Сіверська міська рада

Меню

Меню

Регламент міської ради

Регламент роботи Сіверської міської ради 8 – го скликання.

Регламент Сіверської міської ради (далі – Регламент) визначає порядок діяльності Сіверської міської ради, депутатів Сіверської міської ради.

Регламент Сіверської міської ради затверджується на пленарному засіданні ради. Зміни і доповнення в Регламент приймаються радою за ініціативою міського голови, депутатів, постійних комісій, а також в разі прийняття нових законодавчих актів України, тих, що стосуються положення Регламенту.

Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову, секретаря Сіверської міської ради і постійну комісію з питань соціально-правової політики та депутатської діяльності.

                                                                                                          Розділ I. Загальні положення

         Стаття 1. Правова основа діяльності Сіверської міської ради

 1. Діяльність Сіверської міської ради (далі – міської ради) здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами, а також Статутом Сіверської міської територіальної громади, цим Регламентом.
 2. Міська рада є органом місцевої самоврядності, що представляє загальні інтереси територіальної громади міста Сіверська, в межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України.
 3. Міська рада є юридичною особою з дня його державної реєстрації в порядку, передбаченому законодавством України, має свою печатку із зображенням Державного Герба України.

      Стаття 2. Планування роботи міської ради

 1. Діяльність міської ради, її постійних комісій здійснюється на підставі планів роботи на півріччя, які затверджуються на пленарному засіданні міської ради в кінці кожного півріччя.
 2. Плани роботи визначають основні напрями діяльності міської ради, а також містять перелік основних організаційних заходів, терміни і виконавців.
 3. Проекти планів роботи розробляються за пропозицією депутатів міської ради, постійних комісій, фракцій міської ради, виконавчих органів міської ради.
 4. Контроль за виконанням плану роботи покладається на секретаря міської ради, виконання – на постійні комісії міської ради. Стан виконання плану роботи розглядається на засіданнях постійних комісій, сесіях міської ради.

     Стаття 3. Місце, час проведення пленарних засідань міської ради

 1. Міська рада проводить пленарні засідання в адміністративній будівлі Сіверської міської ради (2-й поверх, зал засідань міської ради), розташований за адресою: м. Сіверськ, вул. Центральна, 8; у виняткових випадках – в іншому приміщенні.
 2. Пленарні засідання  міської ради починаються о 09.00 годині і закінчуються о 17 годині, якщо міською радою не буде прийнято інше рішення. Перерва в роботі робиться через півтори години роботи на 15 хвилин. Радою може бути прийнятий інший порядок проведення сесій.
 3. Робота влади і діловодство ведеться українською мовою.
 4. У випадках, визначених законами на основі рішення ради в роботі ради може додатково використовуватись інша мова, прийнятна для більшості жителів громади. При цьому офіційним текстом ради, є текст українською мовою.

    Стаття 4. Відкритість і гласність пленарних засідань міської ради

 1. Пленарні засідання міської ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій ради є відкритими і гласними, крім випадків, прямо передбачених законами України.
 2. Право бути присутнім на пленарному засіданні може бути обмежено лише по відношенню до особи, яка в ході засідання здійснила протиправні дії (ініціювання бійки, хуліганських дій, виступи та репліки у нетверезому стані тощо) виключно за відповідним рішенням міської ради не більше, ніж на два пленарних засідання міської ради.
 3. Гласність сесій міської ради забезпечується шляхом публікації рішень нормативно-правового характеру в засобах масової інформації і розміщення проектів рішень, що підлягають обговоренню, і всіх прийнятих рішень, протоколів сесій на офіційному веб-сайті міської ради, а також допуску на сесії в установленому порядку представників засобів масової інформації.

           За технічної можливості проведення онлайн-трансляції засідання міської ради.

 1. Представники засобів масової інформації можуть бути акредитовані на певний термін або на період повноважень ради у секретаря міської ради в установленому порядку.
 2. Представники засобів масової інформації, під час проведення сесій міської ради працюють в залі засідань міської ради. Телеоператори і фотокореспонденти допускаються за узгодженням з міським головою, або більшістю депутатів.

