Розпорядженням міського голови від 18.12.2020 № 278 «Про визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Сіверські міської раді та її виконавчому комітеті»  визначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Сіверські міської раді та її виконавчому комітеті керуючого справами виконкому міської радиБОНДАРЕВСЬКУ Ганну Леонідівну

Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

- здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону;

- розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції;

- організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності Сіверської міської ради та її виконавчого комітету, комунальних підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління міської ради, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить міському голові пропозиції щодо таких заходів;

- надає Сіверській міській раді та її виконавчому комітету, комунальним підприємствам, установам, закладам, що належать до сфери управління міської ради та їх працівникам методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

- вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує міського голову та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

- проводить узагальнення інформації за результатами перевірок фактів подання суб’єктами декларування, які працюють у Сіверській міській  раді та її виконавчому комітеті, комунальних підприємствах, установах, закладах, що належать до сфери управління міської ради (працювали або входять чи входили до складу утвореної у виконавчому комітеті конкурсної комісії), відповідно до частини другої статті 49 Закону декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;

- надає консультативну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування;

- організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;

- співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

- надає працівникам Сіверської міської ради та її виконавчого комітету, комунальних підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління міської ради або особам, які проходять у них службу чи навчання або виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;

- здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом;

         - інформує міського голову, Національне агентство, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками Сіверської міської ради та її виконавчого комітету, комунальних підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління міської ради;

- у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником Сіверської міської ради та її виконавчого комітету, комунальних підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління міської ради корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного веб-порталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;

- повідомляє у письмовій формі міського голову про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками Сіверської міської ради та її виконавчого комітету, комунальних підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління міської ради з метою забезпечення дотримання виконавчим комітетом міської ради вимог частин другої, четвертої та п’ятої статті 65 Закону;

- інформує Національне агентство у разі не направлення кадровими службами Сіверської міської ради та її виконавчого комітету, комунальних підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління міської ради в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

- організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;

- веде облік працівників Сіверської міської ради та її виконавчого комітету, комунальних підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління міської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

- візує проєкти розпоряджень міського голови з основної діяльності, а також проєкти розпоряджень з кадрових питань  незалежно від їх видів;

- взаємодіє з уповноваженими підрозділами уповноваженими особами, комунальних підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління міської ради, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;