Сіверська міська рада

Меню

Меню

Начальник
Замула Ірина Сергіївна

Код ЄДРПОУ: 00000000

Контакти

Адреса: 84522, м.Сіверськ, вул.Центральна, буд. 8, каб.___

Графік прийому

Понеділок–Четверг
00:00 до 00:00
П’ятниця
00:00 до 00:00
Обідня перерва
00:00 до 00:00

Опис завдання

Опис діяльності

     Начальник  загального відділу виконкому міської ради  

  Замула Ірина Сергіївна

 Народилася 11.11.1959р. в м. Горлівка ,
Донецької області.

 В 1977р. закінчила з відзнакою СШ №15 с. Зайцеве Микитівського р-ну м. Горлівка.

 В 1982р. закінчила Донецький політехнічний інститут , факультет « Автомобільні дороги» .

 З 1982р.- 1983р. працювала економістом Горлівського управління по ремонту ,
експлуатації та будівництву автомобільних шляхів( м. Горлівка).

 З 1983- 1996рр. працювала старшим інспектором відділу кадрів
Шахтобудівельного  управління №4 «
Артемшахтобуд» ( м. Артемівськ).

 З 1997- 2001рр. працювала друкаркою – курєром в Сіверській міській раді (м. Сіверськ).

 З 2001- 2002рр. реалізатор у приватного підприємця.

 З 2002р.призначена на посаду начальника загального відділу виконкому Сіверської міської
ради.
                                                       

 З 25.04. 2002р. прийняла Присягу посадової особи місцевого
самоврядування.

З 06.09.2017р. –начальник загального відділу виконкому міської ради

Провідний спеціаліст загального відділу виконкому міської ради

Головченко Світлана Леонідівна

 Народилася 20. 05.1990р. в с.м.т. Миропіль, Романівського району, Житомирської області, українка.

В 2007р. закінчила Миропільську ЗОШ№1

В 2009р. закінчила Рівненський коледж економіки та бізнесу та отримала диплом молодшого спеціаліста з відзнакою по спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність».

В 2011р. закінчила Львівську комерційну академію, де отримала диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю «Товарознавство і торгівельне підприємництво».

З 2011-2013рр. – навчалася у Львівській комерційній академії на заочній формі навчання та отримала диплом магістра за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність».

З 2011-2015рр.- працювала контролером складу готової продукції на ПАТ «Миропільська паперова фабрика».

З 19.03.2019р. – провідний спеціаліст загального відділу виконкому міської ради.

Провідний спеціаліст загального відділу виконкому міської ради

 Скрипник Ірина Володимирівна

 Народилася 04.10.1990р. у м.Бахмут.

В 2006р. закінчила загальноосвітню школу з профільним навчанням №11.

В 2009р. закінчила з відзнакою Артемівський індустріальний технікум, отримавши диплом молодшого спеціаліста з фінансів.

В 2013р. закінчила заочне відділення Харківського національного економічного університету та отримала диплом спеціаліста з обліку і аудиту.

З 2010р. працювала на громадських роботах від центру зайнятості оператором комп’ютерного набору та діловодом у Артемівському районному трудовому архіві.

З 2012р. працювала спеціалістом І категорії відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг за їх видами в Управлінні праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради.

З 2014р. була переведена на посаду головного спеціаліста з питань кадрової роботи юридичного відділу управління.

У березні 2020р. звільнилася за угодою сторін, у зв’язку із переїздом до м.Сіверськ.

З 03.11.2020р. – провідний спеціаліст загального відділу виконкому Сіверської міської ради.

ПОЛОЖЕННЯ

про загальний відділ виконкому Сіверської міської ради

1.Загальні положення

1.1. Загальний відділ  виконкому Сіверської міської ради (далі – Відділ) утворюється за рішенням  міської ради та є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету міської ради.

            1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим апарату виконавчого комітету міської ради, керуючому справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків.

            1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, іншими актами, що регламентують роботу органів місцевого самоврядування,  розпорядженнями і дорученнями  міського голови та дорученнями керуючого справами виконкому.

 

2. Мета відділу

2.1. Метою Відділу є організаційно-технічне обслуговування апарату виконавчого комітету, забезпечення єдиної системи діловодства, облік  та   розгляд   звернень   громадян, організація та координування роботи з охорони праці та техніки безпеки у виконкомі міської ради та на підприємствах комунальної власності, підпорядкованим міській раді, робота з військовозобов’язаними у виконкомі міської ради. 

