УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

АРТЕМІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

18.03.2014

Сіверськ

              №  6/40 - 582

 Про   внесення   змін  до  рішення

 міської    ради    від    29. 11. 2013

 № 6/36 - 537 «Про  затвердження

 плану   діяльності    з  підготовки

 проектів регуляторних актів

Сіверської міської ради на 2014 рік» 

З метою подальшого впровадження вимог державної регуляторної політики на місцевому рівні, на виконання статей 7, 13, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 

ВИРІШИВ:

Доповнити додаток до рішення  міської ради від 29.11.2013 № 6/36-537  «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сіверської  міської ради  на 2014 рік» пунктом 3  такого змісту:

3

Рішення міської ради

Про затвердження Положення про де-монтаж самовіль-но встановлених тимчасових споруд на території міста Сіверська

З метою встано-влення в місті Сіверську єди-ного порядку демонтажу са-мовільно вста-новлених тим-часових споруд на території мі-ста Сіверська

І півріччя 2014 року

Відділ соціальної та правової політики

Левицька Г.Л.

 

В.о. міського голови     С.В. Гатченко