Про затвердження Порядку

розміщення зовнішньої реклами

на території м.Сіверська  

 

    З метою упорядкування розміщення зовнішньої реклами на території м. Сіверськ, згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про рекламу», відповідно Постанові Кабінету Міністрів України № 2067 від 29.11.2003 року «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», керуючись статтею 25, частиною 2 статті 42, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами на території м.Сіверська  (додаток 1).  

2. Затвердити Типовий договір на тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами (додаток 2).

3.  Відділу соціальної та правової політики виконкому міської ради (Левицька) оприлюднити рішення на офіційному веб-сайту Сіверської міської ради.                                            

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (Шпулін).

 

Міський голова                                                                 А.О.Черняєв


 

Додаток 1 до рішення

міської ради

______ № _______

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про порядок розміщення зовнішньої реклами на території м.Сіверська 

 

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території м.Сіверська  (надалі - Положення) розроблене відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами» і регулює відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами та визначає порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

1.2. Дія цього Положення поширюється на всю територію Сіверської міської ради, на усіх юридичних та фізичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами.

1.3. Дане Положення є обов'язковим для виконання всіма учасниками рекламної діяльності.

1.4. Розміщення зовнішньої реклами на території м.Сіверська з порушенням цього Положення забороняється.

 

2. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

2.1. У цих Правилах наведені нижче терміни, які вживаються в наступних значеннях:

реклама – інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі і будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку;

об’єкт зовнішньої реклами (далі ОРЗ) – рекламоносій та (або) спеціальна рекламна конструкція для його розміщення, рекламні акції з використанням зовнішнього міського середовища;

робочий орган – орган, що створено рішенням виконкому Сіверської міської ради та вповноважено виконувати функції по розгляду заяв, підготовці проектів рішення щодо видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території Сіверської ради тощо;

    дозвіл на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (далі – дозвіл) – реєстраційний документ встановленої форми, що оформлюється і видається розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Сіверської  міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місті;

договір на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами - двохстороння угода між розповсюджувачем зовнішньої реклами та виконконавчим комітетом Сіверської  міської ради;

розповсюджувач зовнішньої реклами - фізична або юридична особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах міста Сіверська, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні, плоскі та об'ємні стенди, щити, таблички, електронні табло, панелі, тумби), які використовуються для розміщення реклами;

інформаційна вивіска - інформація (вивіска) про особу на фасаді біля входу (в'їзду) або про ії продукцію у вітрині споруди, де ця особа займає приміщення. При цьому під вивіскою розуміється елемент оформлення фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, включаючи герби, елементи, знаки для товарів послуг.

До інформації про особу належить також розміщена на спеціальних табличках інформація про роботу підприємства, у тому числі час роботи, повне юридичне найменування підприємства, а також профіль діяльності, якщо це не впливає з назви (далі - інформаційна табличка).

самовільно встановлений рекламний засіб - рекламний засіб, що розміщується без наявності виданого у встановленому порядку дозволу; після прийняття виконавчим комітетом Сіверської  міської ради рішення про відмову у продовженні дозволу або його скасування. Не вважається самовільно встановленим рекламний засіб протягом часу розгляду заяви розповсюджувача зовнішньої реклами про продовження дії дозволу до моменту прийняття виконавчим комітетом Сіверської міської ради відповідного рішення за такою заявою;

соціальна реклама - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

2.2. Терміни, що не визначені в цих Правилах, вживаються у значенні наведеному в Законі України "Про рекламу" та Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 2067 від 29.11.2003 року «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами». 

 

3.ТИПИ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ.

3.1. До основних видів зовнішньої реклами відносяться:

стаціонарні рекламні засоби – рекламоносії, яки характеризуються незмінним місцем розміщення і конструктивним рішенням у типовому або індивідуальному виконанні. Підрозділяються на наземні, навісні та розташовані на будинках і спорудах;

тимчасові рекламні засоби – рекламоносії зі змінним місцем розміщення, до яких відносяться виносні конструкції або ті, що переміщуються фізичною особою в рекламних цілях чи виконуються при проведенні рекламних акцій.

