УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

14.07.2017

Сіверськ

              №  7/2-42

 

Про встановлення ставок місцевих 

податків  і  зборів  на території Сіверської

міської ради на 2018 рік

 

Відповідно до  Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із внесеними до нього змінами,  Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI із внесеними до нього змінами, керуючись  статями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА: 

1.     Встановити   на території Сіверської міської ради такі місцеві податки та збори:

1.1. Податок на майно, який складається з:

1.1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначивши його елементи згідно додатку 1.

1.1.2. Транспортного податку, визначивши його елементи згідно додатку 2.

1.1.3. Плати за землю, визначивши його елементи згідно додатку 3.

1.2.Туристичний збір, визначивши його елементи згідно додатку 4.

1.3. Збір за місця для паркування транспортних засобів, визначивши його елементи згідно додатку 5.

1.4.Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України,визначивши його елементи згідно додатку 6.

2. Відстеження результативності цього рішення здійснюється відділом економіки та торгівлі виконкому міської ради в терміни:

2.1.Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

2.2.Повторне – через рік з дня набрання ним чинності.

2.3.Періодичне – раз на кожні три роки.

3. Результати відстежень в 10-денний термін після їх здійснення, оприлюднюються на офіційному  сайті Сіверської міської ради.

4. Встановити, що місцеві податки та збори встановлені цим рішенням вводяться в дію з 01 січня 2018 року.

5. Вважати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачають чинність   рішення Сіверської міської ради:

  • від 09.06.2016  № 7/9-104 «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів у м. Сіверську»,
  • від 28.02.2017 № 7/21- 216 «Про внесення змін до рішення міської ради від 09.06.2016 № 7/9 – 104 «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів у м. Сіверську».

6. Відділу економіки та торгівлі виконкому міської ради (Капінус) забезпечити оприлюднення  даного рішення  через засоби масової інформації та/або  шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради.

7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Баканов). 

Міський   голова                            В.А. Масюженко

 

Додаток 1

до рішення Сіверської міської ради

14.07.2017 р. №7/2-42

Елементи  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Платники  податку

Платниками податку  визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.

2. Об’єкт оподаткування

Об’єкт  оподаткування визначено   пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

3.База оподаткування

База оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

4.Пільги із сплати податку

Перелік пільг та особливості їх застосування визначено пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

4.1.Відповідно  підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України база оподаткування об’єкта/об’єкта  житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітній) період (рік).

 4.2.Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих у межах норм підпункту 266.4.2. пункту 266.4. статті 266 Податкового кодексу України наступні.

Встановити пільгову ставку для оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб, які належать до пільгових категорій, зазначених нижче, у розмірі 0 відсотка до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового)  року за 1 кв. метр загальної площі житлової нерухомості, що підлягає оподаткуванню:

             а) особи, які належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

             б) особи, які належать до учасників бойових дій відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

             в) особи,  на яких відповідно до статті 10 поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

             г) особи,  які мають особливі заслуги перед Батьківщиною відповідно до статті 11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

             ґ) особи, які мають особливі трудові заслуги перед Україною відповідно до статті 8 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

             д) члени сімей померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та/або мають особливі трудові заслуги перед Україною;

             е) особи, які належать до постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 згідно пункту 1 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи»;

             є) особи, які під час базового податкового періоду були учасниками Антитерористичної операції.

Така пільга застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості (квартири або житлового будинку).

Встановити пільгову ставку у розмірі 0 відсотка для оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості – господарських (присадибних) будівель, що розміщені на прибудинкових територіях житлових, садових та дачних будинків, котеджів та знаходяться у власності фізичних осіб.

Уразі якщо у власності фізичної особи є декілька будинків та, відповідно, прибудинкових територій така пільгова ставка застосовується лише для об’єктів нежитлової нерухомості, які розміщені на одній прибудинковій території, що знаходяться у власності фізичної особи.

Управління праці та соціального захисту населення Артемівської районної державної адміністрації, щороку до 1 лютого подає до Бахмутської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області перелік осіб, зареєстрованих в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги станом на 1 січня кожного року та мають право на застосування пільгової ставки для оподаткування об’єктів житлової нерухомості.

Перелік осіб надається по кожній пільговій категорії окремо, із зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, дати народження, ідентифікаційного номеру (РНОКПП), дата початку та закінчення пільги (період пільги), серія і номер паспорту, серія і номер документу, що підтверджує його пільгову категорію, адреси проживання та номеру телефону (в разі наявності).

