Сіверська міська рада

Меню

Меню

Начальник
 Капінус Наталя Вікторівна

Код ЄДРПОУ: 00000000

Контакти

Адреса: 84522, м.Сіверськ, вул.Центральна, буд. 8, каб.___

Графік прийому

Понеділок–Четверг
00:00 до 00:00
П’ятниця
00:00 до 00:00
Обідня перерва
00:00 до 00:00

Опис завдання

Опис діяльності

             Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому міської ради

           Капінус Наталя Вікторівна

     Народилася 08.03.1970р. в с. Велика Рибиця Краснопільського р-ну, Сумської обл.

 В 1985р. закінчила 8
класів і вступила до Сумського технікуму цукрової промисловості. В 1989р.
закінчила навчання та одержала спеціальність – технік-технолог хлібопекарського
виробництва.

   З 01.04.1989р.
працювала в Артемівському хлібокомбінаті на Сіверському хлібзаводі№5
техніком-технологом.

   В 1990р. переведена майстром 4 розряду, в 1996р. переведена інженером –
технологом Сіверського х/з №5. У зв
язку із
закриттям Сіверського хлібзаводу№5,була звільнена в 2000р.

 З 15.11.2001р. працювала в Сіверській міській раді на
посаді начальника відділу економіки і прогнозування.

 З 13.05.2002р. переведена на посаду начальника відділу торгівлі і підприємництва
виконкому  міської ради.  В 2004р. звільнена з посади начальника
відділу торгівлі і підприємництва у зв
язку
із  скороченням штату.

  З  28. 03.2005р. – працювала в Сіверській міській раді
начальником відділу соціального розвитку.

 З 26.04. 2006р.- начальник відділу економіки виконкому міської ради.

 З 01.04.2009р. – провідний спеціаліст з питань економіки Сіверської міської
ради.

 З 17.01.2011р. – начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та
інвестицій виконкому міської ради.

 

Провідний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому міської ради

Котинська Ніна Федорівна

 Народилася 29.01.1960р. в м.Сіверську, Артемівського району, Донецької області, громадянка України.

В 1977р. закінчила Сіверську СШ№2.

З 1990р. навчалася в Донецькому кооперативному технікумі за фахом «товарознавець непродовольчих товарів», який закінчила із відзнакою.

З 2011-2014рр. навчалася на заочному відділенні Харківського національного економічного університету, отримала повну вищу освіту та здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства.

Трудова діяльність:

З 1980-1984рр. – Сіверська середня школа№1.

З 1984-1988рр. – Лисичанське управління «хімнафтобуд».

З 1988-1998рр.- «Сіверське міське споживче товариство».

З 1999- 2006рр.- Мале виробниче підприємство «МіДВ».

З 2006-2015рр.- Сіверська міська рада.

Двічі обиралася депутатом Сіверської міської ради ( 1994-1998рр. та 2010-2015рр.)

З 10.03.2016р. працює провідним спеціалістом відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому міської ради.

 

Провідний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому міської ради

Северин Світлана Василівна

Народилася 15 вересня 1965р. в м. Сіверськ, Артемівського району, Донецької області, українка.

В 1980р. закінчила СЗШ №2 м. Сіверська.

В 1980- 1983рр. навчалася в СПТУ№ 145 м. Сіверська, за фахом лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу.

В 1983-1988рр. навчалася в Костромському сільськогосподарському інституті, за фахом зоо-інженер.

В 1988-2003рр. працювала в СПТУ №145 м. Сіверська секретарем- машиністкою, майстром виробничого навчання, викладачем спец. Дисциплін.

В 2006-2009рр. працювала в Сіверській міській раді спеціалістом по роботі зі зверненнями громадян.

З 20.01.2021р. працює провідним спеціалістом відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому міської ради.

 

 

                                                                ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

виконавчого комітету Сіверської міської ради

 

1. Загальні положення

           1.1.Відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій апарату виконавчого комітету міської ради (далі – Відділ) утворюється за рішенням Сіверської міської ради та є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради.

 

           1.2.Відділ є підконтрольним та  підзвітним міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради та  першому заступнику міського голови.

 

           1.3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, іншими актами, що регламентують роботу органів місцевого самоврядування,  розпорядженнями і дорученнями  міського голови та дорученнями першого заступника міського голови.

                                                       2. Мета відділу

Метою Відділу є створення умов для розвитку економіки, підприємництва, сфери торгівельного обслуговування,  споживчих ринків, залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги на території міської ради.

 

3. Основні завдання, функції та права

          3.1.   Основними завданнями відділу є:

          3.1.1. Реалізація державної політики економічного і соціального розвитку.

          3.1.2. Реалізація державної регіональної політики.

          3.1.3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності.

          3.1.4. Формування та реалізація на місцевому рівні єдиної політики у сфері зовнішньоекономічних зв’язків, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій.

          3.1.5. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, зовнішньоекономічних зв’язків та виходу на зовнішній ринок підприємств, установ та організацій, розташованих на території Сіверської міської ради.

         3.1.6. Забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів України, вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання.

