Сіверська міська рада

Меню

Меню

Начальник
Іващенко Людмила Григорівна

Код ЄДРПОУ: 00000000

Контакти

Адреса: 84522, м.Сіверськ, вул.Центральна, буд. 8, каб.___

Графік прийому

Понеділок–Четверг
00:00 до 00:00
П’ятниця
00:00 до 00:00
Обідня перерва
00:00 до 00:00

Опис завдання

Опис діяльності

Начальник відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – головний бухгалтер

Іващенко Людмила Григорівна

Народилася 19.11.1964р. в с. Переїздне Артемівського району, Донецької області.

В 1982р. закінчила середню школу №1 м. Сіверська

З 1982 – 1984рр. навчалася в Горлівському автотранспортному технікумі, здобула спеціальність «Бухгалтерський облік».

04.09. 1984р. прийнята на посаду бухгалтера централізованої бухгалтерії в виконком  Сіверської міської ради.

В 1992 р. призначена заступником головного бухгалтера централізованої бухгалтерії виконкому міської ради.

4.04. 2003р. призначена на посаду спеціаліста I категорії фінансового відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради.

9.03. 2004р. переведена на посаду начальника фінансового відділу виконкому міської ради.

04.01.2013р. – начальник відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради- головний бухгалтер.

Заступник начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – заступник головного бухгалтера

               Бочерова Алла Віталіївна

Народилася 06.06.1966р.у м. Сіверськ, Артемівського району, Донецької області.

В 1983 р. закінчила середню школу № 2 м. Сіверська.

В 1985р. закінчила Донецький технікум Радянської торгівлі.

З 1985р. працювала у ВРЗ « Сіверський доломітний комбінат» продавцем в магазині.

З  1995 по 1998рр. працювала у МЧПКП «Чарівниця продавцем.

З 1998р працювала в ООО «Сіверський комбінат» на посаді економіста по бухгалтерському обліку та аналізу хоз. діяльності.

З 2001 – 2002рр.- працювала архіваріусом управління ООО «Сіверський комбінат»

В 2002- 2003рр. – працювала бухгалтером в залізничному цеху.

3 06.2006р.- працює бухгалтером залізничного цеху ООО  «Сіверський комбінат».

З 29.12.2008р. – працювала в Сіверській міській раді спеціалістом фінансового відділу з питань обліку та звітності I категорії виконкому міської ради.

З 29. 06. 2015р. – працює заступником начальника відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – заступника головного бухгалтера.

Провідний спеціаліст відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради

                          Міщенко Олена Анатоліївна

Народилася 29.04.1974р. в м. Сіверськ, Донецької обл

В 1991р. закінчила школу №2 м. Сіверська.

В 1993р. закінчила Єнакіївський комерційний технікум, за спеціальністю «Організація торгівлі і товарознавство непродовольчих товарів».

З жовтня 1993р. прийнята на посаду бухгалтера централізованої бухгалтерії Сіверської міської ради.

З 2001 – 2002рр. -навчалася на курсах Слов”янського авіаційного технічного коледжу ЦА за професією «Користувач ПЕВМ».

В 2014р.- закінчила Харківський національний економічний університет, за спеціальністю “Економіка підприємства”, спеціаліст з економіки підприємства.

З 04.04.2003р. – провідний спеціаліст відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради.

Провідний спеціаліст відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради

   Борисова Світлана Вікторівна

Народилася 21. 04. 1973р. в м. Сіверськ, Артемівського р-ну, Донецької обл.

В 1990р. закінчила середню школу №1 м. Сіверська.

В 1991р. закінчила Костянтинівську бухгалтерську школу.

В 1991р. прийнята бухгалтером в Радгосп «Ямський».

В 1993р. прийнята на посаду помічника вихователя в дитячий я\садок № 63.

В 1993р. прийнята на посаду бухгалтера централізованої бухгалтерії Сіверської міської ради.

З 04. 2003р. посадова особа місцевого самоврядування.

В 2014р. -закінчила Харківський національний економічний університет, за спеціальністю “Облік і аудит”,  бухгалтер.

З 01.10. 2020р. працює провідним спеціалістом відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради.

Провідний спеціаліст відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради

        Буцька Юлія Володимирівна

Народилася 24.03.1987р. в м. Сіверськ, Артемівського р-ну, Донецької обл. Громадянка України

В 2003р. закінчила Сіверську загальноосвітню школу I-III ст. №1, де одержала атестат про середню освіту.

