Завантажити документ  Фото без опису Фото без опису


П Р О Е К Т

 

Фото без описуУКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________

Сіверськ

№ __________________

 

 

 Про затвердження Порядку

розміщення телекомунікаційних 

мереж в багатоквартирних будинках

житлового фонду Сіверської міської ради

 

     Відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про телекомунікації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України № 295 від 11 квітня 2012 року «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», рішення Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 35/50 від 30 липня 2003 року «Щодо посилення контролю та нагляду за проектуванням, реконструкцією, капітальним ремонтом, переобладнанням та експлуатацією житлового фонду України», керуючись статтями 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

          1. Затвердити Порядок розміщення телекомунікаційних мереж телекомунікаційних  мереж в багатоквартирних будинках житлового фонду Сіверської міської ради  (додаток 1).

         2. Визначити Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство (Пшенка), балансоутримувача житлового фонду, уповноваженим органом з укладання договорів про встановлення сервітутів щодо нерухомого майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади Сіверської міської ради.

         3. Затвердити зразок договору про встановлення сервітуту (додаток 2).

         4. Затвердити зразок припису (додаток 3).

         5. Затвердити зразок погодження на доступ для проведення робіт та прокладання телекомунікаційних мереж в багатоквартирних будинках житлового фонду Сіверської міської ради (додаток 4).

         6. Зобов’язати Сіверське МСКП до кінця 2018 року перевірити та при необхідності привести у відповідність з Порядком  раніше розміщенні телекомунікаційні мережі в багатоквартирних будинках, що перебувають на балансі підприємства.

         7. Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради (Вороніна) опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.

         8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Копицю Михайла Григоровича.

 

Міський голова                                                                        В.А. Масюженко


  Додаток 1

  до рішення міської ради

                                                                                     ___________№_______ 

 

Положення

про порядок розміщення телекомунікаційних мереж

 

1. Загальні положення

     1.1. Цей порядок регулює погодження, розміщення та надання в користування місць для прокладання телекомунікаційних мереж, регулює правові відносини, що виникають у процесі розгляду питання щодо погодження, розміщення  та прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення додаткових пристроїв між суб’єктами підприємницької діяльності та Сіверським МСКП, яке є балансоутримувачем багатоквартирних будинків житлового фонду.

     1.2. Порядок є обов’язковим для суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, які згідно з чинним законодавством мають право на виконання робіт з встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж.

     1.3. Порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг, регулювання відносин між операторами, провайдерами телекомунікацій і споживачами телекомунікаційних послуг здійснюється відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 р.

     1.4. Визначення термінів.

     У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

     балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі – балансоутримувач) – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

     Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

     канал електрозв’язку – сукупність технічних засобів, призначених для перенесення електричних сигналів між двома пунктами телекомунікаційної мережі, і який характеризується смугою частот та/або швидкістю передачі;

     кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг;

     користувач місць для прокладення телекомунікаційних мереж або встановлення додаткових пристроїв (провайдер, оператор телекомунікацій) – суб’єкт підприємницької діяльності, який надає абоненту телекомунікаційні послуги;

     ліцензія – документ, що засвідчує право суб’єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов;

     об’єкт – житлові багатоквартирні будинки, гуртожитки, нежитлові будівлі, споруди (разом з неподільним і спільним майном), що входять до складу комунальної власності територіальної громади;

     оператор телекомунікацій – суб’єкт господарювання, який має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж;

     передавання даних – передавання інформації у вигляді даних з використанням телекомунікаційних мереж;

     провайдер телекомунікацій–- суб’єкт господарювання, який має право на провадження  діяльності у сфері телекомунікацій, крім технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку;

     проводовий електрозв’язок – передавання і приймання інформації із застосуванням проводових ліній з металевими або волоконнооптичними жилами;

     пункт закінчення телекомунікаційної мережі – місце стику (з’єднання) мережі телекомунікацій та кінцевого обладнання;