3.2. Типи рекламних засобів:  

 Виносні щитові конструкції (мимоходи, штендери) - тимчасові рекламні засоби, які розташовуються фізичними або юридичними особами, що рекламують свої товари, продукцію, послуги, виключно під час їх роботи та встановлюються на тротуарах вздовж фасаду будинків, споруд або в одну лінію з деревами, «зеленою зоною».

Дахові конструкції - різноманітні об'ємні або плоскі установки, розташовані повністю або частково вище рівня карнизу споруди (будинку) або даху.

Брандмауери - навісні рекламоносії, яки виконуються у вигляді банерів, панно, будівельних декоративно - сітчатих огороджень, плакатів, гіперформату в жорсткому каркасі,  розташовуються  на  фасадах  

будинків,      споруд   або   закріплюються    на будівельних конструкціях лісів та покривають будинки, споруди, які ремонтуються, реконструюються, будуються чи демонтуються.

Бек-лайт - стаціонарна наземна конструкція формату 3x4м. Можуть бути як односторонні так і двохсторонні.

Пілар, тумба - кругла чи багатогранна рекламна конструкція, що стоїть окремо, з плоскими, вигнутими або випуклими рекламними поверхнями.

Рекламна акція - захід, направлений на збільшення об'ємів продаж та щоб притягнути увагу споживачів до продукції і зміцнити положення юридичної або фізичної особи-підприємця на ринку.

Реклама на елементах благоустрою - рекламні засоби, розміщені на конструкціях інженерних споруд, інших елементах благоустрою, які використовуються як рекламоносії, в тому числі на малих архітектурних формах, нестаціонарних об'єктах торгівлі (наметах), телефонних кабінах тощо.

Сіті - лайт - об'єкт зовнішньої реклами, який представляє собою стенд (короб) з розміром однієї рекламної площі 1,2x1,8м. Сіті - лайт розміщується як окремо розташована конструкція так і на опорах.

Трол - навісна конструкція розміром 4x0,8м. Розміщується на опорах контактних мереж і опор зовнішнього освітлення поперек.

Стаціонарний щит - наземна конструкція формату 3x6м та більше. Технічно можуть бути з різними кількостями сторін (білборд).

Транспаранти - перетяжки, троли, розміщуються над проїжджою частиною дороги за умови, що нижній край рекламоносіїв повинен знаходиться на висоті не менше 5м від поверхні проїжджої частини дороги.

 

4.ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ.

4.1. Порядок розміщення зовнішньої реклами на території м.Сіверськавстановлюється на підставі норм, визначених даним Положенням, з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників типології елементів місцевого середовища.

4.2.  Зовнішня реклама на території м.Сіверськарозміщується на підставі дозволу виданого відповідно до рішення виконавчого комітету Сіверської  міської ради.

4.3. Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Сіверської міської ради регулює правові відносини, що виникають в процесі розміщення зовнішньої реклами на території Сіверської  міської ради та визначає порядок надання дозволів на її розміщення, визначення та погодження місць встановлення рекламних засобів, а також порядок контролю за дотриманням вимог цього Положенням.

4.4. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території населеного пункту.

 

5. ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ.

5.1. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

-  розміщуватися із додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 6.1- 6.4 цього Положення;

- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожних знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожних знаків;

- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

5.2. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

5.3. Розміщення зовнішньої реклами на пам`ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам`яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду. 

5.4. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 5.1-5.4 цього Положення є вичерпним.

 

6.ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

6.1.   Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

6.2.   Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

6.3.  Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

6.4. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

6.5. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

6.6. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

6.7. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

 

7.КОНТОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Контроль за додержанням цього Положення здійснюється виконавчим комітетомСіверської  міської ради та інші органи згідно до законодавства.

7.2. Уразі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цього Положення, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженному органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

7.3. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Положення, несе відповідальність згідно із законодавством (згідно статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів»).

 

8.ВИВІСКИ ЧИ ТАБЛИЧКИ

8.1.  Вивіски чи таблички:

- повинні розміщуватися без втручання в несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

- не повинні відтворювати зображення дорожних знаків;

- не повинні розміщуватися на будинках або спорудах – об’єктах незавершеного будівництва;

- площа поверхні не повина перевищувати 3 м2;

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

8.2. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цього Положення, здійснюється у разі:

- припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної  особи – підприємця;

    - невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо ії розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

- порушення благоустрою території;

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, якими вони були встановлені.

