Порядок призначення на посаду керівників закладів культури комунальної форми власності на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) 


I. Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 • копія документу, що посвідчує особу,
 • копії документів про освіту;
 • два рекомендаційні листи довільної форми;
 • мотиваційний лист довільної форми;

Зазначені документи у встановлений строк надаються до Сіверської міської ради за адресою: м.Сіверськ, вул.Центральна,8 Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

 

ІІ. Вимоги до кандидата на посаду керівника закладу культури:

Керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки;

Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу культури особа, яка:

 • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • є близькою особою або членом сім’ї керівників органу управління.

 

ІІІ. Конкурсна комісія сформована 16.01.2018.                                

Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії визначаються ст. 21-3 Закону України «Про культуру».

 

ІV. Умови та строки проведення конкурсу:

Конкурсний добір проводиться публічно.

Відео та аудіо-фіксація всіх засідань конкурсної комісії, матеріали засідань та інші визначені Законом матеріали, будуть розміщуватись на сайті htth://siverska-gromada/gov.ua/ упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання кандидатами документів, вони оприлюднюються на сайті htth://siverska-gromada/gov.ua/, відповідно Закону України «Про захист персональних даних»

Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту міської ради.

Перше засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору відбудеться 26.01.2018  року в приміщенні Сіверської міської ради  (м.Сіверськ, вул.Центральна,8)

На першому засіданні конкурсної комісії, яке буде проведено через 10 днів після закінчення строку приймання документів, членами комісії розглядаються подані документи на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно будуть повідомлені кандидатам .

На другому засіданні конкурсна комісія:

 • проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації програм розвитку закладу культури на один і п’ять років. На засіданні мають право бути присутніми представники ЗМІ та громадськості;
 • приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на сайті: htth://siverska-gromada/gov.ua/

Допоміжні критерії на користь кандидатів під час голосування визначені п.10 Ст.21-4 Закону України «Про культуру».

 

V. Керівник закладу…

Керівник закладу культури призначається на посаду шляхом укладання з ним контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу. Істотні умови контракту публікуються на сайті htth://siverska-gromada/gov.ua/наступного дня після його підписання.

Увага! Вся додаткова інформація, у визначені чинним законодавством строки буде розміщуватись на офіційному сайті сіверської міської ради http://siverska-gromada.gov.ua

Фінансова звітність, графік роботи та оплата праці - Директора Центру культури

Фінансова звітність, графік роботи та оплата праці - Завідувача Сіверської міської бібліотеки

Перелік кандитатів конкурсного відбору

 

2 засідання комісії - 13.02.2018 о 9:00

 

Відповідно до частини 5 та 6 статті 21.4 Закону України «Про культуру», Сіверська міська рада оприлюднює документи, подані для участі у конкурсному доборі на посадуи: директора Сіверського міського Центру  культури та завідувача Сіверської міської бібліотеки

Усі зацікавлені особі протягом 7 днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатури на електронну пошту (з позначкою «пропозиції та зауваження», які будуть передані конкурсній комісії з конкурсного добору на посади директора міського Центру  культури та завідувача міської  бібліотеки.

 

Контракт з завідувачем Сіверської міської бібліотеки комунальної форми власності на території Сіверської міської ради (ОТГ)

Контракт з директором Сіверського міського Центру культури комунальної форми власності на території Сіверської міської ради (ОТГ)