Сіверська міська рада

Меню

Меню

Начальник
Зозуля Світлана Вікторівна

Код ЄДРПОУ: 00000000

Контакти

Адреса: 84522, м.Сіверськ, вул.Центральна, буд. 8, каб.___

Графік прийому

Понеділок–Четверг
00:00 до 00:00
П’ятниця
00:00 до 00:00
Обідня перерва
00:00 до 00:00

Опис завдання

Опис діяльності

Начальник відділу надання адміністративних послуг виконкому Сіверської міської ради

                              Зозуля Світлана Вікторівна

Народилася 28.02.1975р.в с. Серебрянка Бахмутського району, Донецької області.

В 1990р. закінчила  середню школу с. Серебрянка.

З 1990 –  1992рр.проживала та навчалася у м. Бахмут(Артемівськ)

З 1992р. мешкає та працює в м. Сіверськ, Бахмутського р-ну.

В 1990 -1994рр. закінчила Артемівський індустріальний технікум та отримала кваліфікацію техніка – технолога неметалевої промисловості.

З 2003 – 2010рр. навчалася в Українській інженерно- педагогічній академії, де здобула рівень магістра за спеціальністю «Професійне навчання. Комп”ютерні технології в управлінні та навчанні», кваліфікація – інженер з комп”ютерних технологій, педагог, дослідник у галузі комп”ютерних  технологій.

З 2003 – 2017рр. -працювала викладачем комп”ютерних спеціальних дисциплін у Сіверському професійному ліцеї, паралельно очолювала методичну секцію педагогічних працівників професійного напрямку.

З 2017- 2018 рр. працювала провідним спеціалістом з питань інформаційних технологій відділу соціально- правової та внутрішньої політики виконкому Сіверської міської ради.

З  2018 по  2019рр. працювала провідним спеціалістом служби у справах дітей виконкому Сіверської міської ради

 З 13.08. 2019р. працює начальником відділу надання адміністративних послуг виконкому Сіверської міської ради

 

Адміністратор відділу надання адміністративних послуг виконкому міської ради

Гумен Тетяна Степанівна

 Народилася 11.08.1994р. в с.Верхньокам’янське, Артемівського району, Донецької області, громадянка України.

В 2010р. закінчила Сіверську ЗОШ№3.

В 2012р. закінчила Артемівський технікум залізничного транспорту та здобула атестат про повну загальну середню освіту.

В 2013р. закінчила Державний вищий навчальний заклад «Артемівський коледж транспортної інфраструктури» за спеціальністю «Бухгалтерський облік» та здобула кваліфікацію бухгалтера.

В 2013р. вступила до Українського державного університету залізничного транспорту, де в 2015р. здобула кваліфікацію «бакалавр з фінансів і кредиту».

В 2016р. закінчила університет та одержала диплом магістра.

З 2016-2017рр. працювала економістом фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба приміських пасажирських перевезень» м.Лиман.

З 05.12.2019р. працює адміністратором відділу надання адміністративних послуг виконкому Сіверської міської ради.

 

Адміністратор відділу надання адміністративних послуг виконкому міської ради

Сябро Ольга Миколаївна

 Народилася 03.11.1981р. в м. Сіверськ, Донецької області.

В 1997р. закінчила 9 класів в Сіверській ЗОШ№3.

В 1999р. по закінченню 11 класів ЗОШ№1 м. Сіверська, вступила до Слов’янського державного педагогічного університету на факультет «Дошкільне виховання та практична психологія у закладах освіти».

З 2001р. перейшла на заочне відділення та з 2002р. працювала в дитячому садку№16 м.Артемівська.

В 2003р. працювала соціальним педагогом в ЗОШ№1 м. Сіверськ.

З 2003-2007рр. працювала майстром виробничого навчання в групі «Оператор комп’ютерного набору» в ПТУ№145 м. Сіверська.

В 2008р. працювала в ПТУ№145 м. Сіверська на посаді лаборанта; переведена на посаду майстра виробничого навчання.

З 2016р. прийнята на посаду контролера-касира ТВБВ №10004\0298 м.Сіверськ.

З 06.11.2019р. працює адміністратором відділу надання адміністративних послуг виконкому Сіверської міської ради.

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ надання адміністративних послуг

виконкому Сіверської міської ради

   

1.      Загальні положення

 

1.1. Відділ надання адміністративних послуг виконкому міської ради  (далі — Відділ) утворюється за рішенням Сіверської міської ради та є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради.

1.2.Відділ є підконтрольним та  підзвітним міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради та  керуючому справами виконкому.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, іншими актами, що регламентують роботу органів місцевого самоврядування,  розпорядженнями і дорученнями  міського голови.