 

3. Основні завдання, функції та права

3.1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1.Документаційно-технічне забезпечення діяльності керівництва, апарату виконавчого комітету міської ради, ведення в апараті виконавчого комітету міської ради діловодства, здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної і практичної допомоги з цих питань відділам апарату виконавчого комітету міської ради.

3.1.2.Організація роботи з кадрових питань.

3.1.3. Організація роботи зі зверненнями громадян.

3.1.4. Організація роботи з архівними документами.

3.1.5.Моніторинг і контроль за дотриманням законодавчих і інших нормативно-правових актів з охорони праці.

3.1.6. Інформування засобів масової інформації про діяльність відділу.

3.2. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні  завдання і функції:

– здійснює ведення діловодства в апараті виконавчого комітету міської ради з питань документаційно-технічного забезпечення;

– здійснює експертизу нормативно-правових актів, розпорядчих документів (рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови) щодо їх відповідності Інструкції з діловодства;

– надає для оприлюднення на офіційному веб – сайті міської ради  розпорядження міського голови, поздоровлення з державними та професійними  святами;

– забезпечує  контроль за строками проходження і виконання документів, а також за відповідністю форм виконання вимогам документів та резолюціям міського голови;

– спільно з іншими відділами апарату виконавчого комітету міської ради забезпечує підготовку і проведення засідань виконавчого комітету міської ради;

– здійснює ведення протоколів засідань виконавчого комітету міської ради, апаратних нарад міського голови;

– за дорученням керуючого справами виконавчого комітету міської ради перевіряє у відділах апарату виконавчого комітету міської ради стан організації діловодства та контролю за проходженням і виконанням документів, надає їм необхідну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з документами;

–  готує довідки, доповідні записки, зведення, звіти, інформації з питань роботи з документами, періодично інформує керівництво апарату виконавчого комітету міської ради з цих питань;

– забезпечує культуру діловодства,  інших напрямів діяльності апарату, надання методичної і практичної допомоги з цих питань працівникам апарату виконавчого комітету міської ради;

– сприяє набуттю знань і навиків з питань роботи з документами працівниками апарату виконавчого комітету міської ради, підвищенню кваліфікації працівників виконавчого комітету міської ради;

– складає зведену номенклатуру справ апарату виконавчого комітету міської ради, забезпечує здійснення контролю за правильністю формування, оформлення і зберігання справ у відділах апарату виконкому міської ради;

– організовує роботу поточного архіву апарату виконавчого комітету міської ради, забезпечує проведення експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі для передачі на державне зберігання;

– забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування в апараті виконавчого комітету міської ради;

– визначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб, веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб апарату виконкому міської ради;

– проводить роботу з кадровим  резервом  апарату виконавчого комітету міської ради, а також здійснює організаційне забезпечення його формування;

– вносить пропозиції міському голові щодо зарахування до кадрового резерву посадових осіб апарату виконавчого комітету міської ради при плануванні періодичного переміщення по службі;

– вивчає разом з іншими відділами апарату виконавчого комітету міської ради особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад у відділах апарату  виконавчого комітету міської ради, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям та проходженням служби в органах місцевого самоврядування, ознайомлює із Загальними правилами поведінки посадових осіб;

– приймає від претендентів на посади посадових осіб місцевого самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, проводить спеціальну перевірку та здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

– розглядає та вносить на розгляд міському голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посади, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

–   готує проекти розпоряджень міського голови про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату виконкому міської ради та керівників підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста;

–   оформляє документи про прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування та присвоєння рангів посадовим особам, вносить про це записи до трудових книжок;

–  обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування для встановленням надбавок за вислугу років та надання відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату виконавчого комітету міської ради;

– у межах своєї компетенції здійснює заходи щодо забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

– здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ посадових осіб, службовців та технічних працівників апарату виконкому міської ради;

– оформляє і видає службові посвідчення працівникам апарату виконкому міської ради, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

– готує документи для відрядження працівників апарату виконкому міської ради у межах України та за її межами;

– у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури  апарату виконкому  міської ради;

– здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов’язків;

– забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;

– разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль за дотриманням Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів з питань кадрової роботи;

– розробляє проекти нормативно-правових актів, що стосується кадрових питань;

– розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби;

– проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування;

            – організовує  та координує роботу з охорони праці та техніки безпеки ;

            – здійснює контроль за дотриманням в апараті виконкому міської ради законодавчих і нормативних правових актів з охорони праці, проведенням профілактичної роботи з попередження виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці в міській раді, за наданням працівникам установлених пільг і компенсацій за умовами праці;         

