🤔Технічно складні побутові непродовольчі товари - які документи надає виробник (продавець) споживачу при купівлі товару розглянемо сьогодні.

📝Необхідна, доступна та достовірна інформація про товари, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, доводиться виробником (продавцем) до відома споживача в експлуатаційних документах, що додаються виробником до товару.

👉До експлуатаційних документів належать текстові, графічні конструкторські документи, які окремо або разом дають можливість ознайомитися із споживчими властивостями товару і в яких визначаються правила його експлуатації, зокрема технічний паспорт чи інший документ, що його замінює.

☝В експлуатаційних документах зазначаються:
📍найменування товару;
📍найменування нормативних документів, вимогам яких повинен відповідати товар (у тому числі іноземного походження);
📍основні споживчі властивості товару;
📍заводський номер товару;
📍дата виготовлення товару;
📍гарантійні зобов'язання виробника (продавця), у тому числі гарантійний термін зберігання та гарантійний термін експлуатації товару;
📍правила та умови ефективного і безпечного використання товару;
📍термін служби (придатності) товару, відомості про дії споживача після його закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій; 
📍найменування та адреса виробника і підприємства, яке виконує його функції щодо виконання вимог споживача, а також проводитиме гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійну заміну; 
📍інформація стосовно товару, який за певних умов може справляти небезпечний вплив на життя,  здоров'я і майно споживача, та про можливі наслідки такого впливу.

✍Гарантійні зобов'язання зазначаються виробником (продавцем) у гарантійному талоні за формою № 1-гарант і № 2-гарант або в іншому експлуатаційному документі у розділі "Гарантійні зобов'язання виробника".

📑До експлуатаційних документів також додаються відривні талони на технічне обслуговування (у разі необхідності) і гарантійний ремонт за формою № 3-гарант і № 4-гарант.

📄У разі коли експлуатаційними документами передбачено проведення робіт із введення товару в експлуатацію, виробником (продавцем) додається відривний талон за формою № 5-гарант.

🌐Форми відривних талонів можна переглянути у додатках 2-6 Постанови КМУ від 11 квітня 2002 р. № 506.

☝Не забувайте завжди вимагати та зберігати розрахунковий документ!

Інформація отримана з Telegramm каналу Захист прав споживачів https://t.me/zahust_prav

Фото без опису