Сіверська міська рада

Меню

Меню

Начальник
Виниченко Валентина Василівна

Код ЄДРПОУ: 00000000

Контакти

Адреса: 84522, м.Сіверськ, вул.Центральна, буд. 8, каб.___

Графік прийому

Понеділок–Четверг
00:00 до 00:00
П’ятниця
00:00 до 00:00
Обідня перерва
00:00 до 00:00Виниченко Валентина Василівна

Опис завдання

Опис діяльності

  Начальник відділу земельних відносин екології та охорони природного середовища виконкому міської ради

  Виниченко Валентина Василівна

Народилася 04.01.1965р. в с. Придач Брянської області.

 В 1982р. закінчила школу та поступила в Брянський сільськогосподарський інститут, який закінчила у 1987р.

 З 1987р. працювала головним економістом в колгоспі « Мировий октябрь» Суратського р-ну Брянської обл..

 В 1990р. переїхала жити в Сіверськ та з 1990р. працювала на Сіверському комбінаті  спочатку економістом, потім провідним економістом, начальником планового відділу, заступником директора по економіці. Підприємство зупинилось, всі працівники були скорочені. З 2014р – безробітна.

 З 08.01.2019р. –начальник відділу земельних відносин, екології та охорони природного середовища виконкому міської ради.

Провідний спеціаліст відділу земельних відносин, екології та охорони природного середовища виконкому міської ради

Бородай Андрій Володимирович

 Народився 19.11.1990р. в м.Сіверськ.

 В 2008р. закінчив Сіверську ЗОШ №2.

 В 2012р. закінчив Донецький Державний Університет Управління, одержав звання бакалавра зі спеціальності «правознавство».

 З 2012-2013рр. навчався в Національному Університеті «Юридична Академія ім.Ярослава Мудрого» м.Харків, де отримав повну вищу освіту та звання магістр зі спеціальності «правознавство».

 В 2014-2014рр. працював барменом в ПП «АНІА Плюс».

 З 18.01.2017р. працює в Сіверській міській раді.

 З 07.11.2020р. –провідний спеціаліст відділу земельних відносин, екології та охорони природного середовища.

Спеціаліст I категорії відділу земельних відносин, екології та охорони природного середовища виконкому міської ради

Фомішин Вадим Петрович

Народився 23.09.1976р. у м. Попасна, Луганської області.

В 1993р. закінчив навчання  в Серебрянській ЗОШ Артемівського р-ну, Донецької обл.

З 1995 -1996рр. проходив військову строчну службу в лавах армії в м. Новоград-Волинський, Житомирської області.

З 1998-2004рр. навчався в Луганському національному аграрному університеті за спеціальністю «Агрономія».

В 1998р. почав свою трудову діяльність помічником бригадира овочевої бригади КСП «Ямське»

З 11.02.2021р. – спеціаліст I категорії відділу земельних відносин, екології, охорони природного середовища виконкому міської ради.

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ земельних відносин, екології та охорони природного середовища виконкому Сіверської міської ради

 

  1. Загальні положення

                                                      

1.1. Відділ земельних відносин, екології та охорони природного середовища  виконкому Сіверської міської ради  (далі — Відділ) утворюється за рішенням Сіверської міської ради та є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради.

1.2. Відділ є підконтрольним та  підзвітним міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради та першому заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, іншими актами, що регламентують роботу органів місцевого самоврядування,  розпорядженнями і дорученнями  міського голови та дорученнями першого заступника міського голови згідно розподілу обов’язків.

 

  1. Мета відділу

 

            Метою Відділу є забезпечення реалізації на території міської ради державної політики у сфері земельного господарства та охорони навколишнього середовища, реалізації прав громадян та юридичних осіб на землю, контроль за охороною земель,  забезпечення якості при виконанні Сіверської міською радою та її виконавчими органами своїх завдань на підставі та в межах повноважень і способами, передбаченими Конституцією і законами України.

 

3. Основні завдання, функції та права

 

          3.1. Основними завданнями Відділу є:

 

          3.1.1. Реалізація політики міської ради у сфері земельного законодавства на території міської ради.

          3.1.2. Забезпечення надходження коштів до міського бюджету за рахунок ефективного обліку, використання, продажу земель.

          3.1.3. Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України;.

          3.1.4. Здійснення контролю за використанням та охороною земель;

          3.1.5. Участь у розробленні та виконанні міських програм в галузі земельних відносин, охорони довкілля.

          3.1.6. Здійснення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення.

          3.1.7. Забезпечення особистого прийому громадян посадовими особами Відділу.