   Стаття 5. Розміщення депутатів міської ради і запрошених осіб в залі засідань міської ради

 1. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися фізичні особи та представники юридичних осіб.
 2. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої особи місцевого самоврядування.
 3. На вимогу ради або її посадових осіб керівники розташованих на території юрисдикції Сіверської міської об’єднаної територіальної громади підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.
 4. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.
 5. На пленарне засідання міської поради запрошуються особи, присутність яких необхідна під час розгляду порядку денного, начальники відділів та спеціалісти виконкому міської ради, представники громадських організацій, політичних партій, трудових колективів, профспілок, органів самоорганізації населення, засобів масової інформації, жителі територіальної громади.
 6. Запрошення на сесію міської ради здійснюється в наступному порядку:

        6.1. Списки запрошених осіб на сесію міської ради формуються поіменно секретарем міської ради, як правило, не пізніше, ніж за 1 день до дня проведення сесії.

        6.2. Секретар міської ради погоджує списки запрошених осіб з міським головою і передає їх керуючому справами виконкому міської ради для організації реєстрації.

       7.  Депутати інших рад, помічники депутатів, представники підприємств, установ, організацій, політичних партій, громадяни можуть взяти участь в сесії як запрошені, подавши письмове звернення на ім’я секретаря міської ради не пізніше, ніж за 3 дні до сесії, а в разі позачергової сесії – не пізніше, ніж за 1 день і отримати запрошення за наявності вільних місць в залі засідань.

      8. Представники засобів масової інформації під час проведення сесії міської ради працюють з керуючим справами виконкому міської ради.

      9.  Особам, запрошеним на пленарне засідання міської ради, забороняється вносити і використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, гасла, гучномовці, інші предмети, які можуть створювати перешкоди в проведенні засідання. Запрошені зобов’язані дотримувати дисципліну, не порушувати громадський порядок, утримуватися від прилюдних проявів свого відношення до того, що відбувається на пленарному засіданні. В разі порушення Регламенту, невиконання вказівок головуючого, окремі запрошені особи за рішенням ради можуть бути видалені із залу засідань співробітниками правоохоронних органів, які забезпечують охорону громадського порядку під час проведення сесії.

    Стаття 6. Встановлення державних та місцевих символів

1. Державний Прапор України на будинку ради встановлюється на постійно.

2. Герб громади чи хоругва (прапор) встановлюються на будинку ради на постійно.

3. На час пленарних засідань ради Державний Прапор встановлюється в залі, де проходить засідання.

4. Поруч з Державним Прапором України може здійснюватися підняття прапору Європейського Союзу за умови дотримання таких правил:

прапор громади та Європейського Союзу не можуть мати розміри більші за Державний Прапор України;

прапор громади та  Європейського Союзу розміщується з лівого (від фасаду будинку) боку або нижче Державного Прапора України.

     Стаття 7. Забезпечення діяльності міської ради

 1. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради, депутатів здійснює секретар міської ради,  керуючий справами виконкому міської ради і заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Розділ II. Організація роботи міської ради

Глава 1. Сесії міської ради

Стаття 8. Форми роботи міської ради

 1. Міська рада проводить роботу сесійно. Сесії бувають: перша, чергові і позачергові. Сесії міської ради складаються з пленарних засідань і засідань постійних комісій.
 2. У період між сесіями можуть проводитися: засідання постійних комісій, засідання тимчасових контрольних комісій і інших утворених радою органів, засідання ради голів постійних комісій, загальні збори депутатів, засідання депутатських груп і фракцій, засідання погоджувальної ради депутатських груп і фракцій.

Стаття 9. Перша сесія міської ради

 1. Першу сесію новообраної міської поради скликає міська виборча комісія не пізніше, ніж за два тижні після реєстрації новообраних депутатів міської ради в кількості, не менше двох третин депутатів від загального складу міської ради.
 2. Рішення міської виборчої комісії про скликання першої сесії міської ради з вказівкою дати, часу і місця проведення, питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводиться до відома депутатів і населення.
 3. На розгляд першої сесії виносяться питання:

3.1. Про результати виборів міського голови, депутатів міської ради.

3.2. Про обрання секретаря міської ради.

3.3. Про утворення постійних комісій міської ради.

3.4. Про затвердження заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами виконкому міської ради, старост.

3.5. Про утворення виконавчого комітету міської ради, визначення його чисельного та персонального складу.

3.6. Про затвердження структури та загальної чисельності апарату міської ради і її виконавчого комітету, та кошторису витрат на їх утримання.

3.7. Про затвердження Регламенту міської ради, Положення про постійні комісії міської ради, Положення про старост.

3.8. Інші питання.

