Звіт

         про  базове відстеження результативності регуляторного акта –

 рішення Сіверської міської ради  «Про встановлення  ставок місцевих податків та  зборів на території  Сіверської  міської ради ( обєднана територіальна громада) на 2019 рік»

 

26.12.2018

 

  1. Вид та назва регуляторного акта:

      Рішення Сіверської  міської ради від 25.06.2018 № 7/17-229 «Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території Сіверської міської ради (обєднана територіальна громада) на 2019 рік».

 

  1. Виконавець заходів з відстеження:

       Фінансовий відділ виконкому Сіверської міської ради.

 

  1. Цілі прийняття акта:

-  встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;

 - встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до Податкового кодексу України;

 - збільшення надходжень до бюджету міської обєднаної територіальної громади за рахунок встановлення місцевих податків і зборів;

- здійснення прогнозування та  планування надходжень від місцевих податків і зборів при формуванні бюджету.

 

     4.  Строк виконання заходів з відстеження:

        З 17.12.2018 по 21.12.2018 року.

 

  1. Тип відстеження:

        Базове відстеження

 

  1. Метод одержання результатів відстеження:

         Відстеження результативності регуляторного акта проводиться відповідно до статистичної звітності, яка надходить до фінансового відділу виконкому міської ради від Державної казначейської служби України у Донецькій області про надходження місцевих податків та зборів.

 

     7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

         Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

- кількість платників місцевих податків і зборів;

- обсяг надходжень місцевих податків та зборів до місцевого бюджету;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Показники результативності

Кількість платників ,од

Обсяг надходжень за 11 місяців 2018 року, тис.грн..

 

Місцеві податки і збори, в тому числі:

1088

2526,5

 

 Єдиний податок, сплачений фізичними особами -підприємцями

149

1611,5

 

 Земельний податок

801

570,3

 

 Податок на нерухоме майно,    відмінне   від земельної ділянки

134

280,9

 

 Туристичний збір

3

13,8

 

 Транспортний податок

1

50,0

 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів

Рішення про встановлення місцевих податків і зборів, зміни до розмірів (ставок) місцевих податків і зборів оприлюднювались на сайті Сіверської міської  ради

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

       Прийняття даного регуляторного акта забезпечить:

- поповнення дохідної частини  бюджету Сіверської міської обєднаної територіальної громади  для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку міста;

- збільшення суспільних благ у обєднаної територіальної громади .

 

 

Начальник фінансового відділу

виконкому міської ради                                                                 Рєзнікова С.М.