     слабкострумові обладнання та мережі – обладнання та мережі кабельного телебачення, провідних радіо, телефонів і Інтернет, систем пожежної та охоронної сигналізації, автоматизованого обліку енергоресурсів, локальних комп’ютерних мереж, переговорних пристроїв;

     споживач телекомунікаційних послуг (споживач) –- юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб;

     споруди електрозв’язку – будівлі, вежі, антени, що використовуються для організації електрозв’язку;

     телекомунікації (електрозв’язок) – передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах;

     телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;

     технічні засоби телекомунікацій – обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж;

     ушкодження будівельних конструкцій будинків і споруд – погіршення їх фізичного стану, зовнішнього вигляду фасадів, покрівель, оголовків димовентканалів та інших елементів будинків і споруд внаслідок розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів телекомунікаційних мереж;

     фіксований зв’язок – телекомунікації, що здійснюються із застосуванням стаціонарного (нерухомого) кінцевого обладнання.

 

2. Порядок отримання погодження та технічних умов на розміщення телекомунікаційного та іншого слабкострумового обладнання та мереж

     2.1. Погодження на доступ та використання місця в житлових будинках (гуртожитках) надається Балансоутримувачем Користувачам для розміщення незахищених мереж (прокладені відкритим способом без рукавів, жолобів, гофри, тощо) в існуючих внутрішніх стояках слабих струмів або місця для розміщення нових стояків, коробів, точок кріплення кабелів та місця для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання на Об’єктах. Доступ та використання місця на Об’єктах, що надаються Користувачам з урахуванням технологічного резерву за письмовим запитом Користувача до Балансоутримувача( далі — запит).

     До запиту додаються:

- виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

- копії ліцензій, згідно зазначених в заяві видів діяльності;

- копія довідки ЄДРПОУ;

- копія довідки про взяття на облік платника податку;

-  кошторис з переліком робіт, які плануються до виконання та переліку обладнання;

- адреса(и) об’єктів.

     Якщо запит подається виключно на конкретний житловий будинок, то обов’язково зазначається номер під’їзду.

     Письмовий запит Користувача щодо видачі погодження  реєструється  Балансоутримувачем в журналі.

     2.2. Балансоутримувач розглядає надані запити, при цьому здійснює перевірку наявності та правильності оформлення документів, доданих до запиту, без стягнення за це оплати.

     У строк до 14 робочих днів, починаючи з дати подачі Користувачем запиту, Балансоутримувач направляє Користувача до спеціалізованої організації, яка має ліцензію на виконання технічних умов, для виготовлення технічних умов (надалі – ТУ), або    вказує причину відмови у видачі дозволу та розробку ТУ.

     2.3. Користувач та Балансоутримувач оглядають Об’єкт та визначають місце з прокладення кабелю на Об’єкті, використання місця для монтажу обладнання .

     За результатами огляду складається  Акт обстеження місця під прокладання мереж та розміщення обладнання в якому зазначаються всі виявлені  особливості Об’єкту.

     Акт обстеження місця під прокладання мереж, розміщення обладнання є невід’ємним додатком до ТУ.

     2.4. До ТУ Балансоутримувач додає схему прокладання кабелю з урахуванням перспективних планів розвитку телекомунікаційних мереж та ділянку влаштування каналу.

     2.5. Виготовлення схеми траси для прокладання кабелю на Об’єктах здійснює Балансоутримувач відповідно до запиту Користувача.

     2.6. Розроблені ТУ реєструються в журналі реєстрації у Балансоутримувача.

      2.7.  На підставі ТУ Користувач розробляє  робочий проект.

      2.8. Робочий проект прокладання та монтажу телекомунікаційного та іншого слабкострумового обладнання та мереж має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм України.

     2.9. Робочий проект подається на погодження Балансоутримувачу.

     2.10. Якщо робочий проект повний та оформлений згідно з виданими ТУ, Балансоутримувач зобов’язаний його погодити та надати два примірники підписаного та скріпленого печаткою проектів договору сервітуту. Це є пропозицією Користувачу укласти цей Договір.

