Аналіз впливу регуляторного акта

проекту рішення міської ради «Про  затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Сіверська»

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений відповідно до вимог встановлених Земельним кодексом України, законами України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження  підприємницької діяльності на території міста Сіверськ.

І. Визначення проблеми

Розміщення  тимчасових споруд регулюється рядом нормативно-правових актів, а саме: Земельним кодексом України, Законами України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів».

Розміщення тимчасових споруд на території міста Сіверська здійснюється у відповідності до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244

Відділом комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради та відділом з питань економіки та торгівлі проведено інвентаризацію  тимчасових споруд (далі – ТС), які розміщені на території міста. Аналіз інформації показує, що  більшість тимчасових споруд не відповідає сучасним вимогам ні по зовнішньому вигляду, ані по умовам здійснення торгівлі.

На сьогодні  у чинному законодавстві не визначено  питання порядку розміщення, перенесення та демонтажу тимчасових споруд (раніше визначених законодавством як малі архітектурні форми) для провадження підприємницької діяльності, не сформовані вимоги до суб’єктів підприємницької діяльності щодо утримання та їх зовнішнього вигляду.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 21.10.2011 №244 затверджено Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Відповідно до пункту 2.30 Порядку у разі закінчення строку дії,  анулювання паспорта прив’язки, самовільного встановлення ТС для провадження підприємницької діяльності, така ТС підлягає демонтажу. 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

II. Цілі регулювання

Встановлення у м. Сіверськ єдиного функціонального механізму розміщення ТС шляхом прийняття регуляторного акта –рішення Сіверської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Сіверськ». Додержання вимог чинного законодавства при укладанні договору земельного сервітуту  з суб’єктом господарювання, який має намір розмістити ТС. Погодження з відповідними службами м. Сіверську щодо можливості розміщення ТС. Підставою для розміщення ТС є паспорт  прив'язки  та укладений договір земельного сервітуту під її розміщення.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

 У такому випадку збільшиться кількість самовільно встановлених тимчасових споруд, що в свою чергу створить умови для розвитку недобросовісної конкуренції, а надходження до міського бюджету, у зв’язку із не укладанням договорів  особистого строкового сервітуту зменшиться. Це приведе до загострення проблеми.

Заборона розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста

 Дана альтернатива гальмуватиме розвиток підприємницької діяльності у місті.

Прийняття рішення  про Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Сіверська   

Збільшиться надходження до міського бюджету, покращиться архітектурний вигляд тимчасових споруд, що в свою чергу, покращить привабливість міста. З метою насичення окремих мікрорайонів міста продовольчими товарами суб’єкти підприємницької діяльності на рівних конкурсних умовах зможуть розмістити переносні тимчасові споруди.

 Оцінка впливу на інтереси органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні у зв’язку з відсутністю законодавчо встановленого порядку розміщення тимчасових споруд.

У разі відсутності регулювання розміщення тимчасових споруд  не будуть виконані повноваження органу місцевого самоврядування щодо вжиття заходів з розширення мережі об’єктів торгівлі.

Заборона розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста

В місті  розміщено 16 тимчасових споруд, 15 пересувних тимчасових споруд, з власниками яких  не укладено договори особистого строкового сервітуту.

У разі   повної заборони розміщення тимчасових споруд  міський бюджет втрачає кошти.

Прийняття рішення  Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Сіверська   

Збільшення надходжень до міського  бюджету, збільшення кількості оформлених найманих працівників

Регулювання не несе витрат на  його адміністрування.

 Оцінка впливу на  інтереси громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів громадян

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів громадян

Заборона розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території

Негативний вплив у зв’язку із ускладненням придбання   товарів

Відсутні, оскільки регуляторний акт не тягне за собою додаткових витрат з боку громадян

Прийняття рішення  Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Сіверська   

Насичення  товарами  народного споживання різних мікрорайонів міста. Задоволення інтересів територіальної громади з питань благоустрою.

Відсутні, оскільки регуляторний акт не тягне за собою додаткових витрат з боку громадян

  

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

-

Діяльність суб’єктів господарювання буде суперечити чинному законодавству, а також нерегульоване розміщення  тимчасових споруд погіршить благоустрій міста.

