Сіверська міська рада

Меню

Меню

Начальник

Савченко Олена Вячеславівна

Код ЄДРПОУ: 00000000

Контакти

Адреса: 84522, м.Сіверськ, вул.Центральна, буд. 8, каб.___

Графік прийому

Понеділок–Четверг
00:00 до 00:00
П’ятниця
00:00 до 00:00
Обідня перерва
00:00 до 00:00Савченко Олена Вячеславівна

 

Опис завдання

Опис діяльності

Начальник відділу з питань соціального захисту населення виконкому міської ради

 Савченко Олена Вячеславівна

 Народилася 10 січня 1975р. в м.Сіверську, Бахмутського району, Донецької області.

В 1990р. закінчила середню школу №3 м.Сіверська.

В 1994р. закінчила Бахмутський технікум залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень та управління рухом на залізничному транспорті, присвоєно кваліфікацію техніка-організатора перевезень.

В 2001р. закінчила Бахмутське педагогічне училище за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку.

В 2008р. отримала базову вищу освіту в  Слов’янському державному педагогічному університеті та здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вихователя дітей дошкільного віку, практичного психолога у закладах освіти.

В 2009р. закінчила Слов’янський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію організатора дошкільної освіти, вихователя дітей дошкільного віку, практичного психолога.

В 1995р. прийнята на посаду помічника вихователя в яслі-сад «Світлячок».

В 2004р. переведена на  посаду вихователя.

В 2009р. звільнена з посади вихователя за переведенням в ДНЗ№4 «Червона гвоздика» на посаду завідувача дошкільним навчальним закладом.

В 2020р. звільнена з посади за переведенням до методичного кабінету відділу освіти, культури, молоді та спорту виконкому Сіверської міської ради на посаду завідувача методичного кабінету. Звільнена з посади у листопаді 2020р. у зв’язку з реорганізацією.

З 20.01. 2021 працює на посаді начальника відділу з питань соціального захисту населення виконкому міської ради.

 

Провідний спеціаліст відділу з питань соціального захисту населення виконкому міської ради

 Кібець Юлія Юріївна

 Народилася  27.07.1987р. у м. Сіверськ.

 В 2004р. закінчила Закітнянську ЗОШ І-ІІІ ст.

 В 2009р. закінчила Харківську державну зооветеринарну академію та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та здобула кваліфікацію технолога- дослідника з виробництва і переробки продукції тваринництва.

 В 2009-2010рр. працювала начальником дільниці з вирощування птиці в ЗАТ з ІІ «Оріль-Лідер».

 В 2015-2020рр. працювала прибиральницею службових приміщень в СОК «Доломітчик».

 З 13.04.2020р. – провідний спеціаліст відділу з питань соціального захисту населення виконкому міської ради.

 

Провідний спеціаліст відділу з питань соціального захисту населення виконкому міської ради

Фоменко Валентина Вікторівна

 Народилася 23.11.1979р. в м. Сіверськ, Донецької області, громадянка України.

В 1997р. закінчила Сіверську ЗОШ№2.

З 1997-2007рр. навчалася в Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет» за спеціальністю «Металургійне обладнання» та «Фінанси».

З 2002р. працювала в Артемівській ОДПІ,

З 2008р. переведена до Горлівської ОДПІ.

З 2016р. прийнята на посаду фахівця із соціальної роботи Артемівського РУЕСС ДМ ,  2018- звільнена з посади зі згодою сторін.

З 02.04.2018р. працює провідним спеціалістом відділу з питань соціального захисту населення виконкому Сіверської міської ради.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань  соціального захисту населення

виконкому Сіверської міської ради

   

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ з питань соціального захисту населення виконкому міської ради (далі — Відділ) утворюється за рішенням Сіверської міської ради та є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради.

1.2.Відділ є підконтрольним та підзвітним міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради та заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, іншими актами, що регламентують роботу органів місцевого самоврядування,  розпорядженнями і дорученнями  міського голови та дорученнями заступника міського голови згідно розподілу обов’язків.

 

2. Мета відділу

 

Метою Відділу є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах соціального захисту населення та охорони здоров’я; якості при виконанні Сіверською міською радою та її виконавчими органами своїх завдань на підставі, в межах повноважень і способами, передбаченими Конституцією і законами України. Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах соціального захисту населення та охорони здоров’я шляхом здійснення нагляду за додержанням на території міста Сіверська вимог законодавства у цих сферах, виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту та охорони здоров’я, надання населенню якісних соціальних послуг як безпосередньо, так і через мережу комунальних підприємств, установ і закладів соціального обслуговування.