 

 

Секретар міської ради                                                     С.В.Гатченко    


 

Додаток 2

до рішення

міської ради

______№_______

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР №

НА ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ МІСЦЕМ РОЗМІЩЕННЯ ЗАСОБУ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

м._____________________________________                                                        від                 року

Ми, нижчепідписані: _____________________________________, в особі_____________________________________, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі - ВЛАСНИК МІСЦЯ, з однієї сторони, та________________________________________________________

____________________________________________________________

(повна назва господарюючого суб'єкта, П.І.Б.)

 надалі - КОРИСТУВАЧ, з іншого боку, уклали цей договір про таке:

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  У відповідності до умов цього Договору та порядку розміщення зовнішньої

реклами на території Сіверської  міської ради, виконавчий комітет Сіверської міської ради надає «Користувачу» у тимчасове користування місце для розташування засобу зовнішньої реклами за адресою:_____________________________________         , згідно з погодженим у встановленому порядку дозвільним документом на розміщення засобів зовнішньої реклами (далі - ЗЗР), а «Користувач» використовує надане місце за цільовим призначенням - для розміщення ЗЗР, здійснює оплату за тимчасове користування місцем та звільняє у триденний термін місце після закінчення терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами (далі - Дозвіл) та/або цього Договору в частині наданого права користування місцем, на яке припинено дію Дозволу та/або цього Договору.

1.2.  Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3.  Місце надається для розміщення виключно тих засобів, що вказані у Додатку до цього договору, який є невід'ємною частиною цього Договору, (тип та розміри об'єкта зовнішньої реклами)

 

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ МІСЦЯ У ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ

2.1.  Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін.

2.2.  Строк дії договору не може перевищувати 5 (п'яти) років, однак у разі належного виконання «Користувачем» усіх обов'язків може бути продовжений за його письмовою заявою шляхом укладення додаткового договору на тих самих умовах. Заява про укладення додаткового договору про продовження строку дії Договору подається до Адміністративного центру у вільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії договору. Заяви, подані «Користувачем» з порушенням цього строку, «Власником місця» не розглядаються.

"Користувач" має пріоритетне право на пролонгацію цього договору у випадку належного виконання всіх умов даного договору.

2.3.Договір достроково припиняє свою дію: 1) за взаємною згодою Сторін;

2) за рішенням суду;

3) у випадку припинення однієї із Сторін без встановлення правонаступника;

4)  у випадку розірвання Договору «Власником місця» в односторонньому порядку згідно з умовами цього Договору.

 

З.ПЛАТА ЗА ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ МІСЦЕМ

3.1. За тимчасове користування місцем «Користувач» сплачує «Власнику місця» відповідно до РОЗРАХУНКУ плати за тимчасове користування місцем розташування спеціальної конструкції. Річний розмір плати за цим Договором на рік становить __________ грн. ( _______  грн. _______ коп.), щомісячно __________  грн. (_________ грн._________ коп.)

3.2. Плата за тимчасове користування місцем сплачується «Користувачем» щомісячно рівними частками (1/12 від річної плати) не пізніше 10-го числа наступного місяця, що слідує за останнім календарним днем місяця, за який сплачується відповідна плата на рахунок:_____________________________________________________________________________________________________________________________

3.3. Плата за Договором здійснюється «Користувачем» виключно в грошовій формі, у безготівковому порядку, з обов'язковим зазначенням у платіжному дорученні або квитанції номеру та дати договору, а також періоду (місяця та року), за який сплачується плата за тимчасове користування місцем.

3.4.  «Користувач» має право сплатити плату за тимчасове користування місцем на майбутній період (авансовий платіж) в межах всієї суми, що підлягає сплаті за тимчасове користування місцем за відповідний календарний рік або за декілька календарних місяців відповідного календарного року.

У разі дострокового припинення (розірвання) Договору внесена «Користувачем» на майбутній період плата (авансовий платіж) не підлягає поверненню «Користувачу».

3.5 Плата за тимчасове користування місцем справляється також у випадках, якщо Користувач з поважних причин не використовує місце за умовами договору.

