Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Сіверської міської ради   

З метою встановлення на території міста Сіверська  єдиного функціонального механізму надання та зміни поштових адрес, закріплення основних принципів ведення адресної бази, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ,на підставі аналізу регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Сіверської міської ради «Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Сіверської міської ради»,   керуючись статтями 30,31,40 Закону України «Про місцеве самоврядування» виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. ЗатвердитиПоложення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Сіверської міської ради (додається).

2. Відділу соціальної та правової політики (Левицька) оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та мережі Інтернет у відповідності до чинного законодавства України у сфері державної регуляторної політики.

3. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Масюженка Василя Анатолійовича.

 

В.о. міського голови                                                  С.В.Гатченко


Додаток

                                                                                     до рішення виконкому

                                                                                     ____________ №_____

 

Положення про порядок  

присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна  

на території Сіверської міської ради

 

1. Загальні положення. 

Положення про Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Сіверської міської ради  (далі — Положення) встановлює на території сіл єдиний функціональний механізм надання поштових адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання, основи ведення адресної бази.

Положення діє на території Сіверської міської ради і є обов’язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Відповідно до мети цього Положення наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

— адреса - ідентифікатор об’єкта нерухомого майна;

— нерухоме майно — об’єкти, розташовані на земельних ділянках, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни цільового призначення;

— земельна ділянка, призначена для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд;

— будинок — жила чи нежила будівля;

— тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності — невелика одноповерхова пересувна споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарна споруда, яка має площу до 30 кв.м, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;

— власники об’єктів нерухомого майна — юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці;

— домоволодіння — два і більше будинків, з належними до них надвірними будівлями чи спорудами (чи без них), яким надана єдина адреса;

— жилий (житловий) будинок — одна будівля капітального типу, призначена для проживання фізичних осіб;

— квартира — ізольоване помешкання в жилому будинку, призначене для проживання фізичних осіб;

— комплекс нежилих будинків — дві і більше нежилих будівель виробничого, господарського, соціально-побутового призначення разом із надвірними спорудами та інженерними мережами (чи без них), яким надана єдина адреса;

— нежилий (нежитловий) будинок — одна будівля капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей;

— об’єкт нерухомого майна — нерухоме майно, якому відповідно до цього Положення може бути надана адреса;

— окремі частини будинків — приміщення в будинках, зазначені в правовстановлюючих документах як самостійний об’єкт права власності, у тому числі нежилі приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові будинки на першому та цокольному поверхах або прибудовані до жилих будинків, підвали;

— приміщення службового, допоміжного та технічного призначення — комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, поза квартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, горища, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші приміщення які входять до складу будинків, їх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостійними об’єктами права власності;

— самостійний об’єкт права власності — об’єкт нерухомого майна, визначений у правовстановлюючому документі шляхом присвоєння йому індивідуалізуючої ознаки (перелік будинків, що входять до складу комплексів нежилих будинків чи домовладінь, найменування приміщень, їх площа, розташування згідно з планом  тощо).

                     

2. Розгляд та перелік документів щодо присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна.     

2.1. Для присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна юридичні та фізичні особи подають заяву на ім’я міського голови.

2.2. До заяви про присвоєння або зміну поштової адреси додаються такі документи:

— копія правовстановлюючого документу, який посвідчує право користування або власності на земельну ділянку;

— для фізичної особи — копія паспорту;

— для юридичної особи – копія Статуту;

— копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна;

— документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам; 

2.3. Начальник відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської  ради приймає документи та готує відповідний проект рішення виконавчого комітету Сіверської міської ради.

2.4. Начальник відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської  ради, перед початком підготовки рішення зобов’язаний перевірити, відповідність картографічних матеріалів і документів фактичному розташуванню об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок.

2.5. Розгляд заяв та підготовка проекту рішення виконкому сільської ради не повинен перевищувати 30 календарних днів (у разі наявності всіх документів).

2.6. У разі відсутності або неповного комплекту документів, зазначених у п. 2.2. цього Положення, начальник відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської  ради надає заявнику письмову відповідь із встановленням терміну надання таких документів.

2.7. У разі відсутності підстав для присвоєння чи зміни адреси, заявнику начальником відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської  ради надається мотивована письмова відповідь щодо неможливості присвоєння чи зміни адреси.

2.8. За результатами розгляду заяв, начальник відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської  ради виносить на розгляд виконкому сільської ради проект рішення про присвоєння чи зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

2.9. У разі прийняття рішення виконкому міської  ради, начальником відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської  ради, заявникам надаються рішення стосовно питання, порушеного заявниками, протягом 10 днів з моменту прийняття рішення. У разі відмови у присвоєнні або зміні поштової адреси, за потреби, заявникам надається витяг з протоколу з мотивацією стосовно розгляду вказаної заяви.

 

3.  Види адрес та особливості їх присвоєння.

3.1. Присвоєння та зміна поштових адрес об’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень виконкому міської  ради.