     2.11. Відповідь про прийняття цієї пропозиції Користувач має надати у двадцятиденний строк з дня одержання проекту шляхом підписання та скріплення його печаткою та повернення одного примірника до Балансоутримувачу.

     У разі неодержання від Користувача підписаного та скріпленого печаткою примірника договору у вказаний строк Балансоутримувач звільняється від зобов’язань щодо надання доступу, у тому числі, щодо надання погодження на виконання Користувачем робіт з прокладення кабелю та використання місця на Об’єктах.

     2.12. Після отримання підписаного з боку Користувача договору  сервітуту видається погодження.

     2.13. Послуги з доступу до місця на Об’єктах та використання місця на Об’єктах надаються Балансоутримувачем та оплачуються Користувачем на підставі укладеного між ними договору сервітуту.

 

3. Обмеження та заборона на розміщення та встановлення ТЕ/ТМ

на об’єктах.

     3.1 Забороняється:

     3.1.1. Розміщення та встановлення ТЕ/ТМ на об’єктах без укладання у визначеному порядку договору на розміщення та встановлення ТЕ/ТМ  в порядку визначеному цим положенням;

     3.1.2. Розміщення та встановлення ТЕ/ТМ на головних фасадах будівель та споруд, а також на бокових фасадах стін, видимих зі сторони вулиць та площ, а також на покрівлях з поліуретановим покриттям;

     3.1.3. Розміщення та встановлення ТЕ/ТМ з кріпленням до цегляних оголовків димовентканалів.

     3.2. Обмеження: розміщення та встановлення ТЕ/ТМ на об’єктах дозволяється за умови обов’язкової герметизації місця врізки.

  

4. Вимоги до розміщення телекомунікаційного та іншого слабкострумового обладнання та мереж на об’єктах (спорудах, будівлях).

     4.1. Телекомунікаційне та інше слабкострумове обладнання та мережі прокладаються з дотриманням пожежних і будівельних норм та інших нормативних документів у цій сфері.

     4.1.1. Для уникнення механічного пошкодження електричної мережі всі кабелі живлення прокладаються в металевому рукаві або гофрі, виконаної з пожаробезпечного матеріалу, а в приміщеннях, довжина яких перевищує 15 метрів, з негорючого електричного кабелю;

     4.1.2. При підключенні обладнання застосовуються пристрої захисного вимкнення електричного струму (автоматичні вимикачі);

     4.1.3. В приміщеннях телекомунікаційне та інше слабкострумове обладнання та мережа прокладається в кабельних каналах;

     4.1.4. Через проїжджу частину між будинками прокладаються лише магістральні кабелі. Номінальна відстань прольоту підвісного магістрального кабелю не повинна перевищувати допустимі параметри згідно з паспортними даними;

     4.1.5. Маркування кабелів, трубостійок та кабельних каналів здійснюється на вході з будинку та з комутаційної шафи;

     4.1.6. При маркуванні металевої шафи вказується її належність тому чи іншому Користувачу телекомунікації, з зазначенням контактних телефонних номерів.

     4.2. На Користувача покладається відповідальність за стан телекомунікаційних мереж і обладнання, а також демонтування мереж та обладнання, які не використовуються.

     4.3. Користувач зобов’язаний після встановлення обладнання провести роботи по проведенню відновлювальних опоряджувальних робіт. Всі кабелі та проводи у під’їздах повинні бути сховані в коробах – Користувачем.

     4.4. В разі прокладання мереж без відповідних дозвільних документів до прийняття цього Положення, Користувачу необхідно протягом 30 днів з початку його дії пройти всю процедуру погодження з видачі технічних умов, а потім укласти з Балансоутримувачем договір сервітуту на використання конструктивних елементів будівель та споруд для прокладання телекомунікаційних мереж, розміщення телекомунікаційного обладнання.