         3.1.7. Здійснення повноважень щодо залучення вітчизняних і іноземних інвестицій та організації роботи з їх використання для фінансування розвитку пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку міської ради.

          3.1.8. Координація роботи структурних підрозділів виконавчого органу міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій у сфері інвестиційної діяльності.

         3.2. Відділ відповідно до визначених повноважень за сферами діяльності виконує такі завдання: 

           – Здійснює прогнозування економічного і соціального розвитку міської ради та підготовку відповідних планів і програм, розробляє структуру прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку, відповідає за впровадження сучасних методологічних підходів до прогнозування та розроблення планів і програм економічного та соціального розвитку.

           – Готує разом із структурними підрозділами апарату виконавчого комітету міської ради пропозиції до проекту Програми економічного і соціального розвитку громади на середньо- та короткостроковий періоди.

           – Готує пропозиції щодо розвитку і реформування економіки на території міської ради та вживає заходів для їх реалізації.

           – Готує матеріали для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради з питань щодо підсумків роботи за звітний період та щодо ходу виконання щорічної Програми економічного і соціального розвитку  міської ради.

           – Готує матеріали для розгляду на сесіях міської ради питання щодо затвердження та ходу виконання щорічної Програми економічного і соціального розвитку  міської ради.

           – Розробляє і здійснює в межах своїх повноважень заходи, спрямовані на розбудову інфраструктури територій, розвиток міжрегіонального економічного співробітництва.

            – Сприяє комплексному соціально-економічному розвитку територій громади.

            – Накопичує інформаційно-методичні матеріали, необхідні для планової роботи, поточного планування і перспективного прогнозування.

            – Проводить формування та реалізацію державної регуляторної політики, державної політики щодо підтримки розвитку підприємництва.

           – Забезпечує реалізацію на території громади державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму.

           – Забезпечує реалізацію на території громади державної політики у сфері проведення структурних змін в економіці.

           – Забезпечує реалізацію на території громади державної політики щодо підтримки та розвитку інфраструктури малого та середнього бізнесу, готує пропозиції щодо її формування та сприяє їх виконанню.

           – Аналізує стан і тенденції розвитку малого та середнього бізнесу, бере участь у визначенні його пріоритетів.

           -Надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності.

           –  Взаємодіє з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері забезпечення державного регулювання оптової, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, сфери обслуговування населення, виставкової діяльності.

           – Аналізує стан споживчого ринку товарів і послуг та готує пропозиції щодо підвищення ефективності роботи підприємств галузі.

           – Вивчає тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і рівень конкурентоспроможності продукції провідних регіональних виробників та інформує міську раду з цих питань, а в разі потреби – інші установи та організації.

           – Здійснює координацію діяльності суб’єктів господарювання у сфері торгівлі, ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, сфери обслуговування населення, виставкової діяльності.

           – Сприяє розвитку зовнішньоекономічної виробничої кооперації, надає суб’єктам підприємницької діяльності допомогу в організації, участі та проведенні міжнародних торгово-промислових виставок, ярмарків та презентацій.

           – Вивчає та аналізує стан розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і рівень конкурентоспроможності продукції, кон’юнктуру ринку товарів і послуг.

           – Надає зацікавленим суб’єктам підприємницької діяльності громади, незалежно від форм власності, інформацію стосовно ділових пропозицій іноземних підприємств щодо співробітництва та сприяє популяризації пропозицій підприємств на території громади за межами України.

          – Проводить роботу, спрямовану на підтримку та захист регіонального товаровиробника, розробляє пропозиції щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств-виробників.

          – Здійснює заходи щодо розміщення та упорядкування мережі об’єктів торгівлі та сфери обслуговування населення.

          – Надає методичну, консультаційну і організаційну допомогу підприємствам торгівлі, сфери обслуговування населення всіх форм власності з питань, що належать до компетенції відділу, та сприяє у впровадженні сучасних форм організації торгівлі.

          – Сприяє у межах компетенції забезпеченню державного захисту прав споживачів щодо якості та безпеки товарів, виробленої продукції і наданих послуг.

          – Організовує спільно з іншими відділами міської ради представництво громади на загальнодержавних виставках, круглих столах, конференціях, громадських оглядах та конкурсах.

           – Організаційно забезпечує здійснення заходів щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги на розвиток інфраструктури громади.

           – Координує, в межах своїх повноважень, діяльність структурних підрозділів міської ради у сфері інвестиційної політики, а також бере безпосередню участь у розробленні та реалізації інвестиційних проектів.

           – Організовує в межах своїх повноважень роботу із залучення в громаду грантів, міжнародної технічної допомоги.

           – Проводить моніторинг залучення іноземних інвестицій на території громади і договорів про спільну з іноземними партнерами інвестиційну діяльність.

           – Інформує суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності громади про економічні, комерційні, соціальні, екологічні та інші умови, необхідні для їх діяльності, формує з цією метою відповідні банки даних.

          – Розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян;

          –  Інформування населення про стан здійснення делегованих повноважень;

          – Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, створених у ході здійснення своїх повноважень;

         – Забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

         – Забезпечення захисту персональних даних, доступ до яких отримано у ході здійснення повноважень;

            3.3. Відділ має право:

            3.1.Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

           3.2.Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи і матеріали, а від відділу статистики у Бахмутському районі Донецької області – статистичні відомості, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

           3.3.Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

           3.4.Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

 

4. Система взаємодій

 

           4.1.Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради та її виконавчого комітету, органами державної влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

 

 5. Структура Відділу

            5.1. Структура та штатна чисельність відділу визначаються міською радою з урахування пропозицій міського голови відповідно до обсягів, характеру та складності завдань і функцій, покладених на відділ, та в межах затвердженої граничної чисельності й фонду оплати праці міської ради та її виконавчого комітету.

            5.2. Посадові особи Відділу призначаються на посади і звільняються згідно діючого законодавства України щодо служби в органах місцевого самоврядування.

            5.3 Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються їх посадовими інструкціями, які затверджуються розпорядженням міського голови за погодженням з начальником Відділу.

            5.4. Відділ відповідно до завдань і функцій має таку структуру:

            – начальник;

            – провідні спеціалісти;

         

           6. Керівництво відділу

           6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади у порядку, встановленому чинним законодавством.

           6.2.Начальник відділу:

           6.2.1. Здійснює загальне керівництво роботою Відділу та забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ.

           6.2.2. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу.

           6.2.3. Забезпечує контроль за виконанням працівниками Відділу вимог нормативно-правових актів та розпорядчих документів з питань ведення діловодства (в тому числі з грифом «Для службового користування»), архівної справи та роботи зі зверненнями громадян.

           6.2.4. Забезпечує взаємодію з начальниками інших Відділів з питань роботи з документами, контролю і перевірки виконання доручень, підготовки і надання необхідних керівництву матеріалів, порядку використання і поширення службової інформації.

           6.2.5.Забезпечує ефективний контроль за своєчасністю виконання працівниками Відділу доручень керівництва за вхідними документами.

           6.2.6. Розробляє, готує та погоджує проекти рішень міської ради та її виконкому  розпоряджень міського голови з питань  основної діяльності, розпорядчі документи з питань, що належать до компетенції Відділу.

           6.2.7. Здійснює організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою зі зверненнями громадян у Відділі.

           6.2.8. Контролює дотримання працівниками Відділу вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових актів України.

           6.2.9. Забезпечує дотримання працівниками  Відділу чинного законодавства у службовій діяльності та безумовного виконання  Правил внутрішнього трудового розпорядку міської ради та її виконавчого комітету.

           6.3. Для виконання обов’язків начальнику Відділу надається право:

           6.3.1. Вступати в межах своєї компетенції у взаємовідносини з іншими організаціями.

           6.3.2.Контролювати і вимагати дотримання  працівниками Відділу встановлених правил роботи з документами.

           6.3.3. Вносити на розгляд керівництва міської ради та її виконавчого комітету подання про призначення, переміщення і звільнення працівників Відділу, застосування до них стягнень і заохочень.

           6.3.4. Вживати заходів щодо зменшення обсягів документообігу.

           6.3.5. Візувати документи в межах своєї компетенції.

           6.3.6. Повертати виконавцю документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення вимог, установлених Інструкцією з діловодства.

           6.3.7. Запитувати і одержувати в установленому порядку від інших посадових осіб міської ради та її виконавчого комітету необхідну інформацію і довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на Відділ.

           6.3.8. Уносити пропозиції щодо удосконалення роботи Відділу.

           6.3.9. Надавати доручення обов’язкові для виконання працівникам Відділу.

           6.4. Відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України начальник Відділу несе відповідальність за:

            – невиконання Попередження про спеціальні обмеження згідно  вимог Закону «Про запобігання корупції», порушення Присяги посадової особи місцевого самоврядування;

            – невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

            – перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування або вчинення інших дій, які дискредитують посадову особу;

            – незабезпечення виконання покладених на Відділ завдань і функцій, визначених цим Положенням, недотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики і службової дисципліни;

           – недотримання вимог нормативних документів з питань охорони праці;

           – недотримання вимог законодавства щодо забезпечення охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави.

           6.5. У разі тимчасової відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує інша посадова особа цього підрозділу відповідно до посадових обов’язків або за розпорядженням міського голови.

7. Заключні положення.

           7.1. Виконком міської ради створює умови для ефективної роботи працівників Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремим приміщенням, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на відділ завдань.

           7.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

           7.3. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         Т.В. Волошина

 

Посадові інструкції

Річні звіти

Назва відділу міської ради

Начальник
Прізвище, ім’я, по батькові

Код ЄДРПОУ: 00000000

Контакти

Адреса: 84522, м.Сіверськ, вул.Центральна, буд. 8, каб.___

Графік прийому

Понеділок–Четверг
00:00 до 00:00
П’ятниця
00:00 до 00:00
Обідня перерва
00:00 до 00:00

Опис завдання

Опис діяльності

Опис структури

Біографія керівника

Декларації про доходи

Положення

Посадові інструкції

Річні звіти