Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради

«Про встановлення ставок місцевих податків і зборів  у м. Сіверську»

Назва регуляторного акта. Проект рішення міської ради «Про встановлення ставок  місцевих податків і зборів у м. Сіверську».

Розробник регуляторного акта. Відділ  економіки та торгівлі виконкому Сіверської міської ради.

1. Проблеми, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до статті 26 Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,  розділу 1 п.12.3 статті  12 Податкового кодексу України, повноваження щодо встановлення розмірів ставок  по місцевих податках і зборах покладається на міську раду. Таким чином, при запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну систему справляння місцевих податків і зборів.

У зв’язку із внесеними змінами до Податкового кодексу України виникла потреба у встановленні  ставок по  місцевих  податках  і зборах згідно чинного законодавства. Проблема, яку планується розв’язати з прийняття даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно чинного законодавства, що, в свою чергу, забезпечить стабільність та збільшення надходжень до міського бюджету.

2. Цілі державного регулювання.

Основними цілями прийняття регуляторного акта є:

  • упорядкування відносин між органами  місцевого самоврядування з фізичними особами -  підприємцями з питань сплати єдиного податку за видами господарської діяльності,
  • забезпечити відповідність нормативно-правового документа сучасним напрямкам податкової політики держави;
  • забезпечити вдосконалення процедури застосування спрощеної системи оподаткування;
  • можливість поповнити доходну частину міського бюджету за рахунок стабільних надходжень від сплати податків.

Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики у податковій сфері,  спрямовану на поповнення доходної частини міського бюджету.

3. Визначення  та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Альтернативи державного регулювання щодо встановлення місцевими радами ставок по місцевих податках і зборах на сьогодні немає. Таким чином, визначена проблема не може бути розв’язана шляхом ринкових механізмів та потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акта.

Досягнення встановлених цілей відбудеться лише за умови безпосереднього державного регулювання, шляхом прийняття рішення міської ради про встановлення ставок місцевих податків та зборів.

Даний регуляторний акт забезпечує досягнення цілей державного регулювання, відповідає проблемам у розв’язанні проблеми, забезпечує удосконалення процедури застосування спрощеної системи оподаткування з урахуванням змін у податковому законодавстві і підприємницькому середовищі: чітко встановлюється перелік видів господарської діяльності за групами платників єдиного податку, на які встановлені ставки єдиного податку, дозволяє уникнути непорозуміння та різночитання видів діяльності.

Цей спосіб досягнення цілей є найбільш оптимальним, а запропонований проект  рішення відповідає вимогам чинного податкового законодавства та забезпечує реалізацію принципів регуляторної політики.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем, і відповідні заходи.

Наслідком прийняття регуляторного акта будуть наступні механізми і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми:

  • упорядкування справляння місцевих податків і зборів у місті, відповідно до вимог чинного законодавства;
  • збільшення надходжень до міського бюджету;
  • збільшення кількості ФОП.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Вимоги регуляторного акта є можливими для впровадження як органом місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання, оскільки призводять до приведення у відповідність чинному законодавству розмірів ставок місцевих податків і зборів у м. Сіверську.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Головним чинником результативності даного регуляторного акта є впорядкування сплати місцевих  податків і зборів, стабілізація та збільшення надходжень до міського бюджету.

7. Показники результативності акта.

Показники результативності даного акта є збільшення надходжень до міського бюджету. Ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої та другої груп збільшаться за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати.

8. Строк дії акта.

Пропонується безстроковий термін дії регуляторного акта. При змінах у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого акта, або за підсумками аналізу відстеження його результативності до нього будуть вноситися  відповідні коригування.

9. Заходи з відстеження результативності акта.

Результативність поданого регуляторного акта буде відстежуватися по динаміці надходжень місцевих податків та зборів до міського бюджету м. Сіверська.

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Строк проведення повторного відстеження – через 1 рік та періодичного відстеження  - раз на кожні три роки після набрання чинності регуляторним актом.

 

Відділ економіки та торгівлі виконкому Сіверської міської ради