     4.5. Вихід на покрівлю багатоквартирних будинків обмежується Балансоутримувачем шляхом замикання вихідних дверей.

     4.6. При переобладнанні, реконструкції, ремонті фасадів та дахів Балансоутримувач будинку за 30 днів до початку робіт повідомляє письмово про це власників мереж для вирішення ними питання щодо впорядкування, переносу або відновлення мереж.

     4.7. Користувач має здійснювати перевірку можливості використання існуючої кабельної мережі та здійснювати заміну старого обладнання на нове, відповідно до потреб сучасності та чинного законодавства.

     4.8. Користувач при виконанні будівельно-монтажних робіт, експлуатації та обслуговуванні телекомунікаційних мереж забезпечує:

     4.8.1. Зберігання цілісності конструктивних елементів (несучої спроможності) об’єкта , інженерно-технічного обладнання об’єкта;

     4.8.2. Збереження герметичності при веденні робіт у міжповерхових та стінних проходах, технічних нішах;

     4.8.3. Виконання ремонтно-відновлювальних робіт за власний рахунок, або відшкодування вартості відновлювальних робіт Балансоутримувачу (власнику) у разі пошкодження конструктивних елементів об’єкта, інженерних мереж чи обладнання при виконанні будівельно-монтажних робіт, експлуатації чи обслуговування телекомунікаційних мереж;

     4.8.4. Влаштування телекомунікаційних мереж можливо лише в місцях, які не зачіпають інтереси власників інших інженерних мереж.

 

5. Експлуатаційні роботи на Об’єктах.

     5.1. У випадку виявлення Користувачем або Балансоутримувачем пошкодження на Об’єктах, яке впливає або може впливати на технічний стан телекомунікаційних мереж та обладнання для їх функціонування, особа, що виявила таке пошкодження повинна негайно повідомити про це Балансоутримувача.

     5.2. Підтвердження про проведення позапланових робіт Користувачем має поступити до Балансоутримувача повідомленням не пізніше ніж через добу з моменту передачі Балансоутримувачем телефонного повідомлення Користувачу про виявлені пошкодження.

     5.3. На підставі повідомлення Балансоутримувач  дає Користувачу можливість доступу до місця на Об’єктах.

     5.4. Кожного разу після завершення робіт по ліквідації будівельних недоліків (планових або позапланових) Користувач та Балансоутримувач підтверджують виконання робіт відповідним актом, підписаним сторонами. Факт відмови у підписанні акту прийому виконаних робіт будь-якою зі сторін фіксується у ньому, при цьому вказується причина відмови.

     5.5. З метою забезпечення своєчасного виконання робіт по усуненню будівельних недоліків Управитель зобов’язаний допомагати Балансоутримувачу в організації доступу до приміщень, де розташоване обладнання Користувача.

     5.6. Балансоутримувач повинен забезпечувати Користувачу терміновий доступ, після повідомлення Користувача, для виконання аварійно-відновлювальних робіт.

 

6. Методика розрахунку плати за надання в користування місць для прокладання телекомунікаційних мереж в будівлях та спорудах комунальної власності територіальної громади

     6.1. Методику розрахунки плати за надання місць для прокладання телекомунікаційних мереж при створенні та подальшої експлуатації цих мереж з використанням власності територіальної громади м. Сіверськ, (далі – Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму управління за подальшим використанням об’єктів комунальної власності м. Сіверськ.

     6.2. Плата за користування майном вноситься на рахунок Підприємства-балансоутримувача (Підприємства) будівель (споруд) користувачем (оператором) незалежно від наслідків своєї господарської діяльності, з дня підписання договору.

     6.3. Комунальні платежі, в т.ч. за користування електроенергію, сплачується користувачем (оператором) відповідним постачальникам послуг за окремими договорами.

     6.4. Плата користувачем (оператором) проводиться щомісячно в розмірі нарахувань за поточний місяць і сплачується до кінця поточного місяця.