4.2.1.Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки громадські об’єднання (організації, спілки), які засновані згідно Закону України «Про громадські об’єднання» з об’єктів житлової та/або  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких об’єднань (організацій, спілок) та знаходяться на території Сіверської міської ради.

4.2.2. Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки благодійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких організацій та знаходяться на території Сіверської міської ради.

4.3. Відповідно підпункту 266.4.3 пункту 266.4 Податкового кодексу України пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 пункту 266.4 статті 266, для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта /об’єктів оподаткування, якщо такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 цього пункту;

об’єкта /об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5. Ставка податку

Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – за 1кв.метр бази оподаткування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

у відсотках (%)                                       

Типи нерухомості

Розміри ставок

                               Житлова нерухомість, яка перебуває у власності:

 

Фізичних осіб

Юридичних осіб

Житловий будинок

0,5

0,5

Прибудова до житлового будинку

0,5

0,5

Квартира

0,5

0,5

Котедж

0,5

0,5

Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах

0,3

0,3

Садовий будинок

0,3

0,3

Дачний будинок

0,3

0,3

 

у відсотках (%)

Типи нерухомості

Розміри ставок

Нежитлова нерухомість, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб

Будівлі офісні

0,5

Будівлі торговельні

0,5

0,2

Гаражі

Будівлі для публічних виступів

0,3

 

Господарські (присадибні) будівлі

0,2

Інші будівлі

0,2

6. Податковий період

 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7.Порядок обчислення суми податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюються контролюючим органом  за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у порядку встановленому підпунктами 266.7.1-266.7.3, 266.7.5 та пунктом 266.8 ст. 266 розділу ХІІ Податкового кодексу України.

7. Порядок сплати податку

Податок сплачується відповідно до пункту 266.9 статті 266 Податкового кодексу України.

8. Строки сплати податку

Строки сплати податку визначені пунктом 266.10 статті 266 Податкового кодексу України.

Секретар міської ради                        Р.П. Бондаревський

 

Додаток 2

до рішення Сіверської міської ради

14.07.2017№7/2-42

Елементи  транспортного податку

1. Платники податку

Платники податку визначені пунктом 267.1.статті 267 Податкового кодексу України.

2. Об'єкт  оподаткування

  Об’єкт оподаткування  визначено пунктом 267.2.статті 267 Податкового кодексу України.

3.База оподаткування

Базу оподаткування визначено пунктом 267.3.статті 267 Податкового кодексу України.

4. Ставка податку

Ставка податку визначена пунктом 267.4.статті 267 Податкового кодексу України.

5.Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення податку

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку в порядку визначеному підпунктом 267.6 статті 267 розділу XII Податкового кодексу України .

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою встановленою у порядку визначеному статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально, відповідно до підпункту 267.6.4 пункту 267.6 ст.267 Податкового кодексу України.

7. Порядок  сплати податку

Податок сплачується  у відповідності до пункту 267.7. статті 267 Податкового кодексу України.

8. Строки сплати податку

Строки сплати податку визначені пунктом 267.8 статті 267 Податкового кодексу України.

Секретар міської ради                          Р.П.Бондаревський

 

Додаток 3

до рішення Сіверської міської ради

14.07.2017 р. №7/2-42

Елементи плати за землю

1.     Платники  податку за землю

1.1.Платників  земельного податку визначено  статтею 269 Податкового кодексу України.

1.2.Платників орендної плати визначено пунктом 288.2 статті 288 Податкового кодексу України.

2.Об’єкт оподаткування

2.1.Об’єкти оподаткування земельним податком визначено статтею 270 Податкового кодексу України.

2.2.Об’кти оподаткування орендною платою визначено пунктом 288.3 статті 288 Податкового кодексу України.

3. База оподаткування

3.1.Базу оподаткування земельним податком, визначено пунктом 271.1 ст. 271Податкового кодексу України.

3.2. Базу оподаткування  орендною платою визначено пунктом 288.4 статті 288Податкового кодексу України.

4.Ставка податку

Ставки земельного податку  за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, у відсотках від їх  нормативної грошової оцінки з урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель  станом на 01 січня поточного року:

4.1. За земельні ділянки (в межах населеного пункту) під житловим фондом (у т.ч. для обслуговування житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків), автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражними кооперативами, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами  у розмірі 0,03 відсотка.

