1.Вид та назва регуляторного акта.

Рішення Сіверської міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)».

Рішення регламентує порядок залучення, розрахунок розміру та використання коштів пайової участі у розвиток інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада).

2. Назва виконавця заходів з відстеження.

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому Сіверської міської ради.

3. Цілі прийняття акта.

Дія рішення спрямована на:

-  встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі (внеску) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Сіверської об’єднаної територіальної громади для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ними будівництва об’єктів містобудування на території громади;

- створення сприятливих конкурентних умов для суб’єктів підприємницької діяльності у сфері містобудування;

- забезпеченні виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- забезпечення сплати всіма забудовниками пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади;

- врегулюванні питань, що виникають у зв'язку з сплатою пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади;

- забезпечення надходження коштів до бюджету громади.

4. Строк  та тип виконання заходів з відстеження.

Повторне  відстеження через рік після прийняття рішення.

5. Методи одержання результатів відстеження.

Статистичні.

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалися результативність, а також способи одержання даних.

Забезпечується роз’яснювальна робота з громадянами міста з питань необхідності укладення договорів про пайову участь в разі здійснення будівництва чи реконструкції об’єктів на території Сіверської міської ради.

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Після прийняття рішення «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)» всі забудовники, які отримують містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки попереджаються про необхідність врахування при здійсненні проектування витрат на сплату пайового внеску у розвиток інфраструктури Сіверської міської ради.

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Дія регуляторного акта надає можливість збільшити надходження до міського бюджету, які спрямовуватимуться на розвиток інфраструктури та подальше покращення стану інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Сіверської міської ради.

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, благоустрою та розвитку

інфраструктури виконкому Сіверської міської ради

Н.В. Вороніна