Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Сіверської міської ради

«Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі  у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Сіверської об’єднаної територіальної громади

 

         Аналіз  регуляторного впливу проекту рішення Сіверської міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі  у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Сіверської об’єднаної територіальної громади» підготовлено відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

 

  1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин

 

         Згідно ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» порядок залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування.

         Відповідно до законодавства пайова участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури полягає у відрахуванні замовником до місцевого бюджету відповідних коштів.

         Кошти, отримані як пайова участь (внесок) від замовників (забудовників) об’єктів містобудування, будуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту громади.

 

2. Цілі регулювання

         Цілі проекту регуляторного акта полягають у:

-  встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі (внеску) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Сіверської об’єднаної територіальної громади для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ними будівництва об’єктів містобудування на території громади;

- створення сприятливих конкурентних умов для суб’єктів підприємницької діяльності у сфері містобудування;

- забезпеченні виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- забезпечення сплати всіма забудовниками пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади;

- врегулюванні питань, що виникають у зв'язку з сплатою пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади;

- забезпечення надходження коштів до бюджету громади.

 

        

3. Механізм розв’язання проблеми

      Досягнення визначеної мети  - прийняття даного рішення міською радою.

 

4. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

 

Сфера інтересів

Вигоди

             Витрати

Територіальна громада

- забезпечення відновлення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади;

- створення прозорого механізму для сплати пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;

- кошти від пайової участі будуть використовуватись виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту громади, що дасть можливість для реалізації відповідних заходів

              відсутні

Суб’єкти господарювання

- урегулювання відносин , що виникають у зв’язку з сплатою пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади;

 

витрати на сплату пайового внеску для участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади

5. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

        

         Термін дії запропонованого регуляторного акту  необмежений, внесення змін та його відміна можлива у разі зміни чинного законодавства чи в інших особливих випадках.

 

6. Показники результативності регуляторного акту

         Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є:

- кількість укладених Договорів про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади;

- сума надходжень до бюджету розвитку міського бюджету від пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади.

 

7. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

         Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі аналізу статистичних даних щодо кількості укладених договорів про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади та суми коштів які надійшли до бюджету розвитку .

         У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення  відповідних  змін. 

        Пропозиції та зауваження до проекту приймаються від юридичних та фізичних осіб на протязі одного місяця з дня його оприлюднення за адресою:  84522 Донецька обл., Бахмутський р-н,  м. Сіверськ, вул. Центральна, 8.