А Н А Л І З

регуляторного впливу до проекту рішення міської ради
«Про затвердження Порядку переведення жилих будинків і
приміщень (квартир) у нежилі у м. Сіверську»

1. На сьогодні житлова сфера регулюється понад 10 законодавчими, нормативними актами, які іноді вступають у протиріччя між собою (наприклад, Житловий кодекс Української РСР та Закон України "Про власність"). Тому виникає необхідність систематизувати і визначити чіткий порядок процесу переведення жилих будинків і приміщень (квартир), які належать громадянам та юридичним особам на праві власності, у нежилі для використання їх в подальшому під об'єкти іншого призначення в місті Сіверську.

2. Проблема визначення процедури переведення жилих будинків і приміщень у нежилі можлива за умови розробки Порядку для конкретного регіону (в даному випадку міста), так як діючі регуляторні акти потребують зміни.

3. Результатом прийняття запропонованого Порядку переведення жилих будинків і приміщень у нежилі буде:
а) недопущення безконтрольності, самовільного будівництва та реконструкції, об'єктів власності при їх використанні;
б) професійний будівельний контроль при здійсненні робіт з перепланування, реконструкції тощо;
в) упорядкування процедури, чітке визначення послідовних етапів щодо переведення жилих будинків і приміщень у нежилі під подальше розташування об'єктів бізнесу;
г) недопущення обмеження інтересів інших громадян, які проживають у будинку;
д) створення умов розвитку торгівлі, побутового обслуговування та інших сфер бізнесу;
е) надання умов суб'єктам господарювання для запровадження діяльності;

ж) поліпшення санітарно-естетичного вигляду міста, його благоустрою.

Внаслідок дії регуляторного акту очікувані витрати та вигоди суб'єктів господарювання, громадян та міської громади наведені в таблиці.

 

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Населення

- покращання благоустрою міста, санітарно-естетичного вигляду міста;
- створення нових робочих місць;
- задоволення потреб у сфері торгівлі, побутового обслуговування та інших сферах бізнесу

Відсутні

Суб'єкти господарювання

- запровадження підприємницької діяльності;
- чітке визначення послідовних етапів при переведенні жилих будинків і приміщень у нежилі;

Відсутні

Міська громада

- залучення додаткових коштів на розвиток інфраструктури міста.

Відсутні

 

4. Метою цього регуляторного акту є правове врегулювання господарських відносин між органом місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання (юридичними, фізичними особами) щодо вирішення питання переводу жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі, вдосконалення встановленого порядку.

5. Альтернативи вирішення проблеми:
- користування Житловим кодексом Української РСР;
- прийняття запропонованого регуляторного акту.

Аналіз альтернатив:

Згідно з першою альтернативою переведення квартири із житлового в нежитловий фонд дозволяється як виняток і тільки непридатних для проживання. Тому питання переведення придатних для проживання жилих квартир буде не можливим і значно обмежить можливість розвитку підприємницької діяльності.

Запропонований проект є актуальним, досягає мети регулювання.

Прийняття запропонованого регуляторного акту:
- надасть можливість захисту майнових інтересів суб'єктів господарювання при купівлі жилих приміщень (квартир) шляхом попереднього отримання письмової згоди мешканців суміжних квартир, висновку комісії виконкому міської ради щодо можливості та доцільності переведення жилого приміщення під об'єкт бізнесу;
- визначить порядок переведення жилого будинку, приміщення (квартири) у зв'язку з визначенням його непридатним для проживання.

Аналіз регуляторного впливу здійснюється до проекту рішення.

У разі неприйняття зазначеного рішення міської ради, ці дії не будуть урегульовані.

6. З прийняттям проекту рішення міської ради «Про затвердження Порядку переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі у м. Сіверську»:
- визначається чіткий механізм переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі;
- надасть можливість захисту майнових інтересів суб'єктів господарювання при купівлі жилих приміщень (квартир) шляхом попереднього отримання письмової згоди мешканців суміжних квартир, висновку комісії виконкому міської ради щодо можливості та доцільності переведення жилого приміщення під об'єкт бізнесу;

7. Запропонований регуляторний акт визначає механізм переведення жилих будинків і приміщень у нежилі з метою відкриття об'єктів бізнесу та регулює правові відносини, що виникають у процесі розміщення об'єктів бізнесу в житловому фонді міста, а також визначає порядок надання документів для прийняття відповідного рішення виконкому міськради.

8. Прийняття регуляторного акту дозволить впровадити у місті єдину концепцію щодо механізму переведення жилих будинків і приміщень у нежилі, створити умови для сприяння розвитку підприємництва, створити нові робочі місця, створити умови для розвитку сфери торгівлі, побутового обслуговування, інших сфер бізнесу, поліпшити естетичний стан міста, його благоустрій.

9. Досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей не впливає на витрати населення, громади та держави, а позитивно впливає на запровадження підприємницької діяльності шляхом відкриття об'єктів бізнесу в житловому фонді міста.

10. Не всі вигоди, які виникли внаслідок дії регуляторного акту, можуть бути визначені кількісно. Серед них:
- створення умов для розвитку сфери торгівлі, побутового обслуговування та інших сфер бізнесу;
- створення нових робочих місць;
- поліпшення естетичного вигляду міста, його благоустрою.

Проте, витрати на відкриття об'єктів бізнесу в житловому фонді міста будуть разові, а вигоди - на тривалий час.

11. Впровадження та виконання вимог регуляторного акту не залежить від ресурсів органів влади, місцевого самоврядування.

12. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні коригування.

13. Термін дії запропонованого регуляторного акту встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. В разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу відстеження його результативності.

14. Показниками результативності регуляторного акту може бути кількість переведених із житлового в нежитловий фонд жилих приміщень (квартир), а також відкритих об'єктів бізнесу.

15. Результативність регуляторного акту буде відстежуватись один раз на півріччя виконкомом міської ради спільно з управліннями житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури виконкому міськради шляхом здійснення контролю за виконанням суб'єктами господарювання Порядку переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі з метою відкриття об'єктів певного виду діяльності та відкриттям нових об'єктів бізнесу.

Розробником проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу є відділ з питань соціальної та правової політики виконкому Сіверської міської ради (тел.5-20-40).

Начальник відділу соціальної та правової політики                                     Г.Л.Левицька