Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – проект рішення міської ради

«Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)».

 

Вид та назва регуляторного акта

Рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)».

 

Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради.

 

Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття даного регуляторного акта є:

 • вдосконалення правового регулювання господарських відносин між органами місцевої влади та суб’єктами господарювання (юридичними та фізичними особами);
 • визначення відстані території прилеглої до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності для прибирання суб’єктами господарювання та фізичними особами;
 • посилення та здійснення контролю за дотриманням заходів з благоустрою і забезпечення санітарної чистоти і порядку на території Сіверської громади;
 • встановлення чітких правил  і норм поведінки юридичних і фізичних осіб у сфері благоустрою;
 • забезпечити покращення громадського порядку на території міської ради.

 

Строк виконання заходів з відстеження результативності: з 01.10.19 по 01.11.19

 

Тип відстеження: Базове відстеження.

 

Метод одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використовувались статистичні данні.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Відстеження результативності регуляторного акта відбувалися шляхом аналізу статистичної інформації:

-    кількість скарг та пропозицій від мешканців громади щодо порушення або поліпшення стану благоустрою;

 • кількість приписів про припинення або усунення наслідків порушень правил благоустрою;
 • кількість складених протоколів за правопорушення правил благоустрою ст.152 КУпАП;
 • розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією регуляторного акту, а саме статті 152 КУпАП;

 

Кількісні  та якісні значення показників  результативності акта:

 

п/п

Показник

Червень 2016 рчервень 2017 р

1.

Кількість скарг та пропозицій від мешканців громади щодо порушення або поліпшення стану благоустрою території громади, всього од.

     

14

2.

Кількість складених приписів та протоколів про адміністративні порушення за статтею 152 КупАП, всього од.

                                                              14

 

3.

Кількість надходжень до міського бюджету від сплати штрафів за адмінпорушення, грн.

-

 

 

Якісні показники результативності:

 

 • значне поліпшення санітарного стану території громади;
 • підвищення рівня благоустрою;
 • відповідальність суб’єктів господарювання та фізичних осіб за об’єкти благоустрою, розташовані на прилеглих територіях. 

 

Оцінка результатів дії регуляторного акта

 

В результаті реалізації регуляторного акта досягнуті такі цілі:

- на етапі введення в дію на території громади Правил благоустрою, затверджених даним регуляторним актом, були посилені вимоги до суб’єктів господарювання при виконанні ними заходів по благоустрою  шляхом проведення роз’яснювальної роботи особами виконкому Сіверської міської ради, яким делеговані повноваження, стосовно основних положень Правил, вручення та направлення суб’єктам благоустрою листів-попереджень (приписів). Проведення зазначених заходів позитивно вплинуло на підвищення відповідальності суб’єктів у сфері благоустрою за дотримання вимог, визначених Правилами;

- прийняття даного регуляторного акта дає можливість приймати необхідні міри (передбачені законодавством) до громадян та суб’єктів підприємництва, які порушують Правила благоустрою, не здійснюють наведення та підтримку чистоти і порядку на своїй та прилеглій території.

 

З прийняттям даного регуляторного акта будуть врегульовані права та обов’язки суб’єктів господарювання у сфері благоустрою, норми та правила поведінки, що дасть можливість забезпечити належним чином утримання об’єктів та елементів благоустрою у належному санітарному стані.

 

Начальник відділу ЖКГ, благоустрою та розвитку інфраструктури  Н.В. Вороніна