УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

11.12.2015

Сіверськ

№ 21

 

Про затвердження плану діяльності

з підготовки проектів регуляторних

актів  виконкомом міської ради

на 2016 рік

         З метою подальшого впровадження вимог державної регуляторної політики виконкомом міської ради, на виконання статей 7, 13, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись підпунктом 1 пункту «б» статті 27, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

         1. Затвердити план  діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконкомом міської ради на 2016 рік (додається).

         2. Доручити відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради (Вороніна) здійснити оприлюднення плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконкомом міської ради на 2016 рік, затвердженого цим рішенням.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гатченка Віталія Анатолійовича

 

Міський голова А.О.Черняєв

 

 


Додаток

до рішення виконкому

міської ради

11.12.2015 № 21

                                                                

П Л А Н

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконкому

Сіверської міської ради на 2016 рік

Вид документа

Назва проекту регуляторного акта

Мета прийняття

Термін підготовки

Найменування органу розробників проекту

Відповідальний за підготовку

1

Рішення виконкому Сіверської міської ради

Про встановлення тарифів Сіверському МСКП на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для

населення міста

Упорядкуван-ня тарифів згідно категорії житлових будинків, ефективне та якісне надання послуг, вчасно і в повному обсязі розрахунки населенням міста за послуги

Протягом

року

Сіверське  МСКП сумісно з відділом комунального господарства, землекористу-вання та екології виконкому міської ради

 

Сіверське  МСКП сумісно з відділом комунального господарства, землекористу-вання та екології виконкому міської ради

2

Рішення виконкому Сіверської міської ради

Про встановлення тарифів Сіверському МСКП на послуги з перевезення пасажирів в міському транспорті

Затвердження тарифів згідно категорії перевезення пасажирів, ефективне та якісне надання послуг щодо перевезення пасажирів.

 

 

Про

тя

гом

 року

Сіверське  МСКП сумісно з відділом комунального господарства, землекористу-вання та екології виконкому міської ради

Сіверське  МСКП сумісно з відділом комунального господарства, землекористу-вання та екології виконкому міської ради

3

Рішення виконкому Сіверської міської ради

Про встановлення тарифів Сіверському МСКП на послуги з вивезення ТПВ для населення, бюджетних та інших установ міста

Упорядкування тарифів згідно діючо-го законо-давства, ефективне та якісне надання послуг з вивезення ТПВ

 

 

Протягом

року

Сіверське  МСКП сумісно з відділом комунального господарства, землекористу-вання та екології виконкому міської ради

Сіверське  МСКП сумісно з відділом комунального господарства, землекористу-вання та екології виконкому міської ради

4

Рішення виконкому Сіверської міської ради

Про встановлення тарифів Сіверському МСКП на послуги з  розміщення

ТПВ на полігоні

Упорядкуван-ня тарифів згідно діючо-го законо-давства, якісне надання послуг з розміщення ТПВ на полігоні

 

Протягом

року

Сіверське  МСКП сумісно з відділом комунального господарства, землекористу-вання та екології виконкому міської ради

Сіверське  МСКП сумісно з відділом комунального господарства, землекористу-вання та екології виконкому міської ради

5

Рішення виконкому Сіверської міської ради

Про встановлення Сіверсь-кому міському спеціалізованому комунальному підприєм-ству міні-мального переліку окремих видів ритуальних послуг

Подолання збитковості підприємства, якісне надання ритуальних послуг

 

 

Протягом року

Сіверське  МСКП сумісно з відділом комунального господарства, землекористу-вання та екології виконкому міської ради

Сіверське  МСКП сумісно з відділом комунального господарства, землекористу-вання та екології виконкому міської ради

 

Керуючий справами виконкому Л.В.Поливода