Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що відповідно до пункту 70.5 статті 70 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та пункту 1 розділу VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 (далі – Положення № 822), фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, зобов’язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР, наведену у додатку 2 до Положення № 822, яка є водночас заявою для реєстрації у ДРФО, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання (за наявності), громадянство).

Пунктом 4 розділу VII Положення № 822 визначено, що Облікові картки за ф. № 1ДР малолітніх осіб (до 14 років) подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного і батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію.

У разі, коли батьки чи один із батьків малолітньої особи на дату її народження були іноземцями або особами без громадянства, для підтвердження факту належності такої особи до громадянства України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (після пред’явлення повертається).

Умови та порядок набуття громадянства України регламентуються Законом України від 18 січня 2001 року № 2235-ІІІ «Про громадянство України» та Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215/2001 «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України», яким затверджено Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень» (далі - Порядок).

Перелік осіб, які є громадянами України за народженням, визначений статтею 7 Закону № 2235.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону № 2235, особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України.

Зі змісту зазначеного положення випливає, що перебування обох або одного з батьків особи в громадянстві України є підставою для набуття громадянства України за народженням. При цьому вказаній категорії осіб (дітей) для отримання документа, що підтверджує належність їх до громадянства України, необхідно здійснити процедуру реєстрації громадянином України.

Відповідно до абзацу другого пункту 92 Порядку, рішення про оформлення набуття громадянства України, зокрема за народженням, приймають територіальні органи ДМС.

У свою чергу, згідно з пунктом 117 розділу V Порядку у разі прийняття щодо особи рішення про встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України або оформлення набуття громадянства України територіальний орган ДМС, дипломатичне представництво чи консульська установа України за місцем її проживання реєструють особу громадянином України.

У разі народження за кордоном дитини, батьки або один із батьків якої є громадянином України і постійно проживає на території України, прийняття рішення про оформлення набуття громадянства такою дитиною та її реєстрація громадянином України на підставі пункту 1 статті 6 Закону № 2235 здійснюються територіальними органами ДМС за місцем проживання батьків або одного з них в Україні чи закордонними дипломатичними установами України в державі народження дитини.

У разі народження за кордоном дитини, батьки або один із батьків якої є громадянином України і постійно проживає за кордоном, прийняття рішення про оформлення набуття громадянства такою дитиною та її реєстрація громадянином України на підставі пункту 1 статті 6 Закону № 2235 здійснюються закордонною дипломатичною установою України в державі постійного проживання батьків або в державі народження дитини.

Такій особі видається довідка про реєстрацію особи громадянином України, яка подається нею для одержання документів, що підтверджують громадянство України.

Фото без опису