 1. Для підготовки пропозицій про порядок проведення першої сесії і питань, які передбачається внести на її розгляд, а також інших організаційних питань, секретар міської ради попереднього скликання, що діє, формує з числа новообраних депутатів робочу групу на основі пропорційного представництва від різних політичних партій.
 2. Делегування представників в робочу групу здійснюється на зборах депутатів – представників політичної партії. Протокол зборів, підписаний всіма учасниками зборів, направляється міському голові, а в разі його відсутності  –  секретарю міської ради попереднього скликання. В разі не надання у встановлений термін протоколу зборів про делегованих представників в робочу групу, робоча група формується без участі представників тієї або іншої політичної партії (готується відповідне розпорядження міського, що діє, голови).
 3. Перше засідання робочої групи скликає міський голова, а в разі його відсутності  –  секретар міської ради попереднього скликання.
 1. Робоча група обирає зі свого складу голову групи, визначає порядок організації її роботи. Правове, організаційне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи забезпечують секретар міської ради, керуючий справами виконкому міської ради і заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
 1. Робоча група готує пропозиції:

7.1. по кандидатурах до складу секретаріату;

7.2. по кандидатурах до складу редакційної комісії;

7.3. по кандидатурах до складу рахункової комісії;

7.4. по формуванню постійних комісій міської ради;

7.5. по розробці проектів Регламенту міської поради і Положень про постійні комісії міської поради;

7.6. по інших питаннях.

 1. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова міської виборчої комісії (в разі його відсутності – заступник голови або секретар міської виборчої комісії), який інформує депутатів про результати виборів міського голови і депутатів міської ради. З даного питання приймаються рішення.
 2. Новообраний міський голова приймає присягу та депутати міської ради приймають присягу на вірність територіальної громади міста, яку зачитує найстаріший депутат міської ради.
 3. Міський голова продовжує ведення першої сесії міської ради.
 4. Процедура обрання секретаря міської ради проходить у відповідності до пункту 4 статті 26, статей 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 10. Чергові сесії міської ради

 1. Чергові сесії міської ради скликаються міським головою в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал, а з питань  відведення земельних ділянок – не рідше, ніж один раз в місяць.  Дата, час проведення сесії, порядок денний визначаються розпорядженням міського голови.
 2. Розпорядження про скликання сесії приймається не пізніше, ніж за 10 днів до дня проведення сесії.
 3. Інформація про дату, час проведення сесії доводиться депутатам персонально, запрошеним згідно пункту 3 статті 6 даного Регламенту, а населенню через офіційний веб-сайт  Сіверської міської ради не пізніше, ніж за 10 днів до дня сесії.
 4. Після ухвалення рішення про скликання сесії секретар міської ради  розробляє план підготовки сесії, який включає:

4.1. графік засідань постійних комісій;

4.2. графік засідань фракцій;

4.3. графік надання матеріалів сесії депутатам міської ради, посадовим особам;

4.4. порядок проведення сесії;

4.5. інші питання.

 1. У плані підготовки сесії вказуються конкретні дати і відповідальні за виконання заходів.

Стаття 11. Позачергові сесії міської ради

 1. Позачергова сесія міської ради може скликатися за ініціативою міського голови, на вимогу не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради, не пізніше, ніж за день до дня проведення сесії з визначенням дати, часу, місця проведення сесії, питань, які передбачається винести на розгляд міської ради.
 2. Пропозиція про скликання позачергової сесії на вимогу не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради, подається письмово міському голові з вказівкою питань, що виносяться на розгляд сесії, обґрунтуванням необхідності її скликання, разом з проектами рішень, пропонованих для розгляду.
 3. Розпорядження про скликання позачергової сесії приймається, як правило, не пізніше, ніж за день до проведення сесії.
 4. Інформація про скликання позачергової сесії доводиться депутатам міської ради і запрошеним персонально не пізніше, ніж за день до сесії, а також, через офіційний веб-сайт  Сіверської міської ради.

Стаття 12. Випадки скликання сесії секретарем місцевої ради, депутатами міської ради

 1. В разі невмотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію – сесія скликається секретарем міської ради.
 2. У цих випадках сесія скликається:

2.1. Якщо сесія не скликається міським головою в терміни, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2.2. Якщо міський голова без поважних причин не  скликав сесію в двотижневий термін після настання умов, передбачених частиною 7 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1. Сесія має бути також скликана за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу міської ради.
 2. Група депутатів в кількості не менше однієї третини від загального складу міської ради або постійна комісія оформлюють рішення про скликання сесії у вигляді рішення групи депутатів за підписами не менше однієї третини депутатського складу міської ради або постійної комісії відповідно. У рішенні також повинно бути вказано, кому з депутатів ініціативної групи або постійної комісії  доручається відкрити сесію.
 3. Рішення про скликання сесії доводиться до відома населення  і депутатів в порядку і терміни, передбачені статтею 10  Регламенту.

