Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території  м. Сіверська 

З метою встановлення в місті Сіверську  єдиного порядку демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд на території м. Сіверська, відповідно до Законів України від «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статями  26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   міська рада

         

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території м. Сіверська   (додається).

2. Рішення набуває чинності з дня його оприлюднення через засоби масової інформації та на сайті Сіверської міської ради.

3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ комунального господарства, екології та землекористування виконкому міської ради (Пшенка), Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство (Рязанцев), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Масюженка В.А..

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Тимошенко).


 

Додаток до рішення

                                                                                     міської ради

                                                                                     _________________

 

Положення про демонтаж самовільно встановлених

тимчасових споруд на території м. Сіверська

 

І. Загальні положення

1.1. Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території м. Сіверська  (далі – Положення)  є місцевим регуляторним актом, яким установлюється єдиний порядок демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд на території м. Сіверська.

1.2. Положення передбачає механізм, підстави, терміни і порядок проведення демонтажу тимчасових споруд на території м. Сіверська, що розміщені з порушенням вимог чинного законодавства України та подальше поводження з демонтованими тимчасовими спорудами з відшкодуванням витрат, пов’язаних з їх демонтажем.

1.3. Положення розроблено на підставі діючого законодавства України.

1.4. Положення містить загальнообов’язкові на території міста норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно чинного законодавства України

1.5. Положення є обов’язковим для виконання на території міста виконавчими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.6. У Положенні терміни вживаються в такому значенні:

До тимчасових споруд (далі –ТС) належать: тимчасові  споруди для     торговельного, побутового, соціально-культурного  чи  іншого   призначення   для   здійснення підприємницької діяльності, тимчасові гаражі, зовнішня реклама, інформаційні стенди, дошки, вивіски кіоски, павільйони та інші тимчасові конструкції.

зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

гараж – капітальна або тимчасова будівля чи споруда для зберігання легкового автотранспорту;

тимчасовий (металевий) гараж -  тимчасова споруда для зберігання транспортних засобів з відповідним терміном експлуатації без улаштування фундаменту;

капітальний гараж – будівля з фундаментом для зберігання транспортних засобів з нерегламентованим терміном експлуатації.

тимчасова     споруда для     торговельного,     побутового, соціально-культурного  чи  іншого   призначення   для   здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених  конструкцій  з  урахуванням  основних вимог  до  споруд,  визначених  технічним  регламентом будівельних виробів,  будівель  і  споруд,  і  встановлюється  тимчасово,  без улаштування фундаменту.

демонтаж ТС – комплекс заходів, які передбачають відокремлення ТС від місця її розташування, завантаження, розвантаження; транспортування та зберігання ТС, у випадках, передбачених у розділі 2 Положення, з приведенням місця розташування ТС в належний стан з відновленням його благоустрою.           особа – особа, яка є власником/користувачем встановленої ТС. 

Суб’єкт господарювання -  комунальне підприємство, організація, підприємство, що задіяне у демонтажі ТС та володіє необхідними для цього обладнанням і технікою.  

2. Порядок демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд на території м. Сіверська

2.1. Тимчасова споруда підлягає демонтажу (знесенню), а відповідна територія приведенню у попередній стан, у випадках:

1) самовільне розміщення ТС, відсутності дозвільних документів, підтверджуючих право користування ТС або закінчення строку дії дозвільних документів; невідповідність встановленої ТС дозвільній документації; виявлення безхазяйної ТС, інш;

2) відсутність документів, підтверджуючих право користування (власності) земельною ділянкою під встановленою тимчасовою спорудою;

3) використання тимчасового гаражу власником (користувачем) для комерційної діяльності або іншої діяльності;

4) зміни місця проживання або смерті громадянина, якому була видана документація щодо встановлення тимчасової споруди, до набрання чинності цим Положенням;

5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.2. Комісією з демонтажу ТС здійснюється виявлення ТС, яка встановлена з порушенням вимог чинного законодавства, що підлягає демонтажу, без відповідної, оформленої в установленому порядку дозвільної документації, або з частково оформленою дозвільною документацією.

2.3. Для проведення демонтажу ТС створюється комісія у складі представників відділу комунального господарства, землекористування та екології, Сіверського міського спеціалізованого комунального підприємства,  представників суб’єкту господарювання, які будуть проводити роботи з демонтажу ТС,  правоохоронних органів та інших. Склад комісії з демонтажу ТС (далі – комісія), затверджується розпорядженням голови Сіверської міської ради.