 

2. Мета відділу

 

            Організація прийому та реєстрація заяв і клопотань суб’єктів звернень для надання їм адміністративних послуг, організація документообігу для організації якісного надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, напрацювання і застосування методів та засобів для мінімізації і ліквідації корупційних загроз, що можуть виникати під час взаємовідносин між суб’єктами звернень та суб’єктами надання адміністративних послуг, спрощення та оптимізація системи надання адміністративних послуг суб’єктам звернень.

 

 

3. Основні завдання, функції та права

 

3.1 Відділ вирішує наступні питання:

3.1.1 Планування діяльності, організація та контроль планування діяльності його посадових осіб, моніторинг та контроль виконання плану роботи відділу.

3.1.2.  Забезпечує особистий прийом громадян посадовими особами Відділу.

3.1.3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг, забезпечення організації надання адміністративних послуг.

3.1.4. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо вдосконалення та подає їх на розгляд міському голові та депутатам міської ради.

3.1.5. Здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері надання адміністративних послуг.

3.1.6. Забезпечує надання адміністративних послуг відповідно до ЗУ «Про надання адміністративних послуг».

3.1.7. Надає вичерпну інформацію щодо необхідного переліку документів для отримання адміністративних послуг.

3.1.8. Приймає та видає документи пов’язані з наданням адміністративних послуг.

3.1.9. Приймає участь у професійному навчанні та стажуванні працівників відділу.

3.1.10. У межах компетенції проводить семінари та заходи інформаційного характеру.

3.1.11 Організовує надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань.

3.1.12. Забезпечує спрощення процедури отримання адміністративних послуг.

3.1.13. Забезпечує інформування суб’єктів звернення про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

3.1.14. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

3.1.15. Розробляє проекти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, доручень, розпоряджень міського голови, що належать до компетенції відділу.

3.1.16. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції.

3.1.17.  Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

         3.1.18. Забезпечує співпрацю із уповноваженими органами з питань дозвільної системи.

         3.1.19 Може здійснювати прийом та опрацюванню документів з метою визначення права на державну соціальну допомогу, компенсації, грошові виплати, соціальні послуги, пільги, направлення на реабілітацію осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю та дітей віком до 2 років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі – соціальна підтримка).

       3.1.20. Здійснює прийом та опрацювання документів Державним реєстратором, адміністратором:

          – Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно;

          – Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

           3.2. Забезпечує роботу щодо:

3.2.1.Надання суб’єктам звернень консультацій та інформації про адміністративні послуги та порядок їх одержання, перелік документів для одержання адміністративних послуг.

          3.2.2. Забезпечення безоплатного одержання суб’єктами звернень бланків заяв та інших документів необхідних для надання адміністративних послуг.

          3.2.3 Проведення аналізу кількості звернень, виданих документів, в тому числі дозвільного характеру, чіткий контроль за термінами надання адміністративних послуг відповідно до законодавства України, узагальнення статистичних даних діяльності відділу  та вжиття заходів до усунення недоліків.

3.2.4. Забезпечує надання послуг ( згідно відповідно затвердженого Переліку послуг ( з усіма додатками, у разі їх наявності)) з реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання.

            3.3.При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

          3.3.1. Отримувати в установленому порядку інформацію, звітні дані, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

3.3.2. Вступати у межах своєї компетенції у взаємовідносини з іншими організаціями.

          3.3.3. Брати участь у комплексних перевірках підприємств, організацій та установ міста з питань, що належать до його компетенції.

3.3.4. Організовувати заняття з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

  3.3.5. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

  3.3.6. Брати участь у засіданнях дорадчих органів міської ради, нарадах, які проводяться, у разі розгляду на них питань, які відносяться до компетенції відділу.

  3.3.7. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.

  3.3.8. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.

  3.3.9. На час відсутності працівника відділу, його обов’язки виконує інший працівник, згідно взаємозаміни, зазначеної у посадових інструкціях.

  3.3.10. Під час реалізації повноважень, відділ взаємодіє з постійними комісіями міської ради, посадовими особами міської   ради та її виконавчого комітету, установами та організаціями міста, відповідними підрозділами місцевих органів державної виконавчої влади, правоохоронними органами, засобами масової інформації, органами самоорганізації населення, громадськими організаціями, міськими осередками політичних партій, іншими  об’єднаннями громадян, громадянами.

3.4. Всі послуги, згідно відповідно затвердженого Переліку послуг ( з додатками, у разі їх наявності) можуть бути надані безпосередньо в приміщенні центру надання адміністративних послуг, або в приміщенні його територіального підрозділу, віддаленого робочого місця ( в тому числі пересувного, у разі створення таких)

 

4. Система взаємодії

 

          Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради та її виконавчого комітету, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадським об’єднаннями.

