ОГОЛОШЕННЯ

  Сіверська міська рада оголошує  26.12.2018 конкурс на посади:

 • директора КЗ «Центр культури та дозвілля» Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області;
 • директора КЗ «Централізована бібліотечна система» Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області.

Початок приймання документів – 26 .12.2018

Формування конкурсної комісії – не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу

Умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів:

1. Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний телефон та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомість про наявність чи відсутність судимості;
 • копія документа, що посвідчує особу, копія документів про вищу освіту;
 • два рекомендаційні листи довільної форми;

     Особа може додати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

        Зазначені документи подаються на поштову (чи електронну) адреси Сіверської міської ради (м.Сіверськ, вул.Центральна,8 E-mail. 04053097@mail.gov.ua).

За довідками звертатись за тел.5-20-00 –приймальня.

            Вимоги до кандидатів:

 • повна вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше 3-х років, володіння державною мовою, здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Строк проведення конкурсу не пізніше 26.02.2019

 

 

I. Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 • копія документу, що посвідчує особу,
 • копії документів про освіту;
 • два рекомендаційні листи довільної форми;
 • мотиваційний лист довільної форми;

Зазначені документи у встановлений строк надаються до Сіверської міської ради за адресою: м.Сіверськ, вул.Центральна,8 Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

ІІ. Вимоги       до кандидатів на посади:

 -директора КЗ «Центр культури та дозвілля» Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області;

-директора КЗ «Централізована бібліотечна система» Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області:

Керівником комунального закладу «Центр культури та дозвілля» та комунального закладу «Централізована бібліотечна система» можуть бути особи, які мають повну вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіють державною мовою та здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Не можуть бути призначені на посади керівників вищезазначених закладів особи, які:

 • за рішенням суду визнані недієздатними або їх дієздатність обмежена;
 • мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • є близькими особами або членами сім’ї керівників органу управління.

ІІІ. Конкурсна комісія сформована 24.01.2019.                               

  Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії визначаються ст. 21-3 Закону України «Про культуру».

ІV. Умови та строки проведення конкурсу:

Конкурсний добір проводиться публічно.

Відео та аудіо-фіксація всіх засідань конкурсної комісії, матеріали засідань та інші визначені Законом матеріали, будуть розміщуватись на сайті htth://siverska-gromada/gov.ua/ упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання кандидатами документів, вони оприлюднюються на сайті htth://siverska-gromada/gov.ua/, відповідно Закону України «Про захист персональних даних»

Усі зацікавлені особи, протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів, можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту міської ради.

Перше засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору відбудеться 04.02.2019 року в приміщенні Сіверської міської ради (м.Сіверськ, вул.Центральна,8)

На першому засіданні конкурсної комісії, яке буде проведено через 10 днів після закінчення строку приймання документів, членами комісії розглядаються подані документи на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно будуть повідомлені кандидатам .

На другому засіданні конкурсна комісія:

 • проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації програм розвитку закладу культури на один і п’ять років. На засіданні мають право бути присутніми представники ЗМІ та громадськості;
 • приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на сайті: htth://siverska-gromada/gov.ua/

Допоміжні критерії на користь кандидатів під час голосування визначені п.10 Ст.21-4 Закону України «Про культуру».

V. Керівник закладу…

Керівники вище зазначених комунальних  закладів  «Центр культури та дозвілля» та «Централізована бібліотечна система» Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області призначаються на посаду шляхом укладання з ними контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу. Істотні умови контракту публікуються на сайті htth://siverska-gromada/gov.ua/наступного дня після його підписання.

Увага! Вся додаткова інформація, у визначені чинним законодавством строки буде розміщуватись на офіційному сайті Сіверської міської ради htth://siverska-gromada/gov.ua/

 • Матеріально-технічна база.
 • Оплата праці.
 • Фінансовий звіт.

Фінансова звітність, графік роботи та оплата праці - директора КЗ «Центр культури та дозвілля»

Фінансова звітність, графік роботи та оплата праці - директора КЗ «Централізована бібліотечна система"

Перелік кандитатів конкурсного відбору

 

 - Контракт директора КЗ «Централізована бібліотечна система» Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області.