2.4. У разі  виявлення порушень, зазначених у пункті 2.1 Положення, комісія розглядає матеріали, що підтверджують факти порушень чинного законодавства України і за наявності підстав для  демонтажу ТС приймає відповідне протокольне рішення. На підставі протокольного рішення комісії, за наявності підстав для демонтажу ТС відділом комунального господарства землекористування та екології, готується проект розпорядження голови Сіверської міської ради про демонтаж ТС, яка встановлена з порушенням вимог чинного законодавства України.

2.5. Підставою для демонтажу є розпорядження голови Сіверської міської ради щодо демонтажу ТС (далі – наказ). В розпорядженні  повинно бути зазначено місце розташування ТС, відомості про особу (якщо вона відома), з визначенням для особи строку добровільного демонтажу, який становить тридцять календарних днів, та вимогою про приведення земельної ділянки в належний стан, з відновленням її благоустрою.

2.6. Копія розпорядження  протягом п’яти робочих днів з моменту його прийняття надсилається особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або надається під розписку (якщо вона відома), із зазначенням дати демонтажу ТС. У випадку, якщо неможливо повідомити особу шляхом поштового повідомлення, відділ комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради  розміщує таке повідомлення про дату та  час знесення у друкованих  засобах масової інформації, що є належним повідомленням особи про демонтаж ТС.  Також готується попередження з посиланням на розпорядження голови Сіверської міської ради про демонтаж ТС і наклеюється  на ТС з проведенням фотофіксації.

2.7. Протягом зазначеного терміну особа зобов'язана за власний рахунок здійснити демонтаж розміщеної ТС та провести відновлення порушеного благоустрою на місці розміщення ТС.

2.8. У разі невиконання особою вимог щодо добровільного усунення порушень вимог чинного законодавства України (демонтажу ТС) та відновлення благоустрою протягом терміну,  зазначеного у розпорядженні, комісія проводить  демонтаж ТС силами  суб’єкта господарювання. 

2.9. Для демонтажу (знесення) ТС, при необхідності, за рішенням голови комісії можуть залучатися представники державних органів, міських служб та організацій, депутати міської ради та інші. Дотримання громадського порядку під час демонтажу (знесення)  тимчасової  споруди  забезпечує Сіверський міський відділ міліції Артемівського міського відділу (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУМВС у Донецькій області.

2.10. Якщо розмір, вага, конфігурація, тощо ТС не дозволяє провести демонтаж та евакуацію в цілісному стані, суб’єкт господарювання  проводить розділення ТС на конструктивні елементи. До ТС забезпечується доступ шляхом демонтажу кріплення (замків, тощо) у присутності всіх членів комісії та свідків. При цьому комісією складається відповідний акт.

2.11. У випадку наявності майна всередині ТС при її демонтажі, комісія складає опис такого майна, який є додатком до акту демонтажу.

 2.12. Для технічного забезпечення демонтажу залучається суб’єкт господарювання, який володіє необхідними для цього обладнанням і технікою.

2.13. Демонтаж (знесення) ТС здійснюється в наступному порядку:

2.13.1.Під час демонтажу ТС комісією складається акт демонтажу ТС, який містить наступні відомості:

1) дата, час, місце складання акта;

2) прізвище, ім’я, по батькові, посади членів комісії з демонтажу ТС та осіб, які були присутніми при демонтажі;

3) місце розташування ТС, відомості про власника (користувача) якщо він відомий, та підстави для її демонтажу;

4) найменування підприємств, що виконують демонтаж ТС та відключення її від інженерних мереж;

5) опис ТС, що демонтується: геометричні параметри, матеріал, з якого виготовлена ТС, наявність інженерних (комунікаційних) мереж, технічний стан ТС, перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень, інформація про опечатування ТС та інше;

6) відомості щодо місця тимчасового зберігання ТС;

7) відомості про фото/ відеофіксацію демонтажу ТС.

2.13.2.Акт може містити й інші відомості, які члени комісії будуть вважати за необхідне зазначити в ньому.

2.13.3.Акт підписується усіма присутніми членами комісії, свідками та іншими особами, які були присутні при демотажі ТС. Після складання акта, ТС опечатується та скріпляється печаткою.

2.13.4. У разі відсутності особи під час процедур демонтажу (знесення) (або у разі не виявлення особи) про це робиться відмітка у акті проведення демонтажу.

2.13.5.Акт проведення демонтажу тимчасової споруди складається у трьох примірниках, один з яких надається особі (якщо така відома), другий примірник залишається у суб’єкта господарювання, який проводив демонтажні роботи, третій примірник залишається у комісії. Якщо особа не відома, то даний примірник зберігається у комісії.

2.13.6.Після складання акту демонтажу (знесення), ТС відключається від мереж, опечатується, демонтується і перевозиться на майданчик тимчасового зберігання суб’єкта господарювання. Пошкодження заподіяні під час демонтажу не підлягають відшкодуванню. Відповідальність згідно з законодавством за збереження ТС та всього майна, що знаходиться у ТС при їх демонтажі, транспортуванні до спеціально обладнаних майданчиків та зберіганні несе суб’єкт господарювання.

