Сіверська міська рада

Меню

Меню

Цільова програма

                                                       

 

                                                        Цільова програма

                                      «Бюджет участі Сіверської міської ради

                        (об’єднана територіальна громада) на 2020-2021 роки»

                                                                  ЗМІСТ

                                                                                                                                                                                                                                                         стор.

1

Паспорт міської цільової Програми «Бюджет участі Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)

3

2

Загальні положення

4

3

Визначення проблеми,

на розв’язання якої направлена програма

5

4

Мета програми

6

5

Обґрунтування шляхів і засобів

розв’язання проблеми, строки виконання програми 

6

6

План заходів щодо реалізації завдань Програми.

6

7

Обсяги і джерела фінансування програми

10

8

Контроль за ходом виконання програми

10

9

Очікувані результати виконання програми

10

10

Звітність про хід виконання Програми

11

 

                                                      ПАСПОРТ

 цільової програми «Бюджет участі Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) на 2020-2021 роки»  

1.

Ініціатор розроблення Програми

Міський голова, депутати міської ради

2.

Підстава для розробки Програми

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України

3.

Розробник Програми

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому міської ради

4.

Брали участь у розробці Програми

Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому міської ради

6.

Учасники Програми

Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради

7.

Термін реалізації Програми

2020 – 2021 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет об’єднаної територіальної громади

9.

Орієнтовний обсяг коштів для реалізації Програми

2020 р. – 200 тисяч гривень

2021 р. – 254 тисяч гривень 

 

                                    Цільова програма

                            «Бюджет участі Сіверської міської ради

                 (об’єднана територіальна громада) на 2020-2021 роки»

 І. Загальні положення

 

 • Цільова програма «Бюджет участі Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) на 2020-2021 роки» (далі – Програма) встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Сіверської міської ради та жителів населених пунктів Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) (далі – Громада) щодо реалізації проєктів за рахунок коштів місцевого бюджету.

Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з використанням міжнародного досвіду щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів громадського бюджету (бюджету участі).

У Програмі застосовуються такі терміни:

Бюджет участі – процес взаємодії з громадськістю, направлений на включення мешканців, які постійно проживають у межах Громади до прийняття рішень щодо розподілу частини бюджету громади, та надання можливості вільного доступу до інформації, забезпечення відкритості та прозорості діяльності Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) та її виконавчих органів.

 Координаційна рада – постійно діючий орган, створений розпорядженням міського голови, члени якого в межах чинного законодавства України координують виконання основних заходів та завдань щодо впровадження і функціонування Бюджету участі Громади визначених цією Програмою.

Проєкт – задум, ідея, план дій, комплекс робіт, втілені у формі описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації в межах виділених коштів та пріоритетних напрямів розвитку. Проєкт має за мету покращення після його реалізації зовнішнього вигляду населених пунктів Громади та умов проживання.

Автор проєкту – громадянин України, якому виповнилося 15 років,  отримав паспорт громадянина України, зареєстрований (відповідно до чинного законодавства України) та проживає або навчається, або працює, або проходить службу на території Громади і має відповідний підтверджуючий документ.

Обсяг коштів – загальна сума кошторису на реалізацію одного проєкту, який запропоновано автором. Повністю з міського бюджету можуть бути профінансовані проєкти, обсяг коштів на реалізацію яких не перевищує 200000,00 грн.  у 2020 році та 250000,00 грн. у 2021 році.

Картка оцінки проєкту – документ встановленої форми, який заповнюється членами Координаційної ради.

Пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені  розпорядженням Сіверського міського голови.

Голосування – процес визначення жителями громадських проєктів-переможців серед поданих проєктів шляхом заповнення бланку для голосування.

Особа, яка приймає участь у голосуванні – громадянин (громадянка) України віком від 15 років, який має реєстрацію місця проживання чи місця перебування в офіційних документах на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) або довідку з місця роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують проживання на території Громади.

Встановлення підсумків голосування – підрахунок голосів, поданих за кожен із громадських проєктів відповідно до заповнених друкованих бланків та електронної форми для голосування.

Проєкти-переможці – проєкти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів до вичерпання загальної суми коштів, передбаченої на реалізацію Програми у відповідному році. У випадку нестачі коштів на реалізацію чергового громадського проєкту за кількістю балів, переможцем визнається наступний громадський проєкт за кількістю балів, реалізація якого не призведе до перевищення загальної суми громадського бюджету (бюджету участі). У випадку якщо громадські проєкти набирають однакову кількість голосів, місце пропозицій у списку визначається за порядковим номером у реєстрі громадських проєктів, які поступили на етапі реєстрації.

Головний розпорядник коштів – Сіверська міська рада в особі міського голови, який отримує повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання громадських проєктів-переможців.

ІІ. Визначення проблеми,

на розв’язання якої направлена програма

 

Конституція України надає право членам територіальної громади на участь у здійсненні місцевого самоврядування. Однією із форм такої участі у сучасному світі є залучення громадян до бюджетного процесу, підготовки і прийняття бюджетних рішень.

