Фото без опису

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 П р о е к т

 Р І Ш Е Н Н Я

 

__________________________

Сіверськ

№ ____________

                                      

Про затвердження Порядку

відчуження комунального майна,

що належить до комунальної

власності об’єднаної територіальної

громади Сіверської міської ради

 

         З метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади, відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», керуючись статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити Порядок відчуження комунального майна, що належить до комунальної власності об’єднаної територіальної громади Сіверської міської ради (додається).

 

2. Встановити, що дане рішення набуває чинності з дати оприлюднення  його у засобах масової інформації або шляхом розміщення на офіційному веб- сайті  Сіверської міської ради. 

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі і приватизації (Дерикорчма).

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     В.А. Масюженко

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Додаток

                                                                                                                  до рішення міської ради

                                                                                                                                  

                                                                                                                  __________№_______

 

 

 

Порядок відчуження комунального майна,

що належить до комунальної власності об’єднаної територіальної громади Сіверської міської ради

 

Порядок відчуження комунального майна, що належить до комунальної власності об’єднаної територіальної громади Сіверської міської ради (далі - Порядок), розроблено відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» та «Про місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням законодавства про оцінку майна, майнових прав, професійної оціночної діяльності та нормативно-правових актів щодо відчуження комунального майна. Положення визначає порядок відчуження (продажу) майна, що належить до  комунальної власності об’єднаної територіальної громади Сіверської міської ради.

Дія цього Порядку не поширюється на:

 • цілісні майнові комплекси комунальних підприємств;
 • об’єкти комунальної власності, які в установленому порядку включені до переліку об’єктів, що не підлягають приватизації;
 • комунальне майно, на які встановлені обмеження чи заборона на його відчуження (застава, податкова застава, накладання арешту тощо);
 • об’єкти, що мають загальнодержавне значення, а також об’єкти, які становлять національну, культурну чи історичну цінність і перебувають під охороною держави;
 • комунальне майно, порядок відчуження якого визначається окремими нормативно-правовими актами України.

 

 1. Загальні положення.

 

Терміни, що використовуються у цьому Порядку:

Комунальне майно – матеріальні активи, які відповідно до чинного законодавства віднесені до основних засобів (фондів);

Відчуження комунального майна – передача права власності на комунальне майно, яке перебуває на балансі Сіверської міської ради, іншим юридичним або фізичним особам шляхом його продажу за грошові кошти;

Оцінка комунального майна – процес визначення його вартості на дату оцінки, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності;

Аукціон – спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким власником об’єкта приватизації стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну;

Викуп – спосіб продажу об’єкта приватизації одному покупцю;

Приватизація комунального майна – платне відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, які відповідно до Закону «Про приватизацію державного і комунального майна» можуть бути покупцями.

Інші терміни, які використовують у цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених відповідними нормативно-правовими актами, що регулюють питання управління майном, його оцінки.

Доцільність та умови відчуження комунального майна визначаються на сесіях Сіверської міської ради.

Для розгляду питання про відчуження комунального майна до міської ради надаються:

 • звернення суб’єктів господарювання або рішення постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, землі і приватизації;
 • техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна і напрямків використання засобів, які передбачається одержати в результаті відчуження, з обов’язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу;
 • акт інвентаризації майна комунальної власності, що підлягає відчуженню;
 • акт технічного стану, складений на дату оцінки;
 •  дані про наявність обтяжень чи обмежень по розпорядженню майном;
 • звіт про незалежну оцінку вартості майна.

Доходи від відчуження майна, що належить до комунальної власності об’єднаної територіальної громади Сіверської міської ради, зараховуються до міського бюджету.

 

 1. Порядок приватизації.

 

Порядок приватизації комунального майна передбачає:

 • формування та затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації;
 • прийняття Сіверської міської радою рішення про приватизацію об’єктів комунальної власності;
 • проведення оцінки комунального майна;
 • затвердження умов продажу об’єктів приватизації, що розробляються аукціонною комісією;
 • опублікування умов продажу і стартової ціни об’єкта приватизації;
 • проведення аукціону;
 • укладання договору купівлі-продажу;
 • укладання договору купівлі-продажу в разі приватизації майна шляхом викупу;
 • опублікування результатів приватизації;
 • прийняття рішення про завершення приватизації.

 

 1. Прийняття рішення про відчуження.

 

3.1. Рішення про відчуження майна приймається на сесії Сіверської міської ради.

3.2. Відчуження комунального майна здійснюється виключно на конкурентних засадах – на аукціоні за вартістю не нижче визначеної у незалежній оцінці.

3.3. Після проведення незалежної оцінки вартості майна забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості.

3.4. За результатами продажу на аукціоні суб’єкт господарювання забезпечує укладання договору купівлі-продажу з переможцем аукціону (фізичною та юридичною особою) згідно чинного законодавства України.

3.5. Продаж майна на аукціоні здійснюється організатором аукціону на підставі відповідного договору з суб’єктом господарювання.

 

 1. Оцінка комунального майна, що пропонується до відчуження.

 

4.1. Проведення незалежної оцінки з метою відчуження комунального майна на аукціоні здійснюється відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

4.2. Звіт з незалежної оцінки підлягає рецензуванню та затверджується рішенням міської ради.

4.3. Початкова вартість майна, що пропонується до відчуження на аукціоні, визначається на підставі висновку про вартість майна і затверджується рішенням міської ради.