 

3. Основні завдання, функції та права

 

3.1 Для досягнення мети своєї діяльності Відділ вирішує наступні питання:

3.1.1 Планування діяльності, організація та контроль планування діяльності його посадових осіб, моніторинг та контроль виконання плану роботи відділу.

3.1.2.Забезпечення особистого прийому громадян посадовими особами Відділу.

3.1.3.Надає консультації з питань застосування законодавства щодо призначення соціальної допомоги, житлових субсидій, надання пільг, компенсацій за догляд (надання соціальних послуг), санаторно-курортного лікування, компенсаційних виплат за санаторно-курортне лікування та відшкодування вартості проїзду деяким пільговим категоріям громадян, отримання засобів реабілітації, опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна діяльність яких обмежена, надання соціальних реабілітаційних послуг, встановлення статусу особи, з інших питань, пов’язаних  із наданням соціальної підтримки населенню. Формує та передає документи для опрацювання і прийняття рішень Управлінню праці та соціального захисту населення Бахмутської райдержадміністрації, у тому числі формує та передає засобами автоматизованого обміну інформацією з використанням ПК «Соціальна громада» електронних справ. Забезпечує виконання функцій з приймання документів для надання соціальної підтримки всім мешканцям територіальної громади, у тому числі із використанням ПК «Соціальна громада», та прийняття рішень щодо призначення пільг, соціальної допомоги та житлових субсидій (зокрема, на підставі електронних справ). Електронні справи передаються після формування повного пакета документів.

3.1.4. Надання інформації про діяльність Відділу на веб-сайт міської ради та її виконавчого комітету.

3. 1.5. Організовує проведення соціологічних досліджень.

3.1.6. Проводить аналіз показників стану здоров’я населення, розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та зниження рівнів захворюваності і втрати працездатності населення міста, пропагування здорового способу життя.

3.1.7. Розробляє та подає міській раді пропозиції стосовно реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я.

3.1.8. Забезпечує прогнозування та планування розвитку мережі закладів охорони здоров’я.

3.1.9. Координує в установленому порядку роботу із забезпечення надання медико-санітарної допомоги населенню громади  під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.1.10. Забезпечує в установленому законодавством порядку розгляд звернень громадян, контролює проведення цієї роботи в закладах охорони здоров’я.

3.1.11. Сприяє поширенню в установленому порядку передового досвіду в закладах охорони здоров’я, розвиткові міжрегіонального співробітництва в сфері охорони здоров’я.

3.1.12. Приймає Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг.

3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує контрольну, організаційну, дорадчу, інформаційну, нормотворчу, аналітичну функції. Відповідно до цього Відділ при здійсненні повноважень виконує:

3.2.1. Організує роботу з:

укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, створених у ході здійснення своїх повноважень;

– забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

– прийом громадян міста з особистих питань, що належать до компетенції відділу;

– підготовку проектів рішень міської ради і її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції відділу;

– організацію і проведення нарад, засідань, зустрічей з питань, що належать до компетенції відділу;

– вживання заходів щодо захисту персональних даних при їх обробці в процесі виконання своїх повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних»;

– виконання інших функції за дорученням голови міської ради;

– розробки та виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, вирішення їх актуальних проблем, збереження традиційних сімейних цінностей, посилення мотивації до реєстрації шлюбів, свідомого народження і відповідального батьківства, створення сприятливих умов для виховання дітей;

– здійснює прийом документів та їх опрацювання з метою вирішення в установленому законодавством порядку питань щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена, з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування).

– клопотання про направлення до будинку-інтернату.

– підготовку звітів, інформації, інструктивно-методичні матеріали, матеріали статистичної звітності з питань, що відносяться до компетенції відділу.

– виконання інших функції за дорученням голови міської ради;

– у межах своєї компетенції видачу довідок, направлень;

– контролю щодо здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

– контролю щодо забезпечення координації та взаємодії сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, кожного з її членів із суб’єктами соціальної роботи до повного вирішення їх проблем, надання їм послуги з інформування та консультування.

