Сіверська міська рада

Меню

Меню

Стажування в Сіверській міській раді.

Розпорядженням міського голови Сіверської міської ради від 03 березня 2020 року № 56 затверджено порядок стажування в апараті виконкому Сіверської міської ради громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах в органах місцевого самоврядування.

ПОРЯДОК

стажування в апараті виконкому Сіверської міської ради без права юридичної особи, громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах в органах місцевого самоврядування

 1. Порядок стажування в апараті виконкому Сіверської міської ради без права юридичної особи, громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах в органах місцевого самоврядування (далі – Порядок), визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування в апараті виконкому Сіверської міської ради без права юридичної особи громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах в органах місцевого самоврядування.
 2. У цьому Порядку термін «молодь» вживається у такому значенні: громадяни України віком до 35 років, які отримали освіту або які є студентами третього і вище курсів вищих навчальних закладів за спеціальностями галузі знань «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування», «Інформаційні технології», «Публічне управління та адміністрування, «Земельний кадастр», «Управління земельними ресурсами».
 3. Стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах в органах місцевого самоврядування, здійснюється з метою ознайомлення з функціонуванням служби в органах місцевого самоврядування строком до шести місяців.
 4. Допуск до стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в апараті виконкому міської ради (далі – стажист), за згодою міського голови, оформлюється розпорядженням міського голови. До заяви стажист додає мотиваційний лист у довільній формі.
 5. На період стажування в апараті виконкому міської ради за стажистом закріплюється керівник стажування (відповідальний за стажування) з числа начальників відділів виконкому міської ради, в яких буде проводитись стажування.
 6. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток 1), який підписується керівником стажування (відповідальним за стажування) і стажистом, та затверджується міським головою.
 7. Керівник стажування (відповідальний за стажування):
 • складає та підписує індивідуальний план стажування;
 • забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;
 • забезпечує можливість ознайомлення з організацією роботи того чи іншого відділу виконкому міської ради, в якому стажист проходить стажування;
 • корегує, перевіряє хід заповнення документації стосовно стажування;
 • контролює виконання індивідуального плану.
 1. Права і обов’язки стажиста:
 • має право отримувати інформацію щодо діяльності апарату виконкому міської ради відповідно до індивідуального плану стажування;
 • зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування;
 • зобов’язаний виконувати вказівки та доручення керівника стажування (відповідального за стажування), додержуватись правил етичної поведінки;
 • зобов’язаний додержуватись правил внутрішнього службового розпорядку Сіверської міської ради та її виконавчого комітету.
 1. Після закінчення стажування, стажист подає керівнику стажування звіт про проходження стажування (додаток 2).
 2. Керівник стажування, після подання стажистом звіту про проходження стажування, оформляє висновок про проходження стажування (додаток 3), що має містити інформацію про рівень виконання стажистом плану стажування.
 3. Після проходження стажування стажисту видається довідка за результатами стажування (додаток 4).
 4. Сіверська міська рада та її виконавчий комітет не несе зобов’язань щодо оплати стажування, а також відшкодування стажисту витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі та найм житла тощо.

Порядок стажування в апараті виконкому Сіверської міської ради,  без права юридичної особи, громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах в органах місцевого самоврядування, підготовлено загальним відділом  виконкому міської ради.

Начальник загального відділу  І.С.Замула