Україна

Сіверська   міська  рада

Артемівського району Донецької області

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

_____________2013                №_________                 м.Сіверськ

 

Про затвердження порядку

відрахування до загального фонду міського 

бюджетучастини чистого прибутку(доходу)

комунальними унітарними підприємствами

та їх об’єднаннями

 

З метою створення механізму відрахування до загального фонду міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, відповідно до пункту 9 статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 29 статті  26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

      1.Затвердити Порядок відрахування  до загального фонду міського  бюджету частини чистого прибутку (доходу)комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, що додається.

          2.Керівникам комунальних унітарних підприємств забезпечити сплату до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) згідно із затвердженим цим рішенням Порядком.

          3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  економічної політики бюдежту, фінансів, сприянню підприємницької діяльності (Фесенко)

 

 В.о.міського голови                                                                  С.В.Гатченко                                                          

 


                                                                       Додаток

                                                                                      до рішення міської ради

        від ____   ___________2013 року

 

ПОРЯДОК

відрахування до загального фонду міського бюджетучастини чистого прибутку(доходу)  комунальними унітарними підприємствами та  їх об’єднаннями

      1. Згідно з цим Порядком частина чистого прибутку (доходу), що відраховується комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до міського бюджету визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в розмірі 15 відсотків.

     2. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

    3. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до міського бюджету, визначається комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої ДПА, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємств.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

      4. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду міського бюджету, відкриті в органах Державного казначейства.

     5. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) відповідно до цього Порядку комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання подають місцевим органам виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать.

 

Секретар ради                                                                                С.В.Гатченко


Аналіз регуляторного впливу проекту рішення  міської  ради

„Про затвердження  Порядку відрахування до загального фонду міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань”

         1. Опис проблеми, яку планується розв`язати шляхом державного регулювання.Проект рішення Сіверської міської ради „Про затвердження Порядку відрахування до загального фонду міського  бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань” розроблено з метою збільшення надходжень до міського бюджету та покращення стану фінансування власних повноважень міської  ради.

         Рішенням передбачається створення механізму відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, згідно пункту  29  статті  26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті  69 Бюджетного кодексу України.

         2.  Метою прийняття цього рішення є:

- збільшення надходжень до міського  бюджету та покращення стану фінансування власних повноважень міської  ради.

         3. Альтернатив запропонованому регуляторному акту немає.

       4. Механізмом розв`язання проблеми є затвердження Порядку  відрахування до загального фонду міського  бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань.

         5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття регуляторного акту буде запроваджено механізм збільшення надходжень міського  бюджету та покращення стану фінансування власних повноважень міської  ради.

         6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Результатом прийняття регуляторного акту буде збільшення надходжень до  міського  бюджету та покращення стану фінансування власних повноважень міської  ради.

         7. Обґрунтування терміну дії.

Термін дії рішення необмежений.

         8. Показники результативності регуляторного акта.

Показником результативності регуляторного акта буде можливість збільшити надходження коштів на фінансування власних повноважень міської  ради.

         9. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись згідно з Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

Відділ з питань обліку та звітності виконкому

Сіверської міської ради