– контролю щодо здійснення соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах та в яких:

батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків чи виконують їх неналежним чином, що зумовлено проблемами стану здоров’я (залежностей) тощо;

батьки не мають можливості забезпечити належного утримання, виховання та догляду за дитиною, у тому числі, в яких батьки є безробітними;

сім’ями або одинокими матерями, які мають ризик відмовитися забрати дитину з пологового відділення або іншого медичного закладу;

сім’ями, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування або тимчасово влаштовані діти, які залишилися без піклування батьків або осіб, що їх замінюють;

триває процес розлучення батьків, вирішення спорів між батьками щодо місця проживання дітей та способів і участі батьків, які розлучилися, у вихованні дітей;

батьки є трудовими мігрантами та з сім’ями, діти в яких виховуються в інтернатних закладах;

одна або декілька дітей вилучені за рішенням суду без позбавлення батьків батьківських прав та сім’ї, в яких батьки позбавлені батьківських прав відносно своїх дітей і існують юридичні підстави ініціювати поновлення батьків у правах;

батьки або один із них чи діти або одна із них мають інвалідність;

проживають діти до встановлення ВІЛ-статусу, один із членів сім’ї має позитивний ВІЛ-статус або один із членів сім’ї страждає на хворобу, зумовлену ВІЛ;

вчиняється насильство або існує реальна загроза його вчинення;

проживають особи, в тому числі діти, які постраждали від торгівлі людьми;

проживають особи (у тому числі діти), звільнені з установ виконання покарань, засуджені без позбавлення волі, перебувають під слідством чи на обліку, як правопорушники;

діти вчасно не приступили до навчання тощо;

– висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів у засобах масової інформації , інформує територіальну громаду про свою роботу через засоби масової інформації, сайт міської ради та рекламні носії;

визначення потреб населення Сіверської міської ради у соціальних послугах, у тому числі із залученням надавачів соціальних послуг недержавного сектору, оприлюднення відповідних результатів;

– координацію діяльності суб’єктів системи надання соціальних послуг на місцевому рівні;

– ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг на місцевому рівні.

3.2.2. Забезпечує роботу щодо:

– організації своєчасної допомоги сім’ям та  дітям шляхом взаємодії із структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування, навчальними та дошкільними закладами, закладами та відділеннями охорони здоровя, внутрішніх справ, громадських обєднань, фондів тощо.

– контроль щодо виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та соціально незахищених груп населення, які потребують соціальної підтримки та надання їм соціальних послуг.

– вирішення  відповідно до законодавства питань про подання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також  військовослужбовців, звільнених  у запас  (крім  військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім’ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні  капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних  ділянок  для індивідуального будівництва, садівництва та городництва;

– організації для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування;

– вирішення питань про надання за рахунок коштів міського бюджету ритуальних послуг у зв’язку з похованням   самотніх громадян, а  також  інших категорій малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством;

– здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових  і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім’ї громадян;

– ведення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами, комунальними установами міської ради, органами внутрішніх справ за участю громадськості виявляє і веде облік сімей, що не забезпечують необхідні умови для життя , навчання і виховання дітей, а також здійснює заходи щодо їх соціальної підтримки;

– забезпечує контроль за правильним виконанням законодавчих актів, інших нормативно – правових документів відділами міської ради, посадовими особами місцевого самоврядування та комунальних установ, які належать до компетенції Відділу;

– подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха;

– вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством;

виконання делегованих повноважень згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

– контролю щодо виконання заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або  позбавлення  волі на певний строк;

– забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, торгівлі людьми.

3.3.При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

3.3.1. Отримувати в установленому порядку інформацію, звітні дані, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

3.3.2. Вступати у межах своєї компетенції у взаємовідносини з іншими організаціями.

3.3.3. Брати участь у комплексних перевірках підприємств, організацій та установ міста з питань, що належать до його компетенції.

3.3.4 Організовувати заняття з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

3.3.5. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу

3.3.6. Брати участь у засіданнях дорадчих органів міської ради, нарадах, які проводяться, у разі розгляду на них питань, які відносяться до компетенції відділу.

3.3.7. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.3.8. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.

3.3.9. На час відсутності працівника відділу, його обов’язки виконує інший працівник, згідно взаємозаміни, зазначеної у посадових інструкціях.

3.3.10. Під час реалізації повноважень, відділ взаємодіє з постійними комісіями міської ради, апаратом міської ради та її виконавчого комітету, відділами міської   ради, установами та організаціями міста, відповідними підрозділами місцевих органів державної виконавчої влади, правоохоронними органами, засобами масової інформації, органами самоорганізації населення, громадськими організаціями, міськими осередками політичних партій, іншими  об’єднаннями громадян, громадянами.

 

4. Система взаємодії

 

          Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради та її виконавчого комітету, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадським об’єднаннями.

