Фото без опису


Моніторинг  та  внутрішня  оцінка  якості  соціальних  послуг,           
які  надаються  Терцентром  Сіверської  міської  ради

     На  виконання  наказу  Міністерства  соціальної  політики  України  від  27.12.2013 № 904 «Про  затвердження  Методичних  рекомендацій  з  проведення  моніторингу  та  оцінки  якості  соціальних  послуг»,  листа  директора  Департаменту  соціального  захисту  населення  Донецької  ОДА  від  18.10.2018  за  № 01-19/1858/0/201-18,  в  Терцентрі Сіверської  міської  ради  проведено моніторинг та внутрішню  оцінку  якості  соціальних  послуг  відділень  соціальної  допомоги  вдома  та  денного  перебування. Робота  проводилася  в  період  з  22  жовтня   по  5  листопада  2018 року.

  Мета  моніторингу  та  внутрішньої  оцінки - визначення  відповідності  наданих  соціальних  послуг  державним   стандартам  цих  послуг  та  потребам  їх  одержувача; забезпечення  надання  населенню  гарантованих  державою  якісних  соціальних  послуг; оптимізація  та  удосконалення  діяльності; підвищення  рівня  професійної  компетенції  соціальних  працівників; виявлення  та  обговорення проблем, що  гальмують  розвиток  надання  соціальних  послуг; дотримання  встановленого  рівня  або  підвищення  рівня  якості  соціальних  послуг, що  надаються.

    Для  проведення  внутрішньої оцінки  якості  соціальних  послуг, відповідно  до  наказу  Міністерства  соціальної  політики  України  від  27.12.2013 № 904 «Про  затвердження  Методичних  рекомендацій  з  проведення  моніторингу  та  оцінки  якості  соціальних  послуг», застосовувалися  такі  показники  якості  цих  послуг: адресність  та  індивідуальний  підхід; результативність; своєчасність; доступність  та  відкритість; повага  гідності  отримувача  соціальної послуги; професійність. 

    Для  вивчення  рівня  задоволення  громадян  наданими  соціальними  послугами  була  розроблена  анкета, згідно  якої   комісією  установи  з  оцінки  якості  проведено  опитування  з метою  отримання  відгуків стосовно  організації  та  надання  соціальних  послуг  в  Терцентрі. Анкетування  проводилося  відповідно  до  затвердженого  Плану  заходів  з  проведення  моніторингу  та  внутрішньої  оцінки  якості  соціальних  послуг. В  опитуванні  взяло  участь  215  осіб.

   За  результатами  опитування  було  визначено: більшу  частину  респондентів  складають  особи  похилого  віку  жіночої  статі  у  віці  більше  80  років. Вік  інших  респондентів  коливається  від  40  до  80  років. Послуги  відділення  соціальної  допомоги  вдома   отримують   86%  осіб, послуги  відділення  денного перебування (соціально-медичні, психологічні, інформаційно-педагогічні) – 14%. Більшість  респондентів  дізналися  про  роботу  Терцентру  від  його  працівників (64%). Мешканці  громади  взагалі  знають, що  такий  центр  існує. Але  в  той  же  час  лише  9%  респондентів  дізналися  про  діяльність  територіального  центру  через  ЗМІ.  Одержувачі  соціальних  послуг в  цілому  повністю задоволені    якістю  обслуговування (95%)  та  більша  їх  частина (93%)  вважає, що  соціальні  працівники  повністю  враховують  їх  потреби. Більша  кількість  отримувачів  соціальних  послуг (76%)  в результаті  їх  обслуговування    відчули  покращення  емоційного  та  фізичного  стану  порівняно  з  періодом, коли  соціальні  послуги  не  надавалися, а  також  моральну  підтримку,  повагу  й  турботу  соціальних  працівників  установи.  Всі  особи, охоплені  опитуванням, задоволені  шанобливим  відношенням  до  себе  з боку  надавачів  соціальних  послуг. Скарг  або  фактів  негуманних  дій  в  процесі  опитування  не  виявлено. Більша  половина  отримувачів  соціальних  послуг (64%) розраховують  виключно  на  допомогу працівників  територіального  центру. Найціннішим  для  підопічних  є стан  їхнього  здоров’я та  збільшення  пенсії. Актуальною  на  сьогоднішній  день  залишається  цінність  миру в  Україні. Значно  менш  значимими  є  повага  з  боку  держави  та  турбота  з  боку  соціальних  служб – лише  по  1%. Зовсім  не  мають  значення  особиста безпека, увага  лікарів та  участь  у  громадському  житті  міста (села).