2.13.7. Суб’єкт господарювання не несе відповідальність за погіршення стану тимчасової споруди через об’єктивну відсутність спеціальних приміщень або належних умов зберігання (погодні умови, тощо).         

2.13.8 Відповідальність за збереження (вивезення) майна, яке знаходиться у встановленій ТС, що підлягає демонтажу, несе особа. У випадку невжиття особою заходів щодо збереження (вивезення) майна, таке майно вивозиться суб’єктом господарювання  на зберігання.

2.14. Протягом трьох робочих днів з моменту демонтажу ТС відділ комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради  надсилає особі (якщо вона відома), у разі її відсутності при проведенні демонтажу, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або надає під розписку повідомлення про демонтаж ТС, місце її тимчасового зберігання; та розміщує таку ж саму інформацію у друкованих  засобах масової інформації та на офіційному веб – сайті Сіверської  міської ради.

2.15. Оплата робіт з демонтажу ТС проводиться за рахунок коштів суб’єкта господарювання, з подальшим відшкодуванням цих коштів особою, яка здійснила встановлення ТС, або з реалізації ТС.

2.16. Демонтована ТС та майно, що знаходилось всередині ТС (за наявності) повертається особі після надання ним на розгляд комісії наступних документів:

1) документів, що посвідчують особу;

2) документів, що підтверджують право власності на демонтовану ТС чи законного володіння, користування нею, а також документів, що підтверджують право власності (користування) та інші права на товарно-матеріальні цінності, особисті речі, що знаходились у ТС (права можуть бути підтверджені письмовими свідченнями, наданими особисто комісії не менше ніж трьома особами);

3) документів про оплату послуг та відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем  ТС: по відключенню від інженерних мереж, робіт з демонтажу, перевезенню, завантаженню (розвантаженню) та зберіганню ТС, відновленню благоустрою на місці демонтованої ТС.

2.17.Видача ТС здійснюється суб’єктом господарювання протягом двох днів з дня отримання протоколу комісії, в якому зазначається факт оплати особою послуг та відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем  ТС.

2.18. Видача конструкцій здійснюється за актом приймання-передачі, один з яких видається особі, а інший залишається у суб’єкта господарювання. Повернення ТС без відшкодування витрат суб’єктів господарювання на проведення демонтажу не допускається.

  2.19. Витрати по знесенню (демонтажу) ТС, покладаються на відповідний суб'єкт господарювання, задіяний для демонтажу (знесення) ТС, та в подальшому - компенсуються власником (користувачем). Суб’єкт господарювання вправі вимагати відшкодування таких витрат у судовому порядку шляхом звернення з відповідним позовом, згідно з вимогами чинного законодавства.

2.20. У разі, якщо протягом 90 календарних днів з дати демонтажу від особи не надійде заява про повернення демонтованої ТС із підтверджуючими правовстановлюючими документами на неї та власник (користувач) не відшкодує витрат, пов’язаних з демонтажем ТС, такі дії відповідно до частини 1 статті 347 Цивільного кодексу України будуть свідчити про відмову від права власності на ТС.

 

3. Розмір плати за демонтаж ТС

3.1 Для власників (користувачів) ТС розмір плати встановлюється та складається за:

1) демонтаж, завантаження та доставку до місця зберігання - у відповідності до калькуляції, наданої суб’єктом господарювання, яке безпосередньо займалось демонтажем (знесенням) ТС -

2) зберігання - в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян за добу зберігання  - у відповідності до калькуляції, наданої суб'єктом господарювання;

3) відключення від інженерних мереж - у відповідності до калькуляцій, наданих суб'єктами господарювання, які безпосередньо займаються відключенням;

4) відновлення благоустрою на місці демонтажу (знесення) ТГ - у відповідності до калькуляції, наданої суб'єктом господарювання, який виконував роботи по відновленню благоустрою.

3.2. Якщо в процесі демонтажу ТС виявлено майно. Матеріали, вироби, конструкції та інші  придатні для їх подальшого використання, від отримання яких особа відмовилась, або вчинила дії, які свідчать про її відмову, Сіверська міська рада здійснює приймання в комунальну власність територіальної громади. Непридатні для подальшого використання матеріали, які залишились після демонтажу ТС, ліквідуються суб’єктом господарювання,  який виконував роботи із знесення ТС (вивозяться на сміттєзвалище, спалюються, тощо).

3.3.Відшкодування вартості демонтованої ТС та майна, яке в ньому знаходилось, особі не здійснюється.