Сіверська міська громада
Бахмутський район, Донецька область

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2015 РІК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2015 рік

Сіверська міська рада, код ЄДРПОУ 04053097
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (35.30.12-00.00 - Постачання пари та гарячої води трубопроводами)

2271

829 421,48 грн. (Вісімсот двадцять дев’ять тисяч чотириста двадцять одна грн. 48 коп.) з ПДВ 20% - 138 236,91 грн. (Сто тридцять вісім тисяч двісті тридцять шість грн. 91 коп.)

Переговорна процедура закупівель

Грудень 2014 року

Процедура закупівлі розпочата на очікувану вартість

35.11.1 – енергія електрична (35.11.10-00.00 – енергія електрична)

2273

930 000,00 грн. (Дев’ятсот тридцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ 20% - 155 000,00 грн. (Сто п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.)

Переговорна процедура закупівель

Грудень 2014 року

Процедура закупівлі розпочата на очікувану вартість

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 18.12.2014р. № 5 .

Голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

Л.Ю.Жердій
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

Г.Л.Левицька
(ініціали та прізвище)