Аналіз регуляторного впливу

щодо обґрунтування регуляторного акта-проекту рішення

«Про затвердження Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання (Інтернету, кабельного телебачення, супутникових та ефірних телевізійних антен, антен радіозв’язку, охоронних засобів, інших пристроїв) в житлових будинках (гуртожитках), опорах що належать до власності територіальної громади м. Сіверськ».

    

  1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

       Проблема полягає в тому, що на теперішній час в місті Сіверську Донецьккої області   немає ніякого нормативного акту, який би встановлював порядок розміщення та встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен, систем кондиціювання, охоронних засобів,інших приймальних пристроїв  на будівлях та спорудах. Все це призводить до самовільного та безконтрольного встановлення обладнання, яке інколи тягне за собою руйнування конструктивних елементів будинків (пошкодження покрівлі, руйнування оголовків димовентиляційних каналів, пошкодження фасадів). З метою врегулювання відносин та спірних питань між власниками (балансоутримувачами) будинків та власниками технічного обладнання пропонується зазначений регуляторний акт.

 

2. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

  Прийняття запропонованого Положення про порядок розміщення розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання (Інтернету, кабельного телебачення, супутникових та ефірних телевізійних антен, антен радіозв’язку, охоронних засобів, інших пристроїв) в житлових будинках (гуртожитках), опорах що належать до власності територіальної громади м. Сіверська.

 

3. Ціль державного регулювання.

     Протягом певного часу впровадження регуляторного акту дозволить впорядкувати розміщення на будівлях та спорудах м. Сіверськ наявних технічних елементів та регулювати встановлення нових відповідно до чинного законодавства України.

 

     4. Визначення способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу.

       Предметом регулювання даного проекту регуляторного акту є визначення порядку отримання погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Сіверськ, визначення вимог до прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення технічних елементів на будівлях і спорудах в м. Сіверськ, визначення методики розрахунку плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, Інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) при створенні та подальшій експлуатації цих мереж, а також визначення відповідальності за порушення порядку розміщення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Сіверськ, розміщення на опорах комунальної власності  телекомунікаційних мереж. Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми відповідає положенням Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Закону України “Про телекомунікації”, Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування», «Про радіочастотний ресурс України», «Про телекомунікації», ін.

 

     5. Описання механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблем.

     Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом прийняття рішення виконкому Сіверської міської ради «Про затвердження Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання (Інтернету, кабельного телебачення, супутникових та ефірних телевізійних антен, антен радіозв’язку, охоронних засобів, інших пристроїв) в житлових будинках (гуртожитках), опорах що належать до власності територіальної громади м. Сіверська». Дане рішення підлягає оприлюдненню і лише після цього набуде чинності.

 

     6. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

     Прийняття цього регуляторного акту надасть можливість вимагати від власників технічних елементів (пристроїв), які розміщені на будівлях та спорудах опорах комунальної власності в м. Сіверськ приведення у відповідний стан своїх кабельних ліній, прокладання їх відповідно до встановлених норм та правил, а також забезпечить збереження комунального та державного майна від пошкоджень при встановленні на будівлях , спорудах нових технічних елементів (пристроїв), опорах комунальної власності.

 

     7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта.

     Термін дії даного акта є постійним з можливістю внесення змін до нього. Протягом дії регуляторного акта передбачається проведення ревізії всіх існуючих технічних пристроїв, кабельних мереж Інтернету та кабельного телебачення та встановлення нових технічних елементів тільки після відповідних погоджень в органах місцевого самоврядування м. Хорола та спеціалізованих службах.

 

     8. Визначення показників, результативності регуляторного акта.

         З метою відстеження результативності цього регуляторного акту визначено наступні показники результативності:

- кількість звернень громадян щодо пошкодження покрівель житлових будинків надавачами Інтернет - послуг, послуг кабельного телебачення та ін.;

- кількість договорів за користування місцем для прокладання телекомунікаційних мереж (орендна плата).

-   використання технічних елементів (пристроїв), які встановлюються на будівлях і спорудах Хоролі, тільки сертифікованих в Україні.

 

     9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регулювання акта в разі його прийняття.

         Повторне відстеження планується здійснити також через рік, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

     Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки, з дня виконання заходів з повторного відстеження, якщо не буде прийнято відповідного акту на законодавчому рівні.