Стаття 13. Внесення і розгляд проектів рішень сесії, формування проекту порядку денного сесії

 1. Проект порядку денного сесії не пізніший, ніж за 15 днів до дня проведення сесії, формує міський голова на основі:

1.1. затвердженого радою плану роботи ради;

1.2. пропозицій секретаря ради;

1.3. пропозицій постійних комісій ради;

1.4. пропозицій депутатів ради, депутатських груп і фракцій;

1.5. пропозицій, висловлених на загальних зборах громадян в порядку місцевої ініціативи;

1.6. пропозицій виконавчого комітету, заступників міського голови, керівника справами виконавчого комітету.

2. Проекти рішень надаються ініціатором внесення питання на сесію, не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дня проведення сесії, секретарю міської ради, для розміщення проектів рішень на офіційному веб-сайті Сіверської міської ради.

3.Проекти погоджених рішень, доповідей і співдоповідей, презентаційні матеріали надаються секретарю міської ради не пізніше, ніж за 15 днів до сесії в друкарській і електронній формі. Проекти рішень підлягають реєстрації. Проекти рішень, що надійшли пізніше зазначеного терміну, на чергову сесію можуть бути внесені по розпорядженню міського голови.

4. До проекту рішення додаються:

4.1. Документи, що обґрунтовують проект рішення, у тому числі пояснювальна записка;

4.2. для позапланових і додаткових питань – лист або службова записка на ім’я міського голови з клопотанням про внесення питання на розгляд сесії;

4.3. презентаційний матеріал (за наявності).

 1. Проекти рішень міської ради з додатком всіх необхідних документів підлягають обов’язковому узгодженню з посадовими особами, які залежно від їх компетенції мають безпосереднє відношення до питань, піднятих у проекті, а також, в обов’язковому порядку, проходять перевірку на відповідність їх вимогам законодавства. Формою узгодження проекту документа є його візування, яке включає підпис особи, що візує документ, дату, найменування посади цієї особи і розшифровку підпису.

Процес узгодження проектів рішень міської ради має бути здійснений не менше, чим за десять календарних днів до пленарного засідання сесії.

 1. Оформлення проекту рішення здійснюється у відповідності до Інструкції з діловодства в Сіверській  міській раді і її виконавчому комітеті.
 2. Не допускається винесення на сесію міської ради нових проектів рішень, якщо не виконано і не знято з контролю раніше прийняте рішення з аналогічного питання.
 3. Засідання постійних комісій, на яких розглядаються проекти рішень міської ради (по напрямах діяльності постійних комісій), що надійшли, проводяться, як правило, не пізніше, ніж за день до дня проведення сесії.
 4. Проекти рішень з питань, які виносяться на розгляд міської ради, доводяться до відома депутатів на паперових носіях або по електронній пошті не пізніше, ніж за один день до засідання постійної комісії, а у виняткових випадках – в день проведення сесії.
 5. Зауваження, пропозиції або питання, що виникли у депутатів щодо проектів рішень, що виносяться на чергову сесію, направляються секретарю міської ради не пізніше, ніж за день до пленарного засідання.
 6. У проект порядку денного сесії включаються питання, проекти рішень по яких погоджені в установленому порядку і мають висновки відповідних постійних комісій. Додаткові питання включаються до порядку денного після обґрунтування ініціатором питання необхідності їх розгляду. Голосування про включення додаткових питань до порядку денного проводиться згідно пункту 22 статті 14 даного Регламенту.
 7. В порядку денному вказуються доповідачі і співдоповідачі питань. Питання, що виносяться на сесію, докладають його ініціатори, голови відповідних постійних комісій або посадові особи виконкому міської ради.
 8. Як окреме питання до порядку денного сесії включається депутатський запит.
 9. У депутатському запиті повинні міститися: прізвище, ім’я, по батькові і посади осіб, до яких адресується запит, суть проблеми і вимог, підпис депутата (депутатів), назва депутатської фракції, дата складання. Текст депутатського запиту додається до протоколу сесії.
 10. При внесенні депутатського запиту в усній формі і його оголошенні на пленарному засіданні ради, мають бути висвітлена суть проблеми і вимог, найменування органів і прізвища посадових осіб, до яких запит адресований. В цьому випадку секретар міської ради готує виписку з протоколу пленарного засідання, яке додається до рішення ради з цього питання.
 11. На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає йому (ним) слово для пояснення і додаткової аргументації необхідності такого запиту.
 12. Після оголошення короткого вмісту запиту, головуючий оголошує голосування відносно включення запиту до порядку денного.
 13. Відповідь на депутатський запит оголошується головуючим на пленарному засіданні ради в тому випадку, якщо на цьому наполягає депутат міської ради, який є ініціатором депутатського запиту.
 14. Депутат міської ради після оголошення відповіді на його депутатський запит має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді на свій депутатський запит, а також внести пропозицію про включення обговорення відповіді на даний запит до порядку денного сесії.
 15. Рішення про включення обговорення відповіді на депутатський запит до порядку денного сесії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 1/4  від присутніх на пленарному засіданні депутатів ради.
 16. Посадові особи, до яких адресовано депутатський запит, своєчасно інформуються про дату і час обговорення відповіді на запит. Вони, або уповноважені ними особи, мають право бути присутнім на цьому засіданні.
 1. Обговорення відповіді на депутатський запит включає:

