«Про встановлення ставок місцевих податків і зборів у м. Сіверську», рішення міської ради від 13.06.2013 р. №6/29-460

Виконавець заходів з відстеження: відділ економіки та торгівлі виконкому міської ради.

Ціль прийняття:

  • упорядкування відносин між органами  місцевого самоврядування з фізичними особами -  підприємцями з питань сплати єдиного податку за видами господарської діяльності;
  • забезпечити відповідність нормативно-правового документа сучасним напрямкам податкової політики держави;
  • забезпечити вдосконалення процедури застосування спрощеної системи оподаткування;
  • можливість поповнити доходну частину міського бюджету за рахунок стабільних надходжень від сплати податків.

Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики у податковій сфері,  спрямовану на поповнення доходної частини міського бюджету.

Строк виконання заходів базового відстеження дорівнює 5 днів.

Тип відстеження: базове.

Методи одержання результатів відстеження: дані надходжень до міського бюджету.

На підставі надходжень отримані базові показники.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

на 01.12.2013 р. здійснюють підприємницьку діяльність 194 ФОП платників єдиного податку, а саме:

  •  1 група -    49 ФОП,
  • 2 група – 145 ФОП;

надходження до міського бюджету від ФОП, платників єдиного податку, на 01.12.2013 р. склали 358217,27 гривень.

Оцінкою результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей планується збільшення ФОП  в місті та збільшення надходжень до міського бюджету від сплати податків.

Начальник відділу економіки та торгівлі                       Н.В. Капінус

16.12.2013р