     6.5. Плата за користування майном зараховується на поточні рахунки Підприємства-Балансоутримувача (Підприємства) будівлі (споруд).

     6.6. Плата за прокладання кабельних ліній електрозв’язку і електропостачання з використанням підземних технічних засобів телекомунікацій не стягується.

     6.7. Плата за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж визначається за формулою:

 

Р = S х В

Р – початкова місячна плата (за одну квартиру, кімнату, приміщення, офіс тощо) за розміщення, встановлення та експлуатацію ТЕ/ТМ на Об’єктах;

S – неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

В – 1 % від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

 

7. Відповідальність за порушення  порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання на Об’єктах.

     7.1. Самовільно розміщені, після прийняття цього Положення телекомунікаційні мережі та обладнання для їх функціонування на Об’єктах підлягають демонтажу у місячний термін з моменту отримання припису Балансоутримувача.

     7.2.  У випадку не виконання Користувачем вимог цього Порядку останні притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

     7.3. В разі пошкодження конструктивних елементів Об’єктів винні у цьому Користувачі повинні відновити зазначені конструкції Об’єкту  або відшкодувати Балансоутримувачу суму збитків в розмірах заподіяної шкоди.

     7.4   Балансоутримувач (власник) об’єкта не несе відповідальності за дії третіх осіб, що призвели до пошкодження /викрадення ТЕ/ТМ користувача, або до погіршення якості послуг що надаються користувачем.

     7.5. При переобладнанні, реконструкції, ремонту фасадів та дахів Балансоутримувач перед початком робіт повідомляє письмово власників телекомунікаційних мереж для вирішення питань щодо впорядкування, переносу або відновлення телекомунікаційних мереж.

     7.6. Відповідальність за організацію заходів з виконання вимог цього Положення у частині розміщення та встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж покладається на Балансоутримувача.


 

 

Додаток 2

   до рішення міської ради

                                                                                     ___________№_______ 

 

 

              ДОГОВІР №__

встановлення сервітуту

м. Сіверськ                                                       «   »____________ 20___р.

 

     Користувач  (Оператор):_________________________________________, в особі __________________________ , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Підприємство-балансоутримувач (Підприємство) ____________ ,  в особі_________________________________ , діючого на підставі Статуту, з другої сторони, (надалі – Сторони), уклали цей Договір встановлення Сервітуту (надалі Договір) про наступне:

 

  1. Визначення термінів та понять

Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;

 

Технічні засоби телекомунікацій – станційні та лінійні споруди, обладнання, шафи, а також розгалуджувачі, кабель, розйоми, розетки, інше обладнання та матеріали, що призначені для утворення телекомунікаційних мереж.

 

2. Предмет Договору

     2.1 .Предметом даного Договору є встановлення Сервітуту.

     2.2. Зміст Сервітуту:

     2.2.1. Сервітут полягає у наданні Підприємством Оператору права користування будинком, розташованим за адресою: м. Сіверськ, вул. ____________ (надалі за текстом - Будинок), а саме - дахом, міжповерховими перекриттями, опорними конструкціями будинку, технологічними каналами, нішами, замоноліченими трубами, трубами-стояками, закладними деталями, шафами для електропроводок, а також локальною електричною мережею, що знаходиться всередині Будинку, для розміщення, експлуатації та технічного обслуговування технічних засобів телекомунікацій Оператора з метою забезпечення надання телекомунікаційних та програмних послуг мешканцям Будинку, а також розміщення телекомунікаційних  мереж на опорах комунальної власності територіальної громади міста.

          2.2.2. Сервітут полягає у наданні Оператору права безперешкодного доступу до технічних засобів телекомунікацій Оператора, розташованих в Будинку.

         2.2.3. Сервітут не надає права користування допоміжними приміщеннями Будинку та приміщеннями, відведеними для ліфтового обладнання.

        2.2.4. Сервітут не є виключним, він може встановлюватися для інших операторів та/або провайдерів в аналогічному обсязі наданому Оператору.