           3.1.8. Інформування засобів масової інформації про діяльність Відділу.

          3.1.9. Взаємодія з громадськістю.

 

            3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує контрольну, організаційну, дорадчу, інформаційну, нормотворчу, аналітичну функції.

 

  Відповідно до цього Відділ:

 

у сфері земельних відносин:

 

            3.2.1. Здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів міської ради відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки та забезпечує створення відповідної електронної бази даних.

            3.2.2. Здійснює розрахунок сум орендної плати для оформлення договорів оренди земельних ділянок відповідно до прийнятих рішень міської ради.

            3.2.3. Здійснює підготовку проектів договорів про використання територій та земельних ділянок на підставі відповідних порядків, затверджених рішеннями міської ради.

            3.2.4. Аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд міської ради та готує відповідні пропозиції.

            3.2.5. Здійснює відповідну аналітичну роботу з територіальним підрозділом Державної фіскальної служби, Дергеокадастру для забезпечення надходжень від плати за землю.

            3.2.6. Здійснює підготовку та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності.

            3.2.7. Здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів відповідно до Земельного кодексу України.

            3.2.8. Здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу комісії з розгляду заяв, що стосуються земельних відносин на території міської ради;

            3.2.9. Готує і вносить на розгляд міської ради проекти рішень щодо регулювання земельних відносин і реалізації прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до чинного законодавства.

            3.2.10. Здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючим договорам оренди відповідно до прийнятих регуляторних актів та готує відповідні додаткові угоди.

            3.2.11. Надає щомісячну та щорічну інформацію до територіального підрозділу Державної фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок.

            3.2.12. Бере участь в роботі погоджувальних комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів.

            3.2.13. Здійснює самоврядний контроль за використанням та охороною земель на території громади.

            3.2.14. Виносить на розгляд міської ради пропозиції щодо раціонального використання та охорони земель.

 

         у сфері екології та охорони природного середовища:

 

            3.2.15. Вносить пропозиції щодо визначення в установленому порядку розмір відшкодування підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, крім віднесених до компетенції інспекції по контролю за благоустроєм та санітарним станом населених пунктів громади.

            3.2.16. Готує матеріали про факти порушень природоохоронного законодавства на території міської ради.

            3.2.17. Бере участь у організації виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, органів державної влади і управління з питань охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів, здійснює контроль за їх виконанням.

            3.2.18. Бере участь у підготовці проектів місцевих екологічних програм, окремих розділів загальнодержавних та регіональних програм охорони навколишнього середовища.

            3.2.19. Бере участь в організації виконання екологічних програм.

              3.2.20. Готує матеріали і пропозиції з питань охорони довкілля для розгляду їх на сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету, постійними комісіями, нарадах.

              3.2.21. Погоджує питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного призначення.

              3.2.22.  Здійснює контроль за екологічним станом річок, водних об’єктів, заповідних територій і інших природних об’єктів.

              3.2.23. Здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства і ходу виконання заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища на підприємствах, установах і організаціях міста, які мають джерела забруднення довкілля.

              3.2.24. Забезпечую систематичне та оперативне інформування громадськості про стан навколишнього середовища та природоохоронну діяльність.

              3.2.25. Приймає участь у екологічній освіті і екологічному вихованні
громадян.

            3.2.26. Приймає участь у організації робіт щодо ліквідації наслідків
екологічних катастроф, стихійних лих.

            3.2.27.  Бере участь у розгляді матеріалів щодо визначення територій для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів.

            3.2.28. Надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення.

            3.2.29. Посадові особи відділу, що уповноважені виконавчим комітетом, складають приписи та протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою та охорони природного середовища  для притягнення винних до відповідальності.

            3.2.30. Здійснює контроль за виконанням приписів з приведення до належного стану територій.

            3.2.31. Бере участь в роботі постійних комісій виконкому міської ради;

            3.2.32. Здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин та екології.

 

3.3. Відділ має право:

 

            3.3.1. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

            3.3.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

            3.3.3. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконкому міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно –  статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

            3.3.4. Подавати виконавчому комітету пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

            3.3.5. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та іншими технічними засобами.

            3.3.6. Проводити рейди те перевірки  територій, земельних ділянок щодо їх стану та благоустрою. Складати приписи на усунення порушень та протоколів для притягнення до відповідальності.

            3.3.7. Вступати у межах своєї компетенції у взаємовідносини з іншими організаціями.

 

4.Система взаємодії

 

          Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради та її виконавчого комітету, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадським об’єднаннями.