В 2006р. закінчила Артемівський індустріальний технікум 80 НТУ, де здобула диплом молодшого спеціаліста за напрямком « Комерційна діяльність».

В 2010р. закінчила Харківський національний економічний університет та здобула вищу освіту, диплом спеціаліста за напрямком « Економіка підприємства ».

Працювала КЗ « Сіверська міська лікарня» на посаді бухгалтера.

З 16.08. 2018р. працює провідним спеціалістом відділу з питань обліку та звітності виконкому Сіверської міської ради.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань обліку та звітності виконкому міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Відділ з питань обліку та звітності виконкому  Сіверської міської ради  (далі – Відділ) утворюється Сіверською міською радою та є її виконавчим органом.

1.2 Відділ підзвітний і підконтрольний Сіверській міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету та міському голові м. Сіверськ.

1.3 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи”, нормативними актами Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, інструкціями, наказами Міністерства фінансів України, Головного управління державного казначейства України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови м. Сіверськ, а також цим Положенням.

1.4. Працівники Відділу утримуються за рахунок коштів міського бюджету.

1.5. На працівників Відділу поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 2. МЕТА ВІДДІЛУ

2.1. Планування, організація, контроль, моніторинг, виконання господарських операцій для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

 2.2. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

 3. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Основними завданнями Відділу є:

3.1.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності  Сіверської міської ради та складення звітності.

3.1.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

3.1.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

3.1.4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

3.1.5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

3.2. Відділом здійснюється методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності по апарату, виконавчих органах та установах, для яких Сіверська міська рада є головним розпорядником бюджетних коштів.

3.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

3.3.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку з відображенням господарських операцій на підставі прийнятих до обліку первинних документів шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, згідно  наказу МФУ від 31.12.2013 № 1203

3.3.2. Забезпечує тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця.

3.3.3. Своєчасно складає та подає звіти до органів державної статистики, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Пенсійного фонду України, Державної податкової інспекції, управління Державного казначейства.

3.3.4. Приймає від установ, для яких Сіверська міська рада є головним розпорядником бюджетних коштів, фінансову та бюджетну звітність, аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів.

3.3.5. Проводить аналіз обсягів видатків за попередні роки, розрахункову потребу на наступний бюджетний рік, складає бюджетний запит з відповідними обґрунтуваннями, складає та доводить розпорядникам нижчого рівня та одержувачам лімітні довідки про бюджетні асигнування, складає проекти кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету та планів спеціального фонду місцевого бюджету, складає та подає на затвердження кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету та плани спеціального фонду місцевого бюджету, в разі необхідності внесення змін протягом бюджетного року складає довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань.

3.3.6. Складає штатний розпис і розрахунки до нього в розрізі апарату  Сіверської міської ради.

3.3.7. Готує проекти рішень Сіверської міської ради та виконавчого комітету Сіверської міської ради, розпорядження міського голови з питань, що входять до компетенції Відділу.

3.3.8. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

3.3.9. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

1) використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

2) інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу. Кількість інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов’язань, що підлягають інвентаризації визначаються розпорядженням міського голови.

3.3.10. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

3.3.11. Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності.

3.3.12. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

3.4. Здійснює, в межах повноважень, договірну роботу щодо договорів, угод, контрактів, стороною яких виступає Сіверська міська рада.

3.5. За дорученням керівництва аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.

3.6. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.7. Відділ має право:

3.7.1. Представляти  Сіверську міську раду в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції Відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

3.7.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до Відділу виконкому Сіверської міської ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

3.7.3. Вносити міському голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

 

 

4. СИСТЕМА ВЗАЄМОДІЇ

4.1. Відділ під час виконання покладених на них завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради та її виконавчого комітету, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими об’єднаннями.

5. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

5.1. Структура та штатна чисельність відділу визначаються міською радою з урахування пропозицій міського голови відповідно до обсягів, характеру та складності завдань і функцій, покладених на відділ, та в межах затвердженої граничної чисельності й фонду оплати праці міської ради та її виконавчого комітету.

5.2. Посадові особи Відділу призначаються на посади і звільняються згідно діючого законодавства України щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.3 Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються їх посадовими інструкціями, які затверджуються розпорядженням міського голови за погодженням з начальником Відділу.