Заборона розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста

Неможливі, так як  дана альтернатива   перешкоджає здійсненню підприємницької діяльності

Відсутні, у зв’язку з  неможливістю розміщення ТС

Прийняття рішення  Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Сіверська   

Отримання можливості  розміщення пересувних тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності більш широкого кола суб’єктів господарювання

Свідомі витрати суб’єктів підприємницької діяльності,  яким надано право на розміщення  тимчасових споруд.  Розмір витрат  може бути врегульованим  суб’єктом господарювання за рахунок зменшення  площі тимчасової споруди, зміни асортименту товарів або виду діяльності.

 IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Відсутність регулювання

1

Проблема продовжує існувати

Заборона розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території

1

Проблема продовжує існувати

Відсутність чіткого порядку демонтажу ТС

1

Проблема продовжує існувати

Прийняття рішення  Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Сіверська   

3

Усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть

  

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття рішення  Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Сіверська   

Збільшення надходжень до міського бюджету, зменшення скарг мешканців на роботу  тимчасових споруд

-

Дана альтернатива   сприятиме    розвитку мережі торгівлі в різних мікрорайонах міста (а не переважно в центрі міста), крім того більше суб’єктів господарювання  отримають  можливість             (на конкурсних умовах) розмістити  об’єкти пересувної торговельної мережі.

Відсутність регулювання

-

Негативні наслідки для всіх учасників

У випадку повної відсутності регулювання  розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності значно погіршується право територіальної громади на  благоустрій міста, створюються  умови для недобросовісної конкуренції.

Заборона розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території

-

-

Порушується право суб’єктів господарювання на  ведення підприємницької діяльності. 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Відсутність регулювання

Не є прийнятною, адже не вирішує проблему

 х

Прийняття рішення  Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Сіверська   

Усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть

х

 V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Для розв'язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього аналізу, пропонуємо прийняти рішення міської ради «Про Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Сіверська ».

Основною метою прийняття регуляторного акту є забезпечення більш ефективних умов розміщення тимчасових споруд, надання додаткових можливостей для розвитку підприємницької діяльності в сфері торгівлі у м. Сіверську.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких заходів:

• поліпшення якості нормативної бази, що регулює порядок розміщення тимчасових споруд;

• забезпечення виконання законодавчих актів вищої юридичної сили.

Пропонується встановити такий порядок, який дозволить економічними  методами впливати на розміщення тимчасових споруд, вибір асортименту товарів та видів діяльності, а також на конкурсних умовах виборювати право на розміщення пересувних тимчасових споруд .

VI. Очікувані результати

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту очікується:

1. Контроль за розміщенням ТС відповідно до паспорта прив’язки.

2. Перевірка відповідності намірів заявника щодо місця розміщення ТС комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам.

3.  Спрощення процедури розміщення ТС.

4. Збільшення надходження до міського бюджету за рахунок орендної плати по договору земельного сервітуту.

№ з/п

Суб’єкт

Вигода

Витрати

1

Органи влади

Збільшення надходжень до бюджету міського ради.

Дотримання контролю у сфері містобудування

Витрати на підготовку необхідної документації

2

Суб’єкти господарювання

Врегулювання порядку розміщення ТС та відповідного архетипу.

Прозорість дій місцевих органів влади

Плата за користування землею під розміщення ТС

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений.

VIII. Показники результативності

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні кількісні показники:

  • кількість наданих паспортів прив’язки ТС;
  • кількість укладених договорів земельного сервітуту.          

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строки проведення відстеження.

Базове відстеження – до набрання актом чинності.

Повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності.

Періодичні відстеження – раз на кожні 3 роки.

У випадку виявлення неурегульованих і проблемних моментів, які визначаються шляхом якісних і кількісних показників даного акту, буде розглядатися можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Виконавець базового  відстеження результативності регуляторного акту – відділ соціальної та правової політики виконкому Сіверської  міської ради.

Виконавець повторного та періодичних відстежень – відділ соціальної та правової політики виконкому  Сіверської  міської ради.

Показниками результативності дії регуляторного акту є:

а) Надходження до міського бюджету за договорами особистого строкового сервітуту  за 2016 рік, у порівнянні із надходженнями за  попередній рік;

б) кількість часу, яка витрачається на підготовку правовстановлюючих документів у порівнянні із попереднім  роком;

в) кількість  наданих правовстановлюючих документів на тимчасові споруди в порівнянні з попереднім роком.

Розробником проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу є відділ з питань соціальної та правової політики виконкому Сіверської міської ради (тел.5-20-40).

Начальник відділу соціальної та правової політики                                                Г.Л.Левицька