 

5. Структура Відділу

 

 5.1. Структура та штатна чисельність Відділу визначаються міською радою з урахуванням пропозицій міського голови відповідно до обсягів, характеру та складності завдань і функцій, покладених на Відділ, та в межах затвердженої граничної чисельності й фонду оплати праці міської ради та її виконавчого комітету.

5.2. Посадові особи Відділу призначаються на посади та звільняються  згідно діючого законодавства України щодо служби в органах місцевого самоврядування.

 5.3. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються їх посадовими інструкціями, що затверджуються розпорядженням міського голови за погодженням з начальником відділу.

5.4. Відділ відповідно до завдань і функцій має таку структуру: 

            – начальник відділу;

– провідний спеціаліст відділу.

– спеціаліст відділу

 

6. Керівництво відділом

 

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

6.2. Начальник Відділу:

 

        6.2.1. Здійснює загальне керівництво роботою Відділу та забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ.

        6.2.2. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу.

         6.2.3. Забезпечує контроль за виконанням працівниками Відділу вимог нормативно-правових актів та розпорядчих документів з питань ведення діловодства (в тому числі з грифом «Для службового користування»), архівної справи та роботи зі зверненнями громадян.

         6.2.4. Забезпечує взаємодію з начальниками інших Відділів з питань роботи з документами, контролю і перевірки виконання доручень, підготовки і надання необхідних керівництву матеріалів, порядку використання і поширення службової інформації.

         6.2.5. Забезпечує ефективний контроль за своєчасністю виконання працівниками Відділу доручень керівництва за вхідними документами.

         6.2.6. Розробляє та готує проекти рішень міської ради та її виконкому  розпоряджень міського голови з питань  основної діяльності, розпорядчі документи з питань, що належать до компетенції Відділу.

         6.2.7. Здійснює організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою зі зверненнями громадян у Відділі.

         6.2.8. Контролює дотримання працівниками Відділу вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових актів України.

         6.2.9. Забезпечує дотримання працівниками Відділу чинного законодавства у службовій діяльності та безумовного виконання правил внутрішнього трудового розпорядку міської ради та її виконавчого комітету.

 

6.3. Для виконання обов’язків начальнику Відділу надається право:

 

       6.3.1. Вступати в межах своєї компетенції у взаємовідносини з іншими організаціями.

       6.3.2. Контролювати і вимагати дотримання працівниками Відділу встановлених правил роботи з документами.

       6.3.3. Вносити на розгляд керівництва міської ради та її виконавчого  комітету подання про переміщення працівників Відділу, застосування до них стягнень і заохочень.

       6.3.4. Вживати заходів щодо зменшення обсягів документообігу;

       6.3.5. Візувати документи в межах своєї компетенції.

       6.3.6. Повертати виконавцю документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення вимог, установлених Інструкцією з діловодства.

       6.3.7. Запитувати і одержувати в установленому порядку від інших посадових осіб міської ради та її виконавчого комітету необхідну інформацію і довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на Відділ.

       6.3.8. Уносити пропозиції щодо удосконалення роботи Відділу.

       6.3.9. Надавати доручення обов’язкові для виконання працівникам Відділу.

 

6.4. Відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України начальник Відділу несе відповідальність за:

– невиконання Попередження про спеціальні обмеження згідно  вимог Закону «Про запобігання корупції», порушення Присяги посадової особи місцевого самоврядування;

– невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

– перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування або вчинення інших дій, які дискредитують посадову особу;

– незабезпечення виконання покладених на Відділ завдань і функцій, визначених цим Положенням, недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики і службової дисципліни;

– недотримання вимог нормативних документів з питань охорони праці;

– недотримання вимог законодавства щодо забезпечення охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави.

 

  1. Заключні положення

 

            7.1. Виконком міської ради створює умови для ефективної праці спеціалістів Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань.

 

            7.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускається.

 

            7.3. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним законодавством України.

 

Секретар міської ради                                                      Т.В. Волошина

Посадові інструкції

Річні звіти

Назва відділу міської ради

Начальник
Прізвище, ім’я, по батькові

Код ЄДРПОУ: 00000000

Контакти

Адреса: 84522, м.Сіверськ, вул.Центральна, буд. 8, каб.___

Графік прийому

Понеділок–Четверг
00:00 до 00:00
П’ятниця
00:00 до 00:00
Обідня перерва
00:00 до 00:00

Опис завдання

Опис діяльності

Опис структури

Біографія керівника

Декларації про доходи

Положення

Посадові інструкції

Річні звіти