        2.2.5. Сервітут є оплатним. Оператор здійснює оплату за надане Підприємством право на умовах, що визначені Договором.

 

3. Обов'язки га права Оператора

  3.1. Оператор зобов'язуються:

  3.1.1. Здійснювати прокладання та обслуговування телекомунікаційних мереж у відповідності до встановлених нормативів в сфері будівництва та телекомунікацій;

 3.1.2. Відшкодовувати заподіяну шкоду, якщо така завдана з вини Оператора;

 3.1.3. Не відчужувати Сервітут, встановлений даним Договором;

  3.1.4. Здійснювати встановлення технічних засобів телекомунікацій на об'єкті у відповідності до вимог встановлених чинним законодавством України нормативів у сфері будівництва та телекомунікацій:

  3.1.5. Дотримуватись правил пожежної безпеки, санітарних норм і правил користування електроенергією та загальних правил техніки безпеки, встановлених чинним законодавством України;

  3.1.6. Забезпечити цілісність конструктивних елементів Будинку при встановленні та експлуатації технічних засобів телекомунікацій;

  3.1.7. У разі необхідності встановити прилади обліку електроенергії, охоронну та пожежну сигналізації;

  3.1.8. У разі необхідності надати свою мережу з метою передачі сигналів для диспетчеризації ліфтів, які знаходяться у будинку в межах окремого цивільно-правового договору, при цьому апаратура з'єднання встановлюється у машинному приміщенні ліфта;

  3.1.9. Вжити заходи для збереження та схоронності майна Оператора, розташованого в Будинку.

  3.2. З метою належного виконання своїх зобов'язань за Договором, Оператор має право залучати до проведення робіт третіх осіб.

  3.3. Представники Оператора та уповноважені ним особи мають право на безперешкодний доступ до будь-якого сегменту телекомунікаційних мереж, розташованих в Будинку з метою виконання обов'язків, передбачених Договором.

 

4. Обов'язки та права Підприємства

4.1. Підприємство має право вимагати відшкодування в повному розмірі збитків, завданих Оператором внаслідок порушення умов цього Договору.

4.2. Підприємство не несе відповідальність за збереження та схоронність майна Оператора, розташованого в Будинку.

4.3. Підприємство надає Оператору та уповноваженим особам безперешкодний доступ до всіх сегментів телекомунікаційних мереж.

      4.4. Підприємство зобов'язується письмово повідомляти Оператору про проведення в Будинку тих видів робіт, які можуть вплинути на телекомунікаційні мережі, за 14 днів до початку робіт.

     4.5. Підприємство надає Оператору право виконувати роботи з прокладання телекомунікаційних мереж в Будинку власними силами або з залученням до проведення робіт третіх осіб, та зобов'язується вживати всіх можливих заходів для усунення перешкод при виконанні таких робіт.

    4.6. Підприємство залишає за собою право здійснювати перевірки Оператора в частині належного виконання покладених цих Договором обов'язків, а саме: встановлення, обслуговування телекомунікаційних мереж та технічних засобів телекомунікацій.

 

5. Плата за користування Сервітутом

     5.1. За право користування Сервітутом (будинком, розташованим за адресою:_________________________________________а саме - дахом, міжповерховими перекриттями, опорними конструкціями будинку, технологічними каналами, нішами, замоноліченими трубами, трубами-стояками, закладними деталями, шафами для електропроводок, а також локальною електричною мережею, що знаходиться всередині Будинку, для розміщення, експлуатації та технічного обслуговування технічних засобів телекомунікацій, з метою надання телекомунікаційних та програмних послуг), розміщення телекомунікаційних  мереж на опорах комунальної власності територіальної громади міста  набувач Сервітуту - Оператор здійснює оплату.

     5.2. За право користування Сервітутом плата встановлюється відповідно до затвердженої Методики. Розмір плати за користування Сервітутом становить__________________ грн.

