З В І Т

про базове відстеження результативності регуляторного акту –

рішення Сіверської міської ради

«Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)»

 

                                                                                                                                         16.10.2018

1. Вид та назва регуляторного акта:

Проект рішення Сіверської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження:  Сіверська міська рада

 

3. Цілі прийняття акта:

- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних засобів, відповідність технічним та естетичним вимогам до рекламних об'єктів на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада);

- встановлення прозорого порядку та умов надання, внесення змін, погодження та скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада);

- ефективне використання ресурсів територіальної Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада);

- створення бази даних законно встановлених об’єктів зовнішньої реклами на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада);

- запобігання самочинного та безоплатного розміщення конструкцій зовнішньої реклами на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада);

- упорядкування плати за надання у користування місць розташування рекламного засобу, які перебувають у комунальній власності;

- контроль виконавчим комітетом міської ради за розміщенням реклами на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада).

    Затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами дасть змогу відпрацювати механізми надання, переоформлення, продовження дозволів, скоригує розміщення рекламоносіїв в місті та регламентує порядок справляння та контролю за надходженням платні за користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для розміщення об`єктів зовнішньої реклами.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 16 жовтня по 16 листопада 2018 року.

 

5. Тип відстеження:  базове

 

6. Методи одержання результатів відстеження:

 Для проведення базового відстеження результативності регуляторного акта використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних:

  Для визначення ефективності дії регуляторного акту будуть відстежуватись наступні показники:

-  кількість заяв на розміщення зовнішньої реклами;

- кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами, кількість переоформлених та скасованих дозволів;

- кількість зафіксованих порушень Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада);

- кількість укладених договорів між суб’єктами господарювання та Сіверською міською радою на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада);

- розмір надходжень плати за право розташування реклами на місцях, які перебувають у комунальній власності Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада).

     Відстеження результативності здійснюватиметься за даними отриманими у відділі ЖКГ, благоустрою та розвитку інфраструктури виконкому міської ради.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

    Впровадження рішення Сіверської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)» після його прийняття має здійснювати єдиний дозвільний порядок розміщення зовнішньої реклами на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада).

    Показники, за якими буде визначатися результативність регуляторного акту – це рівень надходжень від надання у користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій.

 

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

   Прийняття рішення, яке досконально регламентує порядок отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, з урахуванням актів чинного законодавства в галузі зовнішньої реклами надасть можливостей щодо виключення ситуацій, пов'язаних з виникненням заборгованості перед бюджетом міської ради, прозорості нарахування та отримання плати за право тимчасового розміщення об`єктів зовнішньої реклами, неофіційними витратами розповсюджувачів зовнішньої реклами та створить прозору систему прийняття рішень виконавчого комітету Сіверської міської ради про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Крім того, прийняття зазначеного акту додатково забезпечить можливість оскарження незаконних дій з боку осіб, уповноважених на вчинення відповідних власних повноважень та суб`єктів господарювання.

    На момент проведення базового відстеження можна зробити висновок, що регуляторний акт – проект рішення міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)» є доцільним та відповідає принципам державної  регуляторної  політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

    З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень проект цього рішення разом з аналізом регуляторного впливу був оприлюднений у мережі Інтернет на офіційному сайті Сіверської міської ради за адресою:  www.ichnya.in.ua у розділі «Регуляторна політика».

    У термін, передбачений для обговорення проекту рішення, до розробника проекту пропозиції та зауваження не надходили.

 

                                           Начальник відділу житлово-комунального                                                                                                           господарства, благоустрою та розвитку

                                           інфраструктури виконкому Сіверської міської ради                       Н.В. Вороніна