3.6. «Користувач» сплачує плату за тимчасове користування місцем за цим Договором протягом всього строку його дії, починаючи з дати (моменту) укладення цього Договору.

Датою (моментом) укладення цього Договору є дата його підписання Сторонами.

Я  кщо початок та закінчення дії Договору не співпадають з початком або закінченням відповідного календарного місяця, визначення розміру плати за такий календарний місяць здійснюється пропорційно кількості календарних днів, впродовж яких діяв даний Договір.

3.7.  Розмір плати за цим Договором підлягає обов'язковому перегляду Сторонами у разі зміни  законодавства України або прийняття __________________________________________________________________

                                                           (назва міської ради)

відповідних рішень, якими регулюється плата за тимчасове розміщення місця, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.8.У разі невнесення «Користувачем» плати за тимчасове користування місцем у строки, передбачені цим Договором, нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання від несвоєчасно сплаченої суми, за кожен день затримки платежу.

3.9. У разі невнесення «Користувачем» плати за тимчасове користування місцем протягом трьох календарних місяців підряд, даний Договір вважається достроково  розірваним  «Власником місця» в  односторонньому  порядку.  Моментом дострокового розірвання Договору є наступний календарний день, що слідує за останнім календарним днем здійснення платежу за відповідний календарний місяць. Сторони погоджуються з тим, що в разі несплати «Користувачем» протягом двох календарних місяців підряд плати за тимчасове користування місцем дострокове розірвання цього Договору відбувається за фактом несплати «Користувачем» коштів за відповідний період без будь-яких додаткових письмових повідомлень іншої Сторони.

З моменту дострокового розірвання Договору «Користувач» втрачає право тимчасового користування місцем розміщення ЗЗР на вказаній в цьому Договорі території, що тягне за собою скасування    ___________________________________________________________                                                              (назва міськоїради)

відповідного рішення щодо тимчасового розміщення «Користувачем» ЗЗР та демонтаж рекламного засобу.

4.ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

Права та обов'язки «Користувача»

4.1 «Користувач» має право:

-  використовувати місце у відповідності з умовами його надання;

-  приступити до використання місця після одержання в установленому порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

-  поновлення договору після закінчення строку на який було його укладено при дотриманні умов цього договору;

-  ставити питання про припинення права користування місцем та розірвання договору;

4.2 Обов'язки «Користувача»:

- додержуватися вимог цього договору;

-  забезпечити вільний доступ до місця уповноважених належним чином осіб дляконтролю за додержанням умов цього договору;

-  ефективно використовувати місце, не допускати погіршення екологічної обстановки на території в результаті своєї діяльності;

- своєчасно сплачувати плату за тимчасове користування місцем;

- у разі необхідності укласти договір про відшкодування витрат за послуги електропостачання;

- не відчужувати право тимчасового користування без письмового дозволу «Власника місця»;

- «Користувач» забезпечує знімання, використання і збереження родючого шару ґрунту при проведенні робіт, пов'язаних із порушенням земель;

-  утримання в належному санітарному стані та благоустрою прилеглої території на відстані 10 м по периметру споруди;

-  обов'язковими для діяльності «Користувача» є наступні обмеження: забезпечення вільного доступу для прокладення нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних споруд, що знаходяться в межах місця тимчасового користування.

-  після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк подає робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

-  розміщувати рекламу, що не суперечить чинному Законодавству; вживати заходів, щодо періодичного розміщення рекламних сюжетів (інтервал часу, коли рекламний носій може перебувати не використаним за призначенням не більше як 7 календарних днів), у разі неможливості розміщення чергового рекламного сюжету через зазначений час - розміщувати соціальну рекламу; на вимогу адміністрації надавати будь-яку площину рекламного носія на термін до 7 календарних днів для розміщення __________________________________________________________________

                                                     (назва міської ради)

радою сюжетів соціальної реклами, інформації, тощо.