 

6. Строк дії Сервітуту

     6.1. Строк дії Сервітуту, що надається за даним Договором, встановлюється терміном на _____ роки.

 

7. Відповідальність сторін

7.1. При невиконанні умов цього договору кожна із Сторін має право вимагати дострокового розірвання даного Договору.

7.2. Сторони звільняються від відповідальності на час дії форс-мажорних обставин за невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання викликано цими форс-мажорними обставинами.

"Форс-мажорні обставини" означають надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, зокрема, страйк, повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війни, воєнні дії.

Факт дії форс-мажорних обставин доводить Сторона, що заявляє про такі обставини.

 

8. Інші умови

8.1. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

      8.2. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом ___ років.

8.3. Договір може бути розірваний у випадках, що передбачені законодавством.

8.4. У випадку, якщо за 30 календарних днів до моменту закінчення строку дії Договору, жодна із Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про намір розірвати Договір, дія Договору продовжується на той самий строк на тих самих умовах.

 

  1. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін.

 

Підприємство                                               Оператор

 

 

 


 

  Додаток 3

  до рішення міської ради

                                                                                     ___________№_______ 

 

ПРИПИС

__________________,

 

          було порушено вимоги Пункту ________________Правил про порядок розміщення, встановлення та експлуатацію технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен, охоронних засобів, інших пристроїв на будівлях та спорудах, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Сіверськ, та плати за використання вищевказаних об’єктів, а саме : ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказується яким чином скоєно порушення)

 

       Вам необхідно в термін до ________ здійснити демонтаж (маркування тощо) з фасаду будівлі (вказується Об’єкт чи його частина) за адресою __________________________________________________________________.

 

      Для встановлення (монтажу) _________________________________                          

                                                                     (вказується ТЕ/ТМ)

Вам необхідно виконати вимоги Правил затверджених рішенням виконкому Сіверської  міської ради від «_____» _______ 2017 р. № _______ «Про затвердження Правил про порядок розміщення, встановлення та експлуатацію технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен, охоронних засобів, інших пристроїв на будівлях та спорудах, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Сіверська, та плати за використання вищевказаних об’єктів».

          У разі невиконання даного ПРИПИСУ у добровільному порядку ви будете притягнуті до відповідальності згідно вимог чинного законодавства України.

         Усі витрати внаслідок невиконання вами вимог ПРИПИСУ будуть стягнуті з Вас у встановленому законодавством порядку.

  

 

«_____» __________2017 р.   ____________________________________

                                                   (підпис посадової особи)        (П.І.Б. посадової особи)


 

  Додаток 4

  до рішення міської ради

                                                                                     ___________№_______ 

 

ПОГОДЖЕННЯ

на доступ для проведення робіт на прокладання телекомунікаційних мереж в житлових будинках (гуртожитках), опорах, що належать до власності територіальної громади  м. Сіверськ

 

«_____» ___________201_р.                                                        м. Сіверськ

 

Погоджую  

________________________________________________________________

(назва організації, № телефону)

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада відповідального за виконання робіт)

 

виконати роботи по прокладанню телекомунікаційних мереж та обладнання їх функціонування на Об’єктах, розташованих у м. Сіверськ згідно технічних умов за

№____ від _______________201_р.

 

Виконання робіт :

початок ______________________ кінець ____________________

 

Умови виконання робіт :

 

  1.  Роботи виконати в присутності представника Балансоутримувача.
  2.  Виконувати усі вказівки представника Балансоутримувача.
  3.  Відшкодувати збитки у повному обсязі у разі їх заподіяння майну третіх сторін при виконанні монтажних робіт, яке розташовано на Об’єктах у м. Хорол.
  4.  Дотримуватись правил охорони праці, пожежної та електробезпеки.
  5.  Після закінчення монтажних робіт на Об’єктах розташованих у м. Хорол  необхідно прибрати сміття.
  6.  Невід’ємною частиною дозволу є копія технічних умов.

 

 Директор Сіверського МСКП