Чинне законодавство не визначає чіткий механізм залучення громадян до участі у бюджетному процесі, але існують окремі форми громадської участі в здійсненні місцевого самоврядування (громадські слухання, загальні збори, місцеві ініціативи, громадські ради, громадський бюджет, тощо).

Найбільш вдалим світовим досвідом залучення громадян до процесу розробки та прийняття рішень є використання бюджету участі (або громадського бюджету) на місцевому рівні.

Саме методологія партиципаторного бюджетування, як форма прямої демократії, дозволяє кожному мешканцю населеного пункту Громади подати власну пропозицію та шляхом голосування вирішити, у який спосіб витрачати частину місцевого бюджету, що є основою реалізації Бюджету участі.

 • Таким чином, затвердження Програми «Бюджет участі Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) на 2020-2021 роки» сприятиме залученню мешканців Сіверської міської ради (ОТГ) до демократичного процесу обговорення та прийняття рішень щодо розподілу частини коштів місцевого бюджету.
 •  

III. Мета програми

 

Метою Програми є створення та запровадження ефективної систему взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада).

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання програми 

 Вирішення проблеми здійснюється шляхом впровадження механізму взаємодії виконавчих органів Сіверської міської ради  (об’єднана територіальна громада) та громадян у бюджетному процесі, який передбачає залучення мешканців Громади до вирішення нагальних потреб міста, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, передбачених на реалізацію Програми.

Виконання Програми розраховано на 2020 – 2021 роки.

 

 1. Завдання та заходи програми

 

Завдання програми:

 1. Інформаційна і промоційна кампанія.
 2. Подання проєктів.
 3. Аналіз проєктів.
 4. Голосування за проєкти та підрахунок результатів.
 5. Реалізація проєктів-переможців.

План заходів щодо реалізації завдань Програми.

 

п/п

Зміст заходів

Виконавці

Термін

виконання

Завдання 1. Інформаційна і промоційна кампанія

1.1.

Інформаційна кампанія щодо ознайомлення мешканців Громади з основними положеннями та принципами бюджету участі

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому Сіверської міської ради, депутати міської ради, старости/в.о. старости

Протягом строку дії Програми

1.2

Розміщення Положення та додатків на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради

Відділ внутрішньої, інформаційної та правової політики виконкому міської ради

Протягом 5 днів з моменти прийняття

Завдання 2. Подання проєктів

2.1

Подання проєктів, відповідно до форми та вимог:

– особисто в часи роботи Сіверської міської ради до відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому Сіверської міської ради за адресою: Донецька обл., м. Сіверськ, вул. Центральна, буд.8;

– поштою за адресою: 84522, Донецька обл., м. Сіверськ, вул. Центральна, буд.8 з приміткою на конверті «Громадський бюджет»;

– на електронну пошту: siversk@siverska-gromada.gov.ua

у вигляді відсканованого оригіналу проєкту за обов’язкової умови подачі паперового оригіналу до відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому Сіверської міської ради

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому міської ради

Щороку з 1 лютого до 1 березня, на нерегулярній основі по розпорядженню міського голови

2.2

Створення Переліку поданих проєктів

Робоча група Координаційної ради

Протягом 5 робочих днів після закінчення терміну подання проєктів

Завдання 3. Аналіз проєктів

3.1

Здійснення попередньої  перевірки проєктів

Робоча група Координаційної ради

Протягом 15 робочих днів після закінчення терміну подання проєктів

3.2

Внесення, у разі необхідності, уточнень і змін до поданих проєктів

Робоча група Координаційної ради, після погодження з автором проєкту

Протягом 5 днів після запиту

3.3

Заповнення  карток оцінки проєктів, надання обґрунтованих рекомендацій щодо внесення проєктів у перелік для голосування

Координаційна рада

Протягом 15 робочих днів після закінчення терміну подання проєктів

3.4

Остаточне визначення проєктів, які допускаються до голосування та включення їх у перелік

Координаційна рада

Останній день здійснення попередньої оцінки проєктів

3.5

Розміщення на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради (ОТГ) у рубриці «Бюджет участі» відсканованих проєктів та протоколів засідань Координаційної ради

Відділ внутрішньої, інформаційної та правової політики виконкому міської ради

Протягом строку дії Програми, протягом 5 днів після прийняття рішень

Завдання 4. Голосування за проєкти  та визначення переможців

4.1.

Підготовка розпорядження міського голови про затвердження переліку пунктів для голосування та графіку їх роботи

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому Сіверської міської ради

Не пізніше ніж за 7 днів до початку голосування

4.2.