Права та обов'язки «Власника місця»

4.3   Права «Власника місця»:

-   здійснювати контроль за використанням «Користувачем» наданого місця згідно умов договору;

-  додержання екологічної безпеки, державних стандартів, норм і правил, проектних рішень, типових правил забудови, затверджених наказом Держбуду України від 10.12.2001р. № 219, зареєстрованого в Мінюсті України 03.01.2002 р. за № 4/6292;

-  вимагати від «Користувача» своєчасного внесення плати, вільного доступу до переданого місця для обліку та контролю за додержанням користувачем договору;

-  достроково припиняти право тимчасового користування місцем уразі порушення умов використання місця або інших умов договору.

4.4 Обов'язки «Власника» місця:

-  передати «Користувачу» місце у стані, що відповідає умовам договору та придатним для використання за цільовим призначенням;

-  не вчиняти дій, які перешкоджали б «Користувачу» користуватися місцем;

-  не втручатись у господарську діяльність «Користувача» і не створювати йому будь-яких перешкод при виконанні цього договору.

 

5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ МІСЦЯ ВЛАСНИКУ

5.1   У разі припинення або розірвання договору на тимчасове користування місцем, «Користувач» зобов'язаний повернути місце у належному технічному та санітарно-епідемічному стані. Передача місця здійснення на підставі акту прийому-передачі у десятиденний строк з моменту припинення або розірвання договору.

5.2    Якщо недбале ставлення «Користувача» до місця, або інші його дії чи бездіяльність, привели до її деградації, забруднення, останній зобов'язаний відшкодувати «Власнику місця» збитки у повному обсязі.

5.3    У разі відмови «Користувача», «Власник місця» має право на одержання відшкодування у судовому порядку.

 

6.ОБМЕЖЕННЯ І ОБТЯЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЯ

6.1 Місце, що передається в тимчасове користування, під забороною (арештом), в заставі не перебуває, не обтяжене правами третіх осіб, судових спорів не ведеться.

 

7.РИЗИК ВИПАДКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ АБО ЗНИЩЕННЯ МІСЦЯ

7.1 На «Користувача» накладається ризик випадкового пошкодження або знищення предмету користування чи його частини протягом всього строку договору на тимчасове користування місцем.

 

8. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ І ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

8.1   Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.

8.2 Дія договору припиняється у разі:

-  закінчення строку, на який його було укладено;

-  ліквідації юридичної особи-користувача;

-  смерті користувача.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.3 Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

-  взаємною згодою сторін;

- рішення суду на вимогу однієї із сторін внаслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

8.4. Реорганізація юридичної особи-користувача є підставою для зміни умов або розірвання договору.

 

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1.Щорічно, до весняно-літнього періоду в строк до 30 квітня, виконувати роботи по відновленню естетичного вигляду конструкції «рекламного носія» (фарбування, текучий ремонт, антикорозійна обробка, тощо) за потребою.

9.2. На термін розташування соціальної реклами плата за розміщення з рекламодавця не стягується.

Зазначені терміни визначаються письмово за згодою сторін.

9.3 Фундаменти наземної зовнішньої реклами, що виступають над поверхнею землі, повинні бути декоративно оформлені (облицювання опор щитів фасадною цеглою або плиткою).

9.4 У разі невиконання рекламодавцем інших умов договору та зобов'язань зазначених у п. 4 договір підлягає розірванню в односторонньому порядку.

 

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків по договору, якщо це невиконання відбулися за обставин, які виникли після укладення договору внаслідок невідворотних дій надзвичайного характеру, які сторона не могла ні передбачити, ні попередити прийнятими заходами (повінь, пожежа, землетрус, осідання ґрунту та інші явища природи, а також війна або військові дії), які призвели до неможливості виконання цього договору.

 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1 Відповідальність сторін, а також спори, що виникають в ході реалізації цього договору, вирішуються за згодою сторін або у судовому порядку у відповідності з діючим законодавством України.

 

12.3АКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1.  Цей договір набуває чинності після його підписання сторонами та реєстрації у  раді_________________________________________________

(назва міської або селищної ради)

12.2.   Цей договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

 

13.ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ, ЩО Є НЕВІД`ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ ДОГОВОРУ

13.1. Розрахунок плати за тимчасове користування місцем

13.2. Тип та розміри об'єкта зовнішньої реклами

 

Власник місця:                                                                 «Користувач»:

Підпис:__________                                                            Підпис:_________

М.П.