Положення про комісію з питань обстеження зелених насаджень при виконкомі міської ради в місті Сіверську

Це Положення визначає завдання, повноваження та порядок діяльності  комісії з питань обстеження зелених насаджень при виконкомі міської ради в місті Сіверську, яка діє з метою визначення стану зелених насаджень на території м. Сіверська (далі - Комісія).         

Комісія у своєї діяльності керується Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах", Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої Наказом Міністерства з питань житлово – комунального господарства України від 12.05.2009 № 127, іншими нормативно – правовими актами та цим Положенням.

1. До повноважень Комісії належать:

1) проведення обстежень зелених насаджень на території міста згідно заяв громадян та юридичних осіб :

- з питань видалення  зелених насаджень;

- з питань наявності зелених насаджень у разі відведення земельної ділянки в користування.

2) підготовка проектів рішень виконавчого комітету щодо видалення зелених насаджень;

3) визначення  сум відновної вартості зелених насаджень;

4) розгляд та погодження  планів щодо озеленення  територій .

2. Комісія утворюється у складі голови, секретаря та членів комісії. Головою Комісії призначається  заступник міського голови.  Склад Комісії та зміни до нього затверджуються виконкомом Сіверської  міської ради.

3. Основною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш, як 2/3 складу Комісії. Засідання Комісії веде її голова або заступник голови. Підготовку матеріалів до розгляду Комісією здійснює секретар Комісії. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів, при однаковій кількості голосів за і проти голос голови є вирішальним. Засідання Комісії скликається по мірі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Відсутність на засіданні членів Комісії можлива лише з поважних причин.   

4. Підставою для обстеження зелених насаджень  є заява юридичної чи фізичної особи (далі – заявник).  До заяви заявник  додає :

- копію генплану забудови / викопіювання / топозйомки  М 1:500 земельної ділянки, погодженої головним архітектором міста;

- копію договору оренди землі/свідоцтва  права власності на земельну ділянку/, копію рішення міської ради про відведення в оренду відповідної земельної ділянки.

 5. Комісія у десятиденний строк, після надходження заяви, проводить обстеження, визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній  ділянці  і складає відповідний акт:

- акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню;

- акт обстеження зелених насаджень, що розташовані за зазначеній у заяві земельній ділянці у чотирьох примірниках за зразком, затвердженим наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 12.05.2009  N 127.                                    

6.  Погоджений в установленому порядку акт обстеження зелених насаджень, який дійсний протягом двох років від зазначеної в цьому акті дати обстеження зелених насаджень, у трьох примірниках повертається комісії, один з яких передається  заявнику.

7.  Секретар  комісії з обстеження зелених насаджень готує проект рішення виконавчого комітету Сіверської міської ради про видалення зелених насаджень, в якому зазначаються дані про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню, і залишаються на земельній ділянці, та виносить на чергове засідання виконкому.

8. На підставі рішення виконавчого комітету Сіверської міської ради  про видалення зелених насаджень заявником сплачується відновна вартість зелених насаджень, розмір якої розраховується згідно з Порядком визначення відновної вартості зелених насаджень

9. Ордер на видалення зелених насаджень видає відділ комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради  після сплати заявником відновлювальної вартості зелених насаджень не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.  Ордер  на  видалення  зелених насаджень  в  м. Сіверську підписує голова комісії.

10. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю, майну фізичної особи або суб'єкта господарювання, їх видалення здійснюється негайно. Акт обстеження складається на місці події комісією, на території або інженерних мережах якого сталася подія.

11. Зелені насадження на території меморіального комплексу та кладовищах видаляються за наказом балансоутримувача об’єкта на підставі акта обстеження, складеного та погодженого відповідно до цього Положення, без сплати їх відновної вартості.

 

Керуючий справами  виконкому                          Л.В. Поливода