Виконавець заходів з відстеження: відділ економіки та торгівлі виконкому міської ради.

Ціль прийняття:

  • упорядкування відносин між органами місцевого самоуправління з фізичними особами-підприємцями з питань сплати єдиного податку за видами господарської діяльності;
  • забезпечення відповідність нормативно-правового документа сучасним напрямкам податкової політики держави;
  • забезпечення вдосконалення процедури застосування спрощеної системи оподаткування;
  • можливість поповнити доходну частину міського бюджету за рахунок стабільних надходжень від сплати податків;

Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини міського бюджету.  

Строк виконання заходів базового відстеження дорівнює 5 днів.

Тип відстеження: базове.

Методи одержання результатів відстеження: дані надходжень до міського бюджету.

На підставі надходжень отримані базові показники.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта: на 01.12.2014 здійснюють підприємницьку діяльність 159 ФОП платників єдиного податку, а саме:

  • 1 група – 48,
  • 2 група – 65,
  • загальна система оподаткування – 43,
  • інші види підприємницької діяльності – 3;
  • надходження до міського бюджету від ФОП платників єдиного податку на 01.12.2014 склали 301 тис.151 гривень.

Оцінкою результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей планується збільшення ФОП в місті та збільшення надходжень до міського бюджету від сплати податків.

Начальник відділу економіки та торгівлі                                   Н.В.Капінус

12.12.2014