 

5. Структура Відділу

 

 5.1. Структура та штатна чисельність Відділу визначаються міською радою з урахуванням пропозицій міського голови відповідно до обсягів, характеру та складності завдань і функцій, покладених на Відділ, та в межах затвердженої граничної чисельності й фонду оплати праці міської ради та її виконавчого комітету.

5.2 Посадові особи Відділу призначаються на посади та звільняються  згідно діючого законодавства України щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.3. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються їх посадовими інструкціями, що затверджуються розпорядженням міського голови за погодженням з начальником відділу.

5.4.   Відділ відповідно до завдань і функцій має таку структуру: 

– начальник відділу;

– адміністратори;

– державний реєстратор з функціями адміністратора.

6. Керівництво Відділу

 

 6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади у порядку, встановленому чинним законодавством

 6.2. Начальник Відділу:

         6.2.1. Здійснює загальне керівництво роботою Відділу та забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ.

          6.2.2. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу.

          6.2.3. Забезпечує контроль за виконанням працівниками Відділу вимог нормативно-правових актів та розпорядчих документів з питань ведення діловодства (в тому числі з грифом «Для службового користування»), архівної справи та роботи зі зверненнями громадян.

 6.2.4. Забезпечує взаємодію з начальниками інших Відділів з питань роботи з документами, контролю і перевірки виконання доручень, підготовки і надання необхідних керівництву матеріалів, порядку використання і поширення службової інформації.

            6.2.5.Забезпечує ефективний контроль за своєчасністю виконання працівниками Відділу доручень керівництва за вхідними документами.

 6.2.6. Розробляє, готує та погоджує проекти рішень міської ради та її виконкому,  розпоряджень міського голови з основної діяльності, розпорядчі документи з питань, що належать до компетенції Відділу.

 6.2.7. Здійснює організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою зі зверненнями громадян у Відділі.

 6.2.8. Контролює дотримання працівниками Відділу вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових актів України.

 6.2.9. Забезпечує дотримання працівниками Відділу чинного законодавства у службовій діяльності та безумовного виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку міської ради та її виконавчого комітету.

6.3. Для виконання обов’язків начальнику Відділу надається право:

6.3.1. Вступати в межах своєї компетенції у взаємовідносини з іншими організаціями.

       6.3.2.Контролювати і вимагати дотримання працівниками Відділу встановлених правил роботи з документами.

6.3.3. Вносити на розгляд керівництва міської ради та її виконавчого комітету подання про призначення, переміщення і звільнення працівників Відділу, застосування до них стягнень і заохочень.

6.3.4. Вживати заходів щодо зменшення обсягів документообігу.

6.3.5. Візувати документи в межах своєї компетенції.

6.3.6. Повертати виконавцю документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення вимог, установлених Інструкцією з діловодства.

 6.3.7. Запитувати і одержувати в установленому порядку від інших посадових осіб міської ради та її виконавчого комітету необхідну інформацію і довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на Відділ.

 6.3.8. Уносити пропозиції щодо удосконалення роботи Відділу.

 6.3.9. Надавати доручення обов’язкові для виконання працівникам Відділу.

 6.4. Відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України начальник Відділу несе відповідальність за:

 – невиконання Попередження про спеціальні обмеження згідно  вимог Закону «Про запобігання корупції», порушення Присяги посадової особи місцевого самоврядування;

 – невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

 – перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування або вчинення інших дій, які дискредитують посадову особу;

 – незабезпечення виконання покладених на Відділ завдань і функцій, визначених цим Положенням, недотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики і службової дисципліни;

 – недотримання вимог нормативних документів з питань охорони праці;

 – недотримання вимог законодавства щодо забезпечення охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави.

6.5. У разі тимчасової відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує інша посадова особа цього підрозділу відповідно до посадових обов’язків або за розпорядженням міського голови.

 

7. Заключні положення

 

           7.1. Виконком міської ради створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених завдань на Відділ.

          7.2.Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим  положенням не допускається.

          7.3. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно чинного законодавства України.

 

 

 

Секретар міської  ради                                                                                     Т.В.Волошина

 

Посадові інструкції

Річні звіти

Назва відділу міської ради

Начальник
Прізвище, ім’я, по батькові

Код ЄДРПОУ: 00000000

Контакти

Адреса: 84522, м.Сіверськ, вул.Центральна, буд. 8, каб.___

Графік прийому

Понеділок–Четверг
00:00 до 00:00
П’ятниця
00:00 до 00:00
Обідня перерва
00:00 до 00:00

Опис завдання

Опис діяльності

Опис структури

Біографія керівника

Декларації про доходи

Положення

Посадові інструкції

Річні звіти