З В І Т

про результати базового відстеження регуляторного акта
«Про встановлення ставок місцевих податків і зборів у м.Сіверську»
рішення міської ради від    09.06.2016   №  7/9 - 104   
 
     Виконавець заходів з відстеження: відділ економіки та торгівлі виконкому міської ради.
     Ціль прийняття:
     - упорядкування відносин між органами місцевого самоуправління з фізичними особами-підприємцями з питань сплати єдиного податку за видами господарської діяльності;
     - забезпечення відповідність нормативно-правового документа сучасним напрямкам податкової політики держави;
     - забезпечення вдосконалення процедури застосування спрощеної системи оподаткування;
     - можливість поповнити доходну частину міського бюджету за рахунок стабільних надходжень від сплати податків;
     Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини міського бюджету.  
Строк виконання заходів базового відстеження дорівнює 5 днів.
Тип відстеження: базове.
Методи одержання результатів відстеження: дані надходжень до міського бюджету.
На підставі надходжень отримані базові показники.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта: на 01.12.2016 здійснюють підприємницьку діяльність 154 ФОП платників єдиного податку, а саме:
- 1 група єдиного податку – 42,
- 2 група  єдиного податку – 93,
- інша  система оподаткування – 11,
- платники акцизного податку – 9.
- надходження до міського бюджету від ФОП платників єдиного податку01.12.2016р. склали455 тис.732 грн. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки склав  110тис. 80 грн., Оплата за користування землею – 785 тис.грн. 763 грн.
Оцінкою результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей планується забезпечення відповідності нормативно-правового документа сучасним напрямкам податкової політики держави, збільшення ФОП в місті та збільшення надходжень до міського бюджету від сплати податків.
 
 
 
Начальник відділу економіки та торгівлі                                      Н.В.Капінус