4.4. Строк дії незалежної оцінки не повинен перевищувати шість місяців від дати її затвердження.

 

 1. Формування та затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації.

 

5.1. Ініціювати приватизацію об’єктів можуть міська рада або покупці.

5.2. Перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, ухвалюється рішенням міської ради. Включення нових об’єктів до цього переліку здійснюється шляхом ухвалення окремого рішення щодо кожного об’єкта комунальної власності.

5.3. Опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта комунальної власності здійснюється на офіційному сайті Сіверської міської ради та в електронній торговій системі протягом п’яти робочих днів з дня ухвалення міською радою рішення про приватизацію об’єкта.

 

 1. Спосіб приватизації.

 

Приватизація комунального майна здійснюється шляхом:

1) продажу об’єктів права комунальної власності на аукціоні, у тому числі:

- аукціону з умовами;

- аукціоні без умов;

- аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

- аукціоні із зниженням стартової ціни;

- аукціоні за методом вивчення цінових пропозицій;

2) викупу об’єктів приватизації.

 

 1. Подання заяви на участь у приватизації.

 

7.1. Потенційні покупці зобов’язані подати разом із заявою у довільній формі інформацію і документи на участь у приватизації:

1) для фізичних осіб – громадян України – копія паспорту громадянина України;

2) для іноземних осіб – копія документа. Що посвідчує особу;

3) для юридичних осіб:

- витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України, - для юридичних осіб-резидентів;

- документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торгівельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб-нерезидентів;

- інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 % стартової ціни;

5) письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

Організатор аукціону з продажу об’єкта малої приватизації не має права витребувати від потенційного покупця інші документи і відомості.

Не можуть бути підставою для прийняття рішення про відмову в затвердженні протоколу електронних торгів та подальшому укладанні договору купівлі-продажу формальні (несуттєві) помилки в оформленні заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації або в документах та інформації, що подаються разом із такою заявою, які не впливають на зміст заяви або документів та інформації, зокрема технічні помилки та описки.

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний внесок сплачується на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний внесок сплачується на рахунок органів приватизації.

Оператор електронного майданчика перераховує на рахунки відповідних бюджетів суми сплачених потенційними покупцями реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу аукціону.

 

 1. Продаж об’єктів малої приватизації.

 

8.1. Об’єкти малої приватизації продаються виключно на електронних аукціонах. Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та порядок відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків, розмір та порядок сплати плати за участь, визначення переможця за результатами електронного аукціону, а також порядок визначення додаткових умов продажу затверджується Кабінетом Міністрів України.

8.2. Електронний аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між організатором аукціону з операторами електронних майданчиків.

8.3.Відомості про учасників аукціону не підлягають розголошенню до завершення аукціону.

8.4. Для продажу об’єктів малої приватизації міською радою протягом 10 календарних днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється положенням, затвердженим органом місцевого самоврядування.

8.5. у разі, якщо для участі в аукціоні надано заяву від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а міська рада приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

 

 1. Порядок проведення розрахунків за приватизацію об’єктів.

 

9.1. Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на відповідний поточний рахунок міської ради ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

9.2. За несплату коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладання договору купівлі-продажу нараховується пеня за подвійною ставкою НБУ.

9.3. Несплата коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 60 днів з дня укладання договору купівлі-продажу є підставою для розірвання такого договору.

 

 

 1.  Використання грошових коштів, одержаних від приватизації.

 

10.1. Кошти, одержані від продажу комунального майна, інші надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації (суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об’єкті приватизації тощо), зараховуються до міського бюджету у повному обсязі, крім плати за участь.

10.2. У разі прийняття рішення про припинення приватизації сплачені реєстраційний внесок за реєстрацію покупців для участі в аукціоні та гарантійний внесок повертаються всім потенційним покупцям такого об’єкта.

 

 1. Оформлення угод приватизації.

 

11.1. Під час приватизації об’єкта комунальної власності шляхом його продажу на аукціоні, викупу між продавцем  покупцем укладається відповідний договір купівлі-продажу. Укладанні та внесення змін до договорів купівлі-продажу здійснюється відповідно до вимог законодавства.

11.2. До договору купівлі-продажу включаються передбачені умовами аукціону, викупу зобов’язання сторін щодо:

- збереження основних видів діяльності підприємства;

- технічного переозброєння, модернізації виробництва та енергомодернізації об’єкта;

- виконання встановлених мобілізаційних завдань;

- вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом.

         З моменту переходу права власності на об’єкт приватизації покупець, який придбав об’єкт приватизації, зобов’язаний виконувати всі умови договору купівлі-продажу об’єкта.

         11.3. Виключними умовами для розірвання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в порядку, передбаченому законодавством, є:

- несплата протягом 60 днів коштів за об’єкт приватизації з дня укладання договору купівлі-продажу;

- невиконання умов продажу об’єкта і зобов’язань покупця, визначених договором купівлі-продажу;

- подання органу приватизації неправдивих відомостей.

 

Порядок відчуження комунального майна, що належить до комунальної власності об’єднаної територіальної громади Сіверської міської ради підготовлений відділом житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради.

 

 

Начальник відділу                                                                                         Н.В. Вороніна

 

 

Секретар міської ради                                                                                   Р.П. Бондаревський