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради (ОТГ) переліку пунктів для голосування

Відділ внутрішньої, інформаційної та правової політики виконкому міської ради

Не пізніше ніж за 7 днів до початку голосування

4.3

Розміщення електронної форми для голосування на веб-сайті Сіверської міської ради (ОТГ)

Відділ внутрішньої, інформаційної та правової політики виконкому міської ради

Не пізніше дня початку голосування

4.4

Визначення громадської думки шляхом голосування, яке проводиться в режимі он-лайн на офіційному сайті Сіверської міської ради (ОТГ), а також за формою друкованого бланку

Особи призначені розпорядженням міського голови

Протягом 30 днів

4.5

Встановлення підсумків голосування шляхом підрахунку балів, відданих за кожний громадський проєкт

Координаційна рада

Впродовж 5 робочих днів після закінчення голосування

4.6

Складання рейтингових списків громадських проєктів з урахуванням результатів голосування

Координаційна рада

Впродовж 5 робочих днів після закінчення голосування

4.7

Розміщення на офіційному  сайті Сіверської міської ради (ОТГ) результатів голосування

Відділ внутрішньої, інформаційної та правової політики виконкому міської ради

Впродовж 5 робочих днів після підведення підсумків голосування

4.8

Винесення на розгляд сесії проєктів, які перемогли у голосуванні.

Координаційна рада

Найближча сесія

Завдання 5. Реалізація проєктів переможців

5.1

Визначення відповідальних за реалізацію кожного громадського проєкту- переможця

Координаційна рада

Впродовж 5 днів після результатів голосування

5.2

Виконання головними розпорядниками бюджетних коштів громадських проєктів-переможців

Головні розпорядники бюджетних коштів

Протягом бюджетного року

5.3

Формування і подання звітів про виконання проєкту до Експертної групи

Головні розпорядники бюджетних коштів

до 15 числа місяця, що наступає за звітним періодом

5.4

Розміщення звітів про виконання громадських проєктів на офіційному сайті Сіверської міської ради (ОТГ)

Відділ внутрішньої, інформаційної та правової політики виконкому міської ради

Не пізніше 5 днів після реалізації проєкту

 

          VII.  Обсяги і джерела фінансування програми

 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті на відповідний рік для реалізації Програми.

Головним розпорядником коштів міського бюджету видатків на реалізацію Програми є Сіверська міська рада (ОТГ).

Напрями використання коштів

2020 рік

(тис. грн.)

2021 рік

(тис. грн.)

1

Організація інформаційної кампанії: виготовлення бланків для голосування, плакатів, оголошень, проведення зустрічей та запрошень до голосування

4

2

Реалізація проєктів-переможців

200,00

250,00

Всього

200,00

254,00

  VIІI. Контроль за ходом виконання програми

 Контроль за виконанням Програми здійснюють Сіверська міська рада, виконавчий комітет Сіверської міської ради, перший заступник міського голови, головні розпорядники коштів, Координаційна рада, відповідно до повноважень.

Головні розпорядники коштів в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності Програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів,  оприлюднює звіти про виконання проєктів, співпрацюючи протягом часу реалізації проєкту з авторами. Результати оцінки ефективності, а також висновок органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення фінансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства є підставою для прийняття рішень про внесення в установленому порядку змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, відповідних пропозицій до проєкту бюджету на плановий бюджетний період та до прогнозу бюджету на наступний за плановим бюджетний періоди включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних програм.   

Автору проєкту-переможцю гарантується вільний доступ до інформації, пов’язаної з процесом реалізації проєкту в межах чинного законодавства.

Після реалізації громадського проєкту звіт, який включає фото та інші матеріали, розміщується на веб-сайті міської ради.

 

 1. IX. Очікувані результати виконання програми

 Очікуваними результатами виконання програми є:

 • створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Сіверської міської ради та жителів громади в бюджетному процесі;
 • залучення жителів громади до процесу прийняття рішень органів місцевого самоврядування;
 • формування довіри громадян до органів місцевого самоврядування;
 • підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
 • підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям громади можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику;
 • вирішення проблемних питань, які найбільш хвилюють жителів громади.

№ п/п

Очікувані показники

Одиниця виміру

2020 р.

2021 р.

 

1. Витрати

   

1.1

Організація роботи та обладнання пунктів голосування за проєкти

тис. грн.

1.2

 Виготовлення та розміщення графічно-інформаційних матеріалів, оголошень, бланків для голосування, тощо

тис. грн.

4

1.3

Реалізація громадських проєктів-переможців

тис. грн

200

250

 

2. Продукти

   

2.1

Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів

одиниць

3

5

2.2

Проведення процедури  голосування

одиниць

1

1

2.3

Кількість реалізованих громадських проєктів

одиниць

більше 1

більше 1

 

3. Ефективності та якості

   

3.1

Відсоток залучення мешканців громади до написання проєктів

%

0,2

1

3.2

Відсоток виконання громадських проєктів – переможців

%

100

100

3.3

Відсоток залучення жителів громади до участі в Програмі

%

5

10

 Х. Звітність про хід виконання Програми

 Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає на розгляд до Сіверської міської ради (ОТГ) разом із пояснювальною  запискою.

Цільова програма бюджету участі