4.2. За земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно - побутові будівлі та інші споруди)  у розмірі 0,25 відсотка.

4.3.За земельні ділянки (в межах населених пунктів), надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції  у розмірі 0,25 відсотка.

4.4.За один гектар земель сільськогосподарського призначення (в межах населених пунктів):

а) для ріллі, сіножатей та пасовищ у розмірі 0,3 відсотка;

б) для багаторічних насаджень  у розмірі 0,03 відсотка;

в) для несільськогосподарських угідь у розмірі 0,5 відсотка.

4.5. За земельні ділянки (в межах населеного пункту), що знаходяться у власності, які надані для промисловості, виробництва, будівництва  у розмірі 1,0 відсотка.

4.6. За земельні ділянки  комунальної власності (в межах населеного пункту), які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання державної та комунальної форми власності  у розмірі 1,0 відсотка.

4.7. За земельні ділянки (в межах населеного пункту), що перебувають у власності для комерційного використання (залежно від виду економічної діяльності платника податку з урахуванням цільового призначення земельної ділянки:

         а) під майстерні з надання послуг (пошив, ремонт одягу та взуття, галантерейні вироби, ремонт побутової техніки, пральні, перукарні, салони краси, фотосалони, тощо)  у розмірі 1,0 відсотка;

         б) для торгівлі продовольчими товарами  у розмірі 1,0 відсотка;

         в) для торгівлі непродовольчими товарами  у розмірі 1,0 відсотка;

         г) під торговельні, торгово-розважальні та розважальні комплекси  у розмірі 1,0 відсотка;

         д) під адміністративні будівлі та приміщення   у розмірі 1,0 відсотка;

         е) під склади, СТО, приватні ремонтні майстерні, мийки машин, автостоянки у розмірі 1,0 відсотка;

         є) під їдальні та дитячі кафе  у розмірі 1,0 відсоток; 

         ж) під кафе, бари, ресторани, літні майданчики у розмірі 1,0 відсотка;

         з) під міні-хлібопекарні, хлібопекарні у розмірі 1,0 відсоток;

         и) для інших земельних ділянок - у  розмірі 1,0 відсотків.

4.8. Для власників нежитлових приміщень (їх частин) у багатоквартирних житлових будинках за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно застосовується ставка земельного податку у розмірі 2,0 відсотків.

4.9. За земельні ділянки комунальної власності  ( в межах населеного пункту), на яких розташовані об’єкти нерухомості, що знаходяться у власності суб’єктів господарювання ( фізичних та юридичних осіб), але які не мають правовстановлюючих документів на земельні ділянки або знаходяться у стадії оформлення у розмірі 2,0 відсотків.

4.10. За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім земельних ділянок, зазначених в підпункті 4.1 пункту 4 та земельних ділянок державної та комунальної форми власності) у  розмірі 2,0 відсотків.

4.11.За земельні ділянки загального користування у розмірі 1,0 відсотка.

4.12. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди,відповідно до пункту 288.5 ст. 288 Податкового кодексу України.

Для розрахунку розміру річної орендної плати за земельні ділянки,  що надаються в оренду суб’єктам господарювання, фізичним особам в залежності від цільового призначення земельних ділянок з урахуванням коефіцієнту до ставки земельного податку, встановити ставку земельного податку у розмірі 1,0 відсотка від нормативної грошової оцінки з урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель  станом на  01 січня поточного року.

4.13. Плата за договором про встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку комунальної власності об’єднаної територіальної громади м. Сіверська за своєю суттю тотожна орендної платі за земельну ділянку.

Для розрахунку розміру річної плати за земельні ділянки комунальної власності об’єднаної територіальної громади м. Сіверська, що надаються за договором про встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку комунальної власності об’єднаної територіальної громади м. Сіверська суб’єктам господарювання в залежності від цільового призначення земельних ділянок з урахуванням коефіцієнту до ставки земельного податку, встановити ставку земельного податку у розмірі 1,0 відсотка від нормативної грошової оцінки урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель  станом на 01 січня поточного року.

5. Пільги із сплати податку

5.1. Перелік пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового кодексу України.

5.2. Перелік пільг для юридичних осіб визначено статтею 282 Податкового кодексу України.

5.3. Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначено статтею 283 Податкового кодексу України.

