Служби у справах дітей здійснюють роботу з питань соціального захисту і профілактики правопорушень серед неповнолітніх відповідно до вимог ст. 4 Закону України "Про органи і служби у справах дітей і спеціальних установ для дітей".

 Основними завданнями служби є:

- розроблення і здійснення самостійно або разом з  відповідними органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого  самоврядування, підприємствами,  установами та організаціями незалежно  від  форми власності,  громадськими  організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- координація зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій незалежно  від  форми  власності  у  вирішенні  питань соціального  захисту  дітей  та  організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності;

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення;

- здійснення контролю  за умовами утримання і виховання дітей у закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  спеціальних  установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності;

- ведення державної  статистики  щодо   дітей   відповідно   до законодавства України та міжнародних стандартів;

- ведення обліку  дітей,  які  опинились  у  складних  життєвих обставинах,  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних   центрів (дитячих містечок);

- проведення   роботи   з  соціально-правового  захисту  дітей, запобігання   бездоглядності  та  правопорушенням  серед  них,  із соціально-психологічної  реабілітації найбільш уразливих категорій дітей,  контроль  та координація діяльності служб у справах дітей;

- здійснення   з   питань,   що  належать  до  їх  компетенції, координації та методологічного забезпечення діяльності центральних та   місцевих   органів   виконавчої   влади,   органів  місцевого самоврядування  стосовно  соціального  захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  осіб із їх числа, а також забезпечення  додержання  законодавства  щодо встановлення опіки і піклування    над    дітьми-сиротами   та   дітьми,   позбавленими батьківського   піклування,  їх  усиновлення,  застосування  інших передбачених   законодавством  форм  влаштування  дітей;

- сприяння  розвитку різних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених  батьківського  піклування.

 

 Служба відповідно до покладених на неї завдань:

- надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам в межах своїх повноважень практичну, методичну і консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і відвертанню здійснення дітьми правопорушень;

- оформляє документи на усиновлення і визначення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку або опікування, в прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу;

- забезпечує в межах своїх повноважень здійснення контролю за дотриманням законодавства по соціальному захисту дітей і відвертанню здійснення ними правопорушень;

- здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей в спеціальних виховних установах, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ях опікунів, опікунів, дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім'ях;

- надає організаційну і методичну допомогу установам для дітей, здійснює контроль за їх діяльністю;

- надає потенційним усиновлювачам, опікунам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які знаходяться на обліку в службі, і видає напрям з метою встановлення контакту з дитиною;

- готує акти обстеження умов проживання дитини і опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, опікуна, прийомних батьків і батьків-вихователів;

- проводить перевірку умов проживання і виховання дітей в сім'ях опікунів по окремо складеному графіку, але не рідше чим раз на рік, окрім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки і опікування;

- розглядає в установленому порядку звернення громадян;

- проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, які належать до її компетенції, через засоби масової інформації;