5.4. Відділ відповідно до завдань і функцій має таку структуру:

     – начальник відділу – головний бухгалтер;

      – заступник начальника відділу – заступник головного бухгалтера;

      – провідний спеціаліст (3 одиниці).

 

6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

6.1. Відділ очолює начальник – головний бухгалтер, який призначається на посаду і звільняється з посади у порядку, встановленому чинним законодавством.

 6.2. Начальник Відділу – головний бухгалтер:  

6.2.1. Здійснює загальне керівництво роботою Відділу та забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ.

6.2.2. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу.

6.2.3. Забезпечує контроль за виконанням працівниками Відділу вимог нормативно-правових актів та розпорядчих документів з питань ведення діловодства (в тому числі з грифом «Для службового користування»), архівної справи та роботи зі зверненнями громадян.

6.2.4. Забезпечує взаємодію з начальниками інших Відділів з питань роботи з документами, контролю і перевірки виконання доручень, підготовки і надання необхідних керівництву матеріалів, порядку використання і поширення службової інформації.

 6.2.5. Забезпечує ефективний контроль за своєчасністю виконання працівниками Відділу доручень керівництва за вхідними документами.

6.2.6. Розробляє, готує та погоджує проекти рішень міської ради та її виконкому  розпоряджень міського голови з питань  основної діяльності, розпорядчі документи з питань, що належать до компетенції Відділу.

6.2.7. Здійснює організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою зі зверненнями громадян у Відділі.

6.2.8. Контролює дотримання працівниками Відділу вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових актів України.

6.2.9. Забезпечує дотримання працівниками  Відділу чинного законодавства у службовій діяльності та безумовного виконання  Правил внутрішнього трудового розпорядку міської ради та її виконавчого комітету.

 

6.3. Для виконання обов’язків начальнику Відділу надається право:

6.3.1. Вступати в межах своєї компетенції у взаємовідносини з іншими організаціями.

6.3.2. Контролювати і вимагати дотримання  працівниками Відділу встановлених правил роботи з документами.

6.3.3. Вносити на розгляд керівництва міської ради та її виконавчого комітету подання про призначення, переміщення і звільнення працівників Відділу, застосування до них стягнень і заохочень.

6.3.4. Вживати заходів щодо зменшення обсягів документообігу.

6.3.5. Візувати документи в межах своєї компетенції.

6.3.6. Повертати виконавцю документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення вимог, установлених Інструкцією з діловодства.

6.3.7. Запитувати і одержувати в установленому порядку від інших посадових осіб міської ради та її виконавчого комітету необхідну інформацію і довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на Відділ.

6.3.8. Уносити пропозиції щодо удосконалення роботи Відділу.

6.3.9. Надавати доручення обов’язкові для виконання працівникам Відділу.

 

6.4. Відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України начальник Відділу несе відповідальність за:

– невиконання Попередження про спеціальні обмеження згідно  вимог Закону «Про запобігання корупції», порушення Присяги посадової особи місцевого самоврядування;

– невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

– перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування або вчинення інших дій, які дискредитують посадову особу;

– незабезпечення виконання покладених на Відділ завдань і функцій, визначених цим Положенням, недотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики і службової дисципліни;

– недотримання вимог нормативних документів з питань охорони праці;

– недотримання вимог законодавства щодо забезпечення охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави.

6.5. У разі тимчасової відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує інша посадова особа цього підрозділу відповідно до посадових обов’язків або за розпорядженням міського голови.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 7.1. Виконком міської  ради створює умови для ефективної праці спеціалістів відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань.

7.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

7.3. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним законодавством України.

 

 

Секретар міської ради                                                                        Т.В. Волошина

 

Посадові інструкції

Річні звіти

Назва відділу міської ради

Начальник
Прізвище, ім’я, по батькові

Код ЄДРПОУ: 00000000

Контакти

Адреса: 84522, м.Сіверськ, вул.Центральна, буд. 8, каб.___

Графік прийому

Понеділок–Четверг
00:00 до 00:00
П’ятниця
00:00 до 00:00
Обідня перерва
00:00 до 00:00

Опис завдання

Опис діяльності

Опис структури

Біографія керівника

Декларації про доходи

Положення

Посадові інструкції

Річні звіти