3.2. Підготовка проектів рішень виконкому міської ради здійснюється начальником відділу комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської  ради, з метою закріплення основних принципів адресної бази за клопотаннями (заявами) суб’єктів господарювання та фізичних осіб.

3.3. Присвоєння самостійних поштових адрес чи їх зміна допускається об’єктам нерухомого майна (житлові будинки (садиби), адміністративні, господарські, промислові та побутові будівлі і споруди або їх частини, тощо) розташованим на земельних ділянках, які знаходяться у власності, оренді або постійному користуванні та переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення.

3.4. Не надаються самостійні поштові адреси наступним об’єктам нерухомого майна:

— земельним ділянкам для ведення особистого селянського господарства;

— спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту;

— окремо розташованим гаражам, гаражним підприємствам при відсутності документів про надання земельної ділянки у власність, оренду під капітальне будівництво або постійне користування;

— вбудованим приміщенням;

— приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, інженерних мережах;

— об’єктам, які відносяться до категорії самочинного будівництва, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та Положення  чи рішень відповідного суду.

3.5. Присвоєння самостійних поштових адрес об’єктам нерухомого майна, які у встановленому законом порядку прийняті в експлуатацію, здійснюється за пропозицією секретаря виконкому сільської ради на підставі документу, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

3.6. Відповідно до цього Положення, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, присвоюються такі види адрес:

3.6.1 Адреси жилих будинків, домоволодінь, квартир.

Жилим будинкам, домоволодінням, квартирам присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння) та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння) позначається відповідною арабською цифрою, номер квартири – відповідною арабською цифрою після слова «квартира».

3.6.2 Адреси нежилих будинків, їх комплексів, окремих частин нежилих будинків.

Нежилим будинкам, їх комплексам, окремим частинам нежилих будинків присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку об’єкта нерухомого майна та номера частини об’єкта нерухомого майна ( за наявності). Номер об’єкта позначається відповідною арабською цифрою через дефіс після номера об’єкта.

3.7. У випадках, коли на відповідній вулиці забудовано нові жилі будинки (домоволодіння), нежилі будинки виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення, їх комплекси, і їм виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, яка знаходиться, неможливо надати номер, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці в бік зменшення з відповідною буквою через дефіс.

3.8. У разі, коли у власника об’єкта нерухомого майна на законних підставах виникло право власності на об’єкт нерухомого майна, що мали єдину адресу (домоволодіння, комплекс нежилих будинків) то такий об’єкт нерухомого майна позначається номером цього домоволодіння або комплексу нежилих будинків з відповідною буквою через дефіс.

3.9. У разі потреби в присвоєнні самостійної адреси об’єкту нерухомого майна, власник (власники) який (які) набув (набули) права власності на нього (його окрему частину) та звернувся (звернулися) у встановленому порядку до виконкому сільської ради, адреса присвоюється відповідно до вимог цього Порядку зі збереженням позначень, використаних  в адресі, яка була надана раніше.

3.10. При присвоєнні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи:

- вулиця;

- провулок. -

 - проспект;

 - площа.

Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів вулиці, а потім її назва.

Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку ім’я, а потім прізвище;

Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку звання, а потім прізвище.

 

4. Заключні положення.

4.1. Адреси об’єктів нерухомого майна, розташованих на території села, присвоєні до набрання чинності даного Положення , зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Положення,  за заявою власника об’єкту.

4.2. У разі заяви власника до уповноважених органів з метою виконання дій з об’єктами нерухомого майна та виявлення невідповідності їх поштової адреси вимогам Порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.01.2008 року № 7/5, власник  (користувач) зобов’язаний звернутися з заявою до виконкому міської ради щодо зміни поштової адреси.

4.3 Зміна та анулювання поштової адреси відбувається за правилами присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості, визначених цим Положенням.

Підставами для зміни, анулювання поштової  адреси є:

-  повне руйнування (ліквідація) самого об’єкта адресації;

- скасування рішення про надання земельної ділянки у власність, користування;

-  поділ об’єкта нерухомості на окремі об’єкти з присвоєнням кожному об’єкту самостійної поштової адреси;

- об’єднання декількох об’єктів нерухомості в один з присвоєнням єдиної поштової адреси.

4.4. Підставою для відмови в присвоєнні чи зміні поштової адреси, крім зазначених у Положенні , може бути:

- невідповідність об’єкта пункту 3.4 цього Положення;

- порушення вимог державних будівельних норм і правил при поділі (об’єднанні) об’єктів.

- подання заявником недостовірних відомостей;

- подання заявником неповного пакету документів.

4.5 Спори з приводу присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості вирішуються в установленому законодавством порядку.

4.6. Рішення про присвоєння, зміну чи анулювання  поштової адреси направляється для внесення змін органу, який здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

 

Положення  розроблене відділом соціальної та правової політики виконкому Сіверської міської ради

 

Начальник відділу соціальної

та правової політики виконкому

Сіверської  міської ради                                                    Г.Л.Левицька

 

Керуючий справами виконкому                                         Л.В.Поливода