Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Сіверської

міської ради «Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території м. Сіверська»

Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений з метою встановлення в місті Сіверську єдиного порядку демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд (далі – ТС) на території м. Сіверська, передбачає механізм, підстави, терміни і порядок проведення демонтажу ТС.

1.   Визначення проблеми

Відповідно до пункту 2.30 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, у разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив’язки, самовільного встановлення ТС для провадження підприємницької діяльності, така ТС підлягає демонтажу.

Згідно Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067, вивіски, таблички, рекламні засоби, розміщені з порушенням вимог чинного законодавства підлягають демонтажу.

Разом з тим, порядок, який регламентував би процедуру демонтажу ТС відсутній. Дана проблема негативно впливає як на благоустрій міста Сіверська та утримання в належному стані його території, архітектурний вигляд міста та його економічний розвиток в цілому, оскільки у випадках закінчення строку дії, анулювання дозвільної документації, самовільного встановлення ТС, зазначені споруди власниками (користувачами) як правило не демонтуються, що порушує право територіальної громади міста на володіння, користування, розпорядження земельними ділянками комунальної власності, на яких розташовані ці ТС.

 Оскільки проблема демонтажу ТС, встановлених самовільно або з порушеннями чинного законодавства, довгий час на державному рівні лишається законодавчо не врегульованою, то прийняття нормативно – правового акту – положення про демонтаж ТС  на території м. Сіверська  є оптимальним підходом до вирішення зазначеної проблеми з чітким дотриманням регуляторної політики в державі.

2.   Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є: покращення благоустрою та збереження архітектурного вигляду міста; ефективне використання ресурсів територіальної громади; збереження охоронних зон інженерних мереж міста; встановлення єдиного Порядку демонтажу ТС на території м. Сіверська.

3.  Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:  Перша альтернатива:  Відсутність чіткого порядку демонтажу ТС чинить перешкоди для планування і забудови, благоустрою території міста, тому не є прийнятним.      Заборона розміщення ТС також не може вважатись прийнятною альтернативою тому що гальмує розвиток підприємницької діяльності у місті, зменшує додатковий дохід до міського бюджету та збільшує рівень безробіття.

Друга альтернатива: Прийняття запропонованого регуляторного акту   «Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території м. Сіверська» дасть можливість вирішення актуальних питань механізму демонтажу ТС.   

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Для розв’язання проблеми демонтажу ТС пропонується механізм, який спирається на законодавчо врегульовані норми і не суперечить їм. Способами досягнення цілей регулювання є координація суб’єктів, задіяних у процесі виявлення, прийняття рішення щодо демонтажу, проведення безпосереднього демонтажу ТС та її зберігання, а також повідомлення власника (користувача) ТС про вищезазначені дії.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Можливість досягнення визначених цілей регуляторного акту забезпечується у разі виконання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями не усіх форм власності, їх керівниками, працівниками, громадянами  вимог положень запропонованого проекту регуляторного акту.

6.  Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Результати прийняття регуляторного акту будуть оцінені за допомогою методу вигод та витрат.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1. Створення прозорої системи прийняття рішень про демонтаж ТС.
2. Покращення та збереження архітектурного вигляду міста.
3. Збереження охоронних зон інженерних мереж міста

1. Витрати, пов'язані з прийняттям регуляторного акту

2. Витрати, пов'язані з впровадженням та контролем за дотриманням вимог регуляторного акту.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

1. Досягнення цілей передбачених п. 2 цього аналізу.
2. Оформлення права користування ТС до вимог чинного законодавства України.
3 Отримання однакових прозорих можливостей розміщення ТС

Сплата місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів
Грошові та часові витрати, пов’язані з отриманням дозвільної документації на встановлення ТС

Сфера інтересів громадян

1. Досягнення цілей передбачених п. 2 цього аналізу.
2 Забезпечення зручного проживання мешканців міста

1. Витрати на проведення демонтажу ТС

7. Обґрунтування строку дії акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни законодавства, або з інших причин, до регуляторного акта можна вносити зміни та доповнення.

8. Показники результативності акта

Показниками даного регуляторного акту є:

а) сума відшкодувань витрат по демонтажу ТС;

б) кількість демонтованих ТС.

9. Визначення заходів з відстеження результативності акта

Після прийняття та вступу в дію рішення Сіверської міської ради здійснюється базове відстеження результативності дії акту. За результатами зазначеного строку буде встановлюватися повнота та ефективність введення в дію регуляторного акту, повторне через рік.

У випадку виявлення не урегульованих і проблемних питань, які визначаються шляхом якісних і кількісних показників даного акту буде розглядатися можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта «Про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території м. Сіверська» від громадян, суб’єктів підприємницької діяльності  будуть прийматися протягом місяця з дати його оприлюднення за адресою: 84522,  м. Сіверськ,  вул. Леніна, 8 відділ соціальної та правової політики,  тел. 5-20-40.

З повним текстом проекту регуляторного акта можна ознайомитися на сайті Сіверської міської ради та в відділі соціальної та правової політики виконкому міської ради