    В  процесі  визначення  внутрішньої  оцінки  якості  соціальних  послуг  перевірялася  робота  соціальних  працівників  установи  та  вивчалася  відповідна  документація. На  всіх  отримувачів  соціальних  послуг  територіального  центру  заведені  особові  справи  з  діючими  індивідуальними  планами. Всі  плани  складені за  встановленими  чинним  законодавством  вимогами. З  отримувачами  соціальних  послуг  укладені  договори про  соціальне  обслуговування  з  дотриманням  вимог  законодавства.  Договором  передбачені положення  щодо  конфіденційності. Випадків  порушення  принципу  конфіденційності  не  виявлено. Під  час  моніторингу  проаналізована  робота  12  соціальних  робітників  та  завідувача  відділення  денного  перебування, згідно  чого  зроблені  висновки: послуги  надаються  відповідно  до  державних  стандартів; виконуються  усі  передбачені  договорами  та  індивідуальними  планами  послуги.

     Штатний  розпис  сформовано  відповідно  до  законодавства, але  не  в  повному  обсязі. Затверджені  посадові  інструкції  всіх  працівників  територіального  центру. Працівники  установи  володіють  знаннями,  навичками  та  відповідають  кваліфікаційним  вимогам, визначеним  «Довідником  кваліфікаційних  характеристик  професій  працівників. Випуск  80. Соціальні  послуги», затвердженим  наказом  Міністерства  соціальної  політики  України  від  14  жовтня  2005  року  № 324. В  наявності  інструкції  з  охорони  праці. В  особових  справах  працівників  містяться  документи  про  освіту (державного  зразка). Соціальні  працівники  мають  особисті  медичні  книжки  та  пройшли  обов’язків  медичний  огляд. Щомісяця (остання  середа)  проводяться  виробничі  наради, на  яких  проходить  ознайомлення   працівників  установи  з  питаннями  законодавства  у  сфері  надання  соціальних  послуг, проходить  навчання  та надаються  методичні  рекомендації  з  організації  роботи  з  соціального  обслуговування  громадян  тощо. Залишається  проблемою  забезпечення  працівників  твердим  та  м’яким  інвентарем (велосипеди, господарські  сумки-тележки, спецодяг, взуття  тощо).

     В  приміщенні  територіального  центру  обладнано  стенди  та  оформлена  виставка  буклетів  з  актуальною  інформацією  про  порядок  надання, умови, зміст  соціальних  послуг, про  правозахисні  організації, фотостенд  про  роботу  відділення  соціальної допомоги  вдома. Інформація  про  роботу  Терцентру  в  обов’язковому  порядку    висвітлюється  на  офіційному  сайті  Сіверської  міської  громади. Станом  на  5  листопада, починаючи  з квітня  2018  року – початку  роботи  Терцентру,  на  сайті  розмішено 22  інформації  та   близько  10  оголошень.

     Розташування  Терцентру  є  частково  вдалим,  так  як  він  знаходиться  у  віддаленому  мікрорайоні  міста (установа   орендує  приміщення  в  Сіверській   міськлікарні). Транспортне  сполучення  також  частково  вдале. З  сіл,  які  входять  до  складу  Сіверської  громади,  до  територіального  центру  можна  доїхати  як  автодорожнім,  так  і  залізничним  транспортом. Але  при  цьому -   рейсові  автобуси  ходять  не  кожного  дня, а  відстань  від   залізничної  станції  до  комунальної  установи  велика. 

     Територіальний  центр  знаходиться  на  першому  поверсі  будівлі, що  є  позитивним  для  відвідувачів. При  центральному  вході  у  будівлю,  в  якій  розташована  установа, міститься  пандус  та  кнопка  виклику, що  є  необхідним  для  осіб  з  обмеженими  фізичними  можливостями. Приміщення  територіального  центру  відповідає  протипожежним  вимогам. На  дверях  Терцентру  розташовані  таблички  з  інформацією: назва  установи, графік  роботи  та види  соціальних  послуг, які  надаються  територіальним  центром.

    Установа  частково  забезпечена  комп’ютерною  та  оргтехнікою, що  ускладнює  та  уповільнює  роботу. Зате   відділення денного  перебування обладнано  2 тренажерами, біговою  доріжкою, масажним  кріслом, що  розширює  обсяг  надання  соціально-медичних  послуг.

     Внутрішню  оцінку  якості надання  соціальних  послуг  за  період  роботи  новоствореної  установи  проведено вперше. В  подальшій  діяльності територіального  центру   планується  проводити  дану  роботу  1  раз  на  рік. Результати  проведення  оцінки  якості  соціальних  послуг  були  доведені  до  відома  працівників  Терцентру  на  виробничій  нараді. За  результатами  моніторингу  та  внутрішньої  оцінки  були  підготовлені  відповідні  звіти  про  надання  соціальних  послуг, удосконалення  діяльності  роботи  з  організації  та  надання  соціальних  послуг, планування  подальшої  роботи  установи  з  питань  розвитку  системи  надання  соціальних  послуг, розроблення  заходів  з  покращення якості надання  соціальних  послуг  та  удосконалення  діяльності  територіального  центру.