Сіверська міська рада

Меню

Меню

Strategic environmental assessment (Стратегічна екологічна оцінка)

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту Стратегії розвитку Сіверської міської територіальної громади на період до 2027 року та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегія розвитку Сіверської міської територіальної громади на період до 2027 року

ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ Стратегії розвитку Сіверської міської територіальної громади на період до 2027 року

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ СЕО

Довідка про консультації

Заходи СЕО на 2021 (моніторинг)

Звіт СЕО

Звіт про стратегічну екологічну оцінку програми економічного і соціального розвитку Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)

ПСЕР-2021

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повна назва документа державного планування місцевого рівня: проєкт Програми економічного і соціального розвитку Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) на 2021 рік (далі – Програма).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа місцевого планування: Сіверська міська рада.

 Сіверська міська рада  повідомляє про початок громадських обговорень проекту д документу державного планування Програми економічного і соціального розвитку Сіверської міської ради на 2021 рік.

Програма визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, які визначають пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення  якості  та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення  позитивного іміджу території громади.

Передбачувана  процедура громадського обговорення: відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (СЕО), громадське обговорення Програми та звіту СЕО розпочато з дня їх оприлюднення, а саме з 13 січня  2021 року на сайті Сіверської міської ради та триватиме до  11 лютого 2021 року включно.

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проекту Програми  та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до Програми та звіту СЕО, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із  особистим  підписом.  Юридичні  особи  подають  пропозиції  із зазначенням  найменування  та  місцезнаходження  юридичної  особи, анонімні пропозиції не розглядаються. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє, у порядку визначеному законодавством.

Ознайомитися з проєктом Програми економічного і соціального розвитку Сіверської міської ради на 2021 рік, звітом про стратегічну екологічну оцінку, та отримати додаткову інформацію  можна у відділі економічного розвитку, торгівлі та інвестицій  Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області або на офіційному веб-сайті www.siversk-rada.in.ua або  за телефоном: (06274)52648.

Зауваження і пропозиції до проекту Програми, та звіту СЕО подаються до виконкому Сіверської міської ради.

Відповідальна особа: Капінус Наталя Вікторівна (контактні дані: телефон 0627452648,    Е-mailsiversk@siverska-gromada.gov.ua

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів з дня розміщення на сайті. Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Проведення  транскордонних  консультацій  не передбачається.

 

 

Міський голова                                                                                                         А.О. Черняєв