Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що відповідно Податкового кодексу України (далі – ПКУ) зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації (п.п.298.1.2 п.298.1 ст. 298 ПКУ).

Водночас ПКУ не передбачено перенесення граничного строку подання такої заяви у разі, якщо останній день строку подання припадає на вихідний або святковий день.

Однак, згідно з частиною першою ст. 251 Цивільного кодексу України від 16 січня 2002 року № 435-IV зі змінами та доповненнями (далі – ЦКУ), строком є певний період у часі в якому відбувається подія, яка має юридичне значення.

Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (частина 1 ст.252 ЦКУ).

Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день (частина 5 п.254.5 ст.254 ЦКУ).

Тож, для новостворених фізичних осіб – підприємців, у яких 10-ий день з дня їх державної реєстрації припадає на святковий або вихідний день, термін подання заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплати ПДВ, переноситься на перший робочий день, наступний за вихідним або святковим днем.

Для обрання спрощеної системи оподаткування фізична особа – підприємець подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву про застосування спрощеної системи оподаткування (далі - Заява).

Форма заяви затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308.

Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим ПКУ, в один з таких способів:

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";

4) державному реєстратору під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи - підприємця. Відповідна заява або відомості передаються до контролюючих органів у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Згідно з п.298.3 ст.298 ПКУ у Заяві зазначаються такі обов’язкові відомості:

  • прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • податкова адреса суб’єкта господарювання;
  • місце провадження господарської діяльності;
  • обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;
  • обрані суб’єктом господарювання група та ставка єдиного податку;
  • кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах;
  • дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

Якщо ви бажаєте подати Заяву засобами електронного зв’язку, то можете звернутись до приватної частини «Електронного кабінету», обравши в меню «Введення звітності» Заяву за формою F0102003.

Сервіс «Електронний кабінет» – безпечний, зручний та безкоштовний спосіб спілкування з Податковою службою.

Фото без опису