкому міської ради Бондаревська Ганна Леонідівна.

Оприлюднення публічної інформації, розпорядниками якої є зазначені органи та посадові особи, обов'язковість оприлюднення якої передбачена Законом, здійснює відділ соціальної та правової політики виконкому міської ради.

У чому різниця між запитом і зверненням?

Запит - це прохання надати публічну інформацію, якою володіє розпорядник (Сіверська міська рада, виконавчий комітет Сіверської міської ради, Сіверський  міський голова, виконавчі органи Сіверської  міської ради) і не вимагає створення у відповідь на запит нової інформації.

Внесення ж пропозицій чи зауважень, звернення із заявою, клопотанням чи скаргою є  зверненням. Розгляд звернень громадян організовується у відповідності до Закону України «Про звернення громадян».

 

Запит на публічну інформацію може подаватися одним із способів:

·         Поштою за адресою:84522, м. Сіверськ, вул. Центральна, 8

·         Факсом за номером: (06274) 5-27-66

·         За телефоном: (06274) 5-20-40

·         Електронною поштою: sev-info@ukr.net 

   Особисто через відділ соціальної та правової політики виконкому Сіверської міської ради  щодня з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 12.45, в п'ятницю з 8.00 до 15.45.

Запит на публічну інформацію повинен містити дані:

1.      Ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону.

2.      Опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит).

3.      Підпис і дату.

Затверджену в установленому порядку форму запиту на публічну інформацію можна отримати в відділі соціальної та правової політики виконкому Сіверської міської ради

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо), особа не може подати письмовий запит на публічну інформацію, його повинен оформляти представник відповідної особи з питань запитів на публічну інформацію за дорученням, з обов'язковим зазначенням у ньому свого імені, контактного телефону, та наданням копії запиту особі, яка її подає.

Строк розгляду запитів на інформацію

Відповідь на інформацію надається в термін установлений Законом України «Про доступ до публічної інформації» поштою, електронною поштою або особисто  відділом соціальної та правової політики виконкому Сіверської міської ради.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 

                                                                                                                     Додаток
До порядку доступу до публічної інформації,
розпорядником якої є
Сіверська міська рада  та
її виконавчий комітет
 
Форма запиту на інформацію
                           
                                                                           Сіверському міському голові
                                                                           ________________________
 
                                                                                               ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*
                                                                  _____________________________
                                                                     (ПІБ або назва юридичної особи, 
поштова)
                                                                   _____________________________
                                                                    (електронна)адреса, контактний
телефон)
                                                                    _____________________________
                                                                    _____________________________
 
 
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошунадати мені інформацію, можливість ознайомитися з
                                                                  (необхідно підкреслити)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
 
Відповідь прошу надати поштою/особисто
(необхідно підкреслити)
 
_________________                                                                    _________________
      (дата)                                                                                              (підпис)
 
Запит подається до відділу соціальної та правової політики виконкому Сіверської міської ради. Відповідь на запит надається у терміни, встановлені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 
* Цей запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».