5.4. Порядок та особливості застосування пільг визначено пунктами 284.2-284.3 статті 284 Податкового кодексу України.

5.5. Перелік пільг для юридичних осіб, наданих у межах норм пункту 284.1 статті 284 податкового кодексу України наступні.  

Встановити пільги щодо земельного податку, що сплачується на території Сіверської міської ради, звільнивши від сплати земельного податку юридичні особи:

  • парки комунальної власності;
  • дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальні заклади сільськогосподарського профілю та професійно-технічні училища;
  • органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури; заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих; військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державну прикордонну службу України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
  • житлово-будівельні кооперативи та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.

У разі реорганізації житлово-будівельних кооперативів в об'єднання співвласників багатоквартирних будинків зберегти за новоствореними суб'єктами господарювання пільги зі сплати земельного податку.

6.Податковий період

Податковий базовий період для плати за землю визначено статтею 285 Податкового кодексу України.

7.Порядок обчислення плати за землю

7.1. Порядок обчислення плати за землю визначено ст.. 286 Податкового кодексу України.

7.2.Порядок  обчислення орендної плати визначено пунктом 288.7 статті 288Податкового кодексу України.

8. Строки оплати плати заземлю

Строки сплати визначено статтею 287 Податкового кодексу України.

Секретар міської ради                       Р.П.Бондаревський

 

Додаток 4

до рішення Сіверської міської ради

14.07.2017 р. №7/2-42

Елементи туристичного збору

1. Платники збору

Платники  збору визначені пунктом 268.2 статті 268 Податкового кодексу України.

2. Ставка збору

Ставка збору встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору визначеного у пункті 3.

3. База справляння збору

Базою справляння збору  визначена пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України. 

4. Податкові агенти

Податкові агенти визначені пунктом 268.5 та 268.6ст.268 Податкового кодексу України. 

5. Порядок сплати збору

Порядок сплати збору встановлено у відповідності до підпункту 268.7 статті 268 Податкового кодексу України.

Секретар міської ради                             Р.П.Бондаревський

 

Додаток 5

до рішення Сіверської міської ради

14.07.2017 р. №7/2-42

Елементи збору за місця для паркування транспортних засобів

1. Платники збору.

Платники збору визначені пунктом 268'.1.1 та 268'.1.2 статті 268'.1 Податкового кодексу України.

2.Об’єкт оподаткування    

Об’єкт оподаткування визначено пунктом 268'.2.1 статті 268'.2 Податкового кодексу України.

3.База оподаткування

Базу оподаткування визначено пунктом 268'.2.2 статті 268'.2 Податкового кодексу України.

4.Ставка збору.

Ставки збору за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі

0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Особливості встановлення збору визначено пунктом 268'.3.2 та 268'.4.1 статті 268'.4 Податкового кодексу України.

5.Порядок обчислення збору

Порядок обчислення збору визначено пунктом 268'.5.1 та 268'5.2 статті 268'.5 Податкового кодексу України.

6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Секретар міської ради                              Р.П.Бондаревський

 

Додаток 6

до рішення Сіверської міської ради

14.07.2017 р. №7/2-42

Елементи єдиного податку

1. Платники  податку

Платниками єдиного податку є фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності,  та поділяються на такі групи платників єдиного податку:

а) перша   група   -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 300000 гривень;

б) друга група - фізичні особи - підприємці, які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

  • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
  • обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.3' КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність  з виробництва, постачання, продажу (реалізації)ювелірних та  побутових виробів  з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам встановленим для третьої групи

2.Ставка податку.

Встановити ставки для фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих на території Сіверської міської ради, за один календарний місяць залежно від виду діяльності згідно національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 із внесеними до нього змінами:

  • для першої групи платників єдиного податку (фізичних осіб) 10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року.
  • для другої групи платників єдиного податку (фізичних осіб)  18 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати встановленої  законом на 01 січня податкового (звітного) року.

3. Податковий  період

Податковим (звітним) періодом  для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

4.Порядок нарахування та строки  сплати  єдиного податку

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Сплата єдиного податку першої та другої групи здійснюється за місцем податкової адреси

5. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Платники єдиного першої і другої груп  подають до контролюючого органу податкову декларацію  платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображають обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені  пунктом 295.1 статті 295 розділу XIV Податкового кодексу України.

Секретар міської ради                                 Р.П.Бондаревський