            – бере участь у розгляді нещасних випадків і розробці заходів для їхнього запобігання;

            – інформує працівників  про стан умов праці, а також про вжиті заходи по захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів, забезпечує підготовку документів на виплату відшкодування шкоди, заподіяного здоров’ю працівників апарату виконкому міської ради у результаті нещасного випадку на  виробництві чи професійного захворювання;

            – організовує проведення перевірок, обстежень технічного стану будинку міської ради на   відповідність їх вимогам нормативним правовим актам з охорони праці, ефективності роботи вентиляційних систем, стану санітарно – технічних пристроїв, санітарно-побутових приміщень, засобів колективного і індивідуального захисту працівників апарату виконкому міської ради, контролює своєчасність їхнього проведення;

            – бере участь у складанні розділу «Охорона праці» колективного договору, здійснює контроль за його виконанням, а також виконанням розпоряджень органів державного нагляду й контролю, інших заходів щодо поліпшення умов праці;

            – забезпечує проведення вступних і повторних інструктажів, навчання й перевірки знань з охорони праці працівників  апарату виконкому міської ради;

            – організовує роботу куточку з охорони праці, пропаганду й інформацію з питань охорони праці в міській раді з використанням для цих цілей внутрішньої комп’ютерної мережі,  надання  методичної допомоги бюджетним закладам та установам, розташованим на території міської ради, в устаткуванні відповідних інформаційних стендів;

            – доводить до відома працівників міської ради  про нові, що вводяться в дію, законодавчі й нормативні правові акти з охорони праці;

            – організує збереження документації з охорони праці, складання звітності по встановлених формах і у відповідності з термінами, встановленими нормативно-правовими актами з охорони праці;

– забезпечує   облік  та   розгляд   звернень   громадян   з   особистих
питань, з питань діяльності  підприємств, організацій, розташованих на території міської ради;

забезпечує  належну організацію особистого прийому  громадян
міським головою ;

здійснює   контроль   за   своєчасним   та   ретельним   розглядом
пропозицій, заяв і скарг громадян;

–  проводить аналіз письмових і усних звернень  громадян,   готує
матеріали   та  регулярно  інформує міського  голову  про стан цієї роботи;

– проводить консультації та роз’яснювальну роботу з громадянами,
які виявили бажання звернутись на особистий прийом;

 – забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, народних депутатів України та депутатів місцевих рад, які надійшли на ім’я міського голови;

–  за дорученням міського  голови направляє відділам апарату виконкому міської ради, підприємствам, організаціям, розташованим  на території міської ради, для розгляду заяви і скарги громадян;

–   отримує від відділів апарату  виконкому міської ради,   підприємств, організацій і установ, розташованих на території міської ради   інформацію  (довідки,  пояснення,  інші  матеріали),  що стосуються розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;

 –      вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи, розробляє методичні матеріали щодо удосконалення організації розгляду звернень та прийому громадян, надає методичну та практичну допомогу в цій роботі на місцях;

            – забезпечує реалізацію державної політики в галузі архівної справи, координацію діяльності структурних підрозділів міської ради та апарату виконкому міської ради з питань архівної справи і діловодства;

             –  веде роботу по зберіганню, обліку та охороні документів міської ради;

             – забезпечує добір, упорядкування, комплектування, використання, збереження прийнятих в архів документів (у т.ч. закінчених діловодством документів);

             –   підготовка і своєчасна передача на державне збереження до архівного відділу Бахмутської райдержадміністрації;

             –  організовує збереження і схоронність документів, що надійшли на збереження від структурних підрозділів апарату  виконкому міської ради;                                                                                                                                           

              –    приймає і реєструє документи закінчені діловодством, що надійшли на збереження від структурних підрозділів  апарату виконкому міської ради;

              –    розробляє номенклатуру справ, перевіряє правильність формування й оформлення при передачі до районного архіву та тимчасового архівосховища міської ради;

              –      контролює дотримання правил протипожежного захисту в приміщенні архівосховища міської ради;

              –     підготовляє зведені описи справ постійного і тимчасового термінів збереження, а також акти для передачі документів на державне збереження, на списання і знищення матеріалів, терміни збереження яких минули;

               –     видає, відповідно до запитів, що надходять, архівні копії і документи, складає необхідні довідки на основі відомостей, що є в документах архіву, підготовляє дані для складання звітності щодо архіву.

                                                                 

3.3.Відділ має право:

   3.1. Отримувати в установленому порядку інформацію, звітні дані, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

   3.2. Вступати у межах своєї компетенції у взаємовідносини з іншими організаціями.