 

5. Структура Відділу

 

 5.1. Структура та штатна чисельність Відділу визначаються міською радою з урахуванням пропозицій міського голови відповідно до обсягів, характеру та складності завдань і функцій, покладених на Відділ, та в межах затвердженої граничної чисельності й фонду оплати праці міської ради та її виконавчого комітету.

5.2 Посадові особи Відділу призначаються на посади та звільняються  згідно діючого законодавства України щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.3. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються їх посадовими інструкціями, що затверджуються розпорядженням міського голови за погодженням з начальником відділу.

5.4.   Відділ відповідно до завдань і функцій має таку структуру: 

– начальник відділу;

– провідні спеціалісти.

 

6. Керівництво Відділу

 

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади у порядку, встановленому чинним законодавством

6.2. Начальник Відділу:

             6.2.1. Здійснює загальне керівництво роботою Відділу та забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ.

6.2.2. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу.

           6.2.3. Забезпечує контроль за виконанням працівниками Відділу вимог нормативно-правових актів та розпорядчих документів з питань ведення діловодства (в тому числі з грифом «Для службового користування»), архівної справи та роботи зі зверненнями громадян.

 6.2.4. Забезпечує взаємодію з начальниками інших Відділів з питань роботи з документами, контролю і перевірки виконання доручень, підготовки і надання необхідних керівництву матеріалів, порядку використання і поширення службової інформації.

            6.2.5.Забезпечує ефективний контроль за своєчасністю виконання працівниками Відділу доручень керівництва за вхідними документами.

 6.2.6. Розробляє, готує та погоджує проекти рішень міської ради та її виконкому  розпоряджень міського голови з питань  основної діяльності, розпорядчі документи з питань, що належать до компетенції Відділу.

 6.2.7. Здійснює організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою зі зверненнями громадян у Відділі.

 6.2.8. Контролює дотримання працівниками Відділу вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових актів України.

 6.2.9. Забезпечує дотримання працівниками Відділу чинного законодавства у службовій діяльності та безумовного виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку міської ради та її виконавчого комітету.

6.3. Для виконання обов’язків начальнику Відділу надається право:

6.3.1. Вступати в межах своєї компетенції у взаємовідносини з іншими організаціями.

            6.3.2.Контролювати і вимагати дотримання працівниками Відділу встановлених правил роботи з документами.

 6.3.3. Вносити на розгляд керівництва міської ради та її виконавчого комітету подання про призначення, переміщення і звільнення працівників Відділу, застосування до них стягнень і заохочень.

 6.3.4. Вживати заходів щодо зменшення обсягів документообігу.

 6.3.5. Візувати документи в межах своєї компетенції.

 6.3.6. Повертати виконавцю документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення вимог, установлених Інструкцією з діловодства.

 6.3.7. Запитувати і одержувати в установленому порядку від інших посадових осіб міської ради та її виконавчого комітету необхідну інформацію і довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на Відділ.

 6.3.8. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи Відділу.

 6.3.9. Надавати доручення обов’язкові для виконання працівникам Відділу.

 6.4. Відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України начальник Відділу несе відповідальність за:

 – невиконання Попередження про спеціальні обмеження згідно  вимог Закону «Про запобігання корупції», порушення Присяги посадової особи місцевого самоврядування;

 – невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

 – перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування або вчинення інших дій, які дискредитують посадову особу;

 – незабезпечення виконання покладених на Відділ завдань і функцій, визначених цим Положенням, недотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики і службової дисципліни;

 – недотримання вимог нормативних документів з питань охорони праці;

 – недотримання вимог законодавства щодо забезпечення охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави.

6.5. У разі тимчасової відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує інша посадова особа цього підрозділу відповідно до посадових обов’язків або за розпорядженням міського голови.

 

7. Заключні положення

 

            7.1. Виконком міської ради створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених завдань на Відділ.

          7.2.Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим  положенням не допускається.

          7.3. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно чинного законодавства України.

 

 

 

Секретар міської  ради                                              Т.В.Волошина

 

 

 

Посадові інструкції

Річні звіти

Назва відділу міської ради

Начальник
Прізвище, ім’я, по батькові

Код ЄДРПОУ: 00000000

Контакти

Адреса: 84522, м.Сіверськ, вул.Центральна, буд. 8, каб.___

Графік прийому

Понеділок–Четверг
00:00 до 00:00
П’ятниця
00:00 до 00:00
Обідня перерва
00:00 до 00:00

Опис завдання

Опис діяльності

Опис структури

Біографія керівника

Декларації про доходи

Положення

Посадові інструкції

Річні звіти