Фото без опису

 

ЗАЯВКА-ПРОПОЗИЦІЯ

для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Сіверської міської територіальної громади шляхом придбання державних цінних паперів – військових облігації внутрішньої державної позики

у 2023 році

Відповідно до ст. 16 Бюджетного Кодексу України, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів» (із змінами) та розпорядження начальника Сіверської міської військової адміністрації від 27 січня 2023 року № 18ОД «Про надання права фінансовому управлінню Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області на придбання державних цінних паперів (військових облігацій)» фінансовому управління Сіверської міської ради проводить конкурс з відбору первинного дилера для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Сіверської міської територіальної громади  шляхом придбання державних цінних паперів – військових облігації внутрішньої державної позики.

Умови:

  1. У конкурсі можуть брати участь банки-первинні дилери (далі — банки) перелік яких розміщено на сайті Міністерства фінансів України за посиланням https://mof.gov.ua/uk/perelik-pervinnih-dileriv, до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.
  2. Потенційний обсяг коштів — 5,0 млн. гривень; короткострокові військові облігації внутрішньої державної позики з терміном погашення їх до вересня 2023 року.
  3. Обов’язковими умовами в поданих банками пропозиціях та під час укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та генеральної угоди або іншого відповідного договору між фінансовим управлінням Сіверської міської ради та банком є:

- перерахування первинним дилером процентного доходу/дисконту та/або суми погашення державних цінних паперів не пізніше наступного банківського дня після їх отримання, відповідальності в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів у зазначений строк на відповідні рахунки місцевого бюджету, відкриті в Казначействі;

- плата за обслуговування рахунку в цінних паперах та обслуговування діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (брокерської діяльності) на відповідний строк;

4. Критеріями при визначенні банку-переможця є:

- вартість обслуговування відповідного рахунка в цінних паперах та обслуговування діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (брокерської діяльності) на відповідний строк (вартість відкриття рахунку, вартість купівлі цінних паперів, вартість зарахування на рахунок цінних паперів, вартість зберігання цінних паперів, вартість списання з рахунку цінних паперів).

5. Конкурсна комісія має право звертатися до первинних дилерів, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

Використання відомостей, що містяться у пропозиціях первинних дилерів, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

Переможцем конкурсу визнається первинний дилер, який за інших рівних умов запропонував найменшу вартість обслуговування відповідного рахунка в цінних паперах та обслуговування діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (брокерської діяльності) на відповідний строк.

Пропозиції:

Пропозиції та умови розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Сіверської міської територіальної громади шляхом придбання державних цінних паперів – військових облігації внутрішньої державної позики подаються фінансовому управлінню Сіверської міської  ради за фактичною адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,  відділення нової пошти №7, отримувач Архипенко Ганна Федорівна, тел. +380668113675 у закритому конверті до 15.00 год. 24 лютого 2023 року.

Розкриття пропозицій відбудеться 01.03.2023р. о 10-00 год. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро,  вул. Січових Стрільців, б.91, Сіверська міська військова адміністрація.