   3.3. Брати участь у комплексних перевірках підприємств, організацій та установ, розташованих на території міської ради, з питань, що належать до його компетенції.

   3.4. Організовувати заняття з питань, що відносяться до компетенції відділу.

   3.5. Залучати за згодою начальників інших відділів апарату виконкому міської ради для вирішення покладених на відділ завдань.

 3.6. Має право перевіряти стан роботи з розгляду листів, заяв, скарг, організації прийому громадян  на підприємствах, в організаціях та установах, розташованих на території міської ради.

 

4. Система взаємодії

            4.1. Відділ, під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату виконкому міської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

5. Структура відділу

5.1. Структура та штатна чисельність Відділу визначаються міською радою з урахуванням пропозицій міського голови відповідно до обсягів, характеру та складності завдань і функцій, покладених на Відділ, та в межах затвердженої граничної чисельності й фонду оплати праці міської ради та апарату виконавчого комітету.

5.2 Посадові особи Відділу призначаються на посади та звільняються  згідно діючого законодавства України щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.3. Посадові  обов’язки працівників Відділу визначаються їх посадовими  інструкціями, що затверджуються розпорядженням міського голови за погодженням з начальником відділу.

 

5.4.   Відділ відповідно до завдань і функцій має таку структуру: 

  – начальник відділу;

  – провідний спеціаліст- у кількості 2 штатні одиниці;

         – секретар керівника.

        

6. Керівництво відділу

 

6.1.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади у порядку, встановленому чинним законодавством.

6.2. Начальник відділу:

6.2.1.Здійснює загальне керівництво роботою відділу та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ.

6.2.2. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

6.2.3.Забезпечує контроль за виконанням працівниками відділу вимог нормативно-правових актів та розпорядчих документів з питань ведення діловодства, архівної справи та роботи зі зверненнями громадян.

6.2.4. Забезпечує взаємодію з начальниками інших відділів апарату виконкому міської ради з питань роботи з документами, контролю і перевірки виконання доручень, підготовки і надання необхідних керівництву матеріалів, порядку використання і поширення службової інформації.

6.2.5.Забезпечує ефективний контроль за своєчасністю виконання працівниками Відділу доручень міського голови за вхідними документами.

6.2.6.Розробляє, готує та погоджує проекти рішень міської ради та її виконкому,  розпорядчі документи з питань, що належать до компетенції відділу.

6.2.7.Здійснює організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою зі зверненнями громадян у відділі.

6.2.8.Контролює дотримання працівниками відділу вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів України.

6.2.9.Забезпечує дотримання працівниками відділу чинного законодавства у службовій діяльності та безумовного виконання правил внутрішнього трудового розпорядку міської ради та її виконавчого комітету.

6.3.Для виконання обов’язків начальнику відділу надається право:

6.3.1.Вступати, в межах своєї компетенції, у взаємовідносини з іншими організаціями.

6.3.2.Контролювати і вимагати дотримання працівниками відділу встановлених правил роботи з документами.

6.3.3.Вносити на розгляд керівництва міської ради та її апарату  подання про призначення, переміщення і звільнення працівників відділу, застосування до них стягнень і заохочень.

6.3.4.Вживати заходів щодо зменшення обсягів документообігу.

6.3.5.Візувати документи в межах своєї компетенції.

6.3.6. Повертати виконавцю документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення вимог, установлених Інструкцією з діловодства.

6.3.7.Запитувати і одержувати в установленому порядку від інших посадових осіб міської ради та апарату виконавчого комітету необхідну інформацію і довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на відділ.

6.3.8.Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.

6.3.9.Надавати доручення обов’язкові для виконання працівникам відділу.

6.4.Відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України начальник відділу несе відповідальність за:

– невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків;

– перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування або вчинення інших дій, які дискредитують посадову особу;

– незабезпечення виконання покладених на відділ завдань і функцій, визначених цим Положенням, недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики і службової дисципліни;

– недотримання вимог нормативних документів з питань охорони праці;

-недотримання вимог законодавства щодо забезпечення охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави.

6.5. У разі тимчасової відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує інша посадова особа загального відділу за розпорядженням міського голови.

 

 

7. Заключні положення

 

7.1.Виконком міської ради створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань.

7.2.Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

7.3.Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним законодавством України.

 

 

 

 

Секретар міської  ради                                                Т.В.Волошина

 

Посадові інструкції

Річні звіти