22.1. Виступ депутата, який вніс депутатський запит з аргументацією своїх пропозицій;

22.2. Виступ представника органу або посадової особи, до яких був направлений депутатський запит;

22.3. Виступ голови або представника постійної комісії, якою доручалася підготовка висновку відносно відповіді на депутатський запит;

22.4. Виступи інших депутатів ради.

Стаття 14. Порядок ведення пленарного засідання

 1. Проведення сесії здійснюється в наступному порядку:

1.1. реєстрація депутатів;

1.2. обрання секретаря пленарного засідання;

1.3. обрання рахункової комісії;

1.4. обрання редакційної комісії;

1.5. затвердження порядку денного сесії;

1.6. затвердження регламенту роботи сесії;

1.7. розгляд і ухвалення рішень сесії.

 1. Пленарне засідання сесії починається з реєстрації депутатів, яка здійснюється секретарем міської ради. Реєстрація депутатів може проводитися, відповідно до прийнятого депутатами рішення, після перерви перед кожним засіданням міської ради.
 2. Сесію відкриває і веде міський голова або, за його дорученням, секретар міської ради, а у випадках, передбачених статтею 12 Регламенту, сесію відкриває за дорученням ініціативної групи депутатів, постійної комісії, один з депутатів цієї групи, постійної комісії, а веде, за рішенням ради, один з депутатів міської ради.
 3. Права і обов’язки головуючого на пленарному засіданні міської ради:

4.1. веде засідання міської ради, стежить за дотриманням кворуму сесії і прийнятого депутатами порядку роботи;

4.2. забезпечує виконання положень цього регламенту і регламенту роботи сесії всіма присутніми на сесії;

4.3. організовує обговорення питань;

4.4. надає слово доповідачам, співдоповідачам і депутатам, промовцям на сесії, надає слово для довідкової інформації посадовим особам виконкому міської ради, забезпечує рівні можливості депутатам для участі в обговоренні;

4.5. за узгодженням з міською радою надає слово запрошеним на сесію;

4.6. проводить голосування з питань, що вимагають ухвалення рішень міської ради, і оголошує його результати;

4.7. приймає заходи щодо підтримки порядку на засіданнях міської ради, при його грубому порушенні має право за узгодженням з міською радою запропонувати особам, запрошеним на сесію, покинути зал засідань;

4.8. дає доручення постійним комісіям і депутатам міської ради, редакційній комісії, пов’язані із забезпеченням роботи сесії міської ради.

 1. Сесія міської ради є повноважною, якщо на її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу міської ради. Якщо на пленарному засіданні міської ради присутні менше половини депутатів від загального складу ради, головуючий відкладає відкриття засідання на одну годину або переносить його на інший день.
 2. Для вироблення остаточного тексту рішень міської ради обирається редакційна комісія в кількості 3 чоловік. Персональний склад редакційної комісії затверджується міською радою за пропозицією міського голови, секретаря міської ради, постійних комісій. Редакційна комісія  зі свого складу обирає голову редакційної комісії, про що оформлюється протокол. Редакційна комісія представляє міському голові доопрацьовані проекти рішень міської ради з врахуванням всіх доповнень, що поступили.
 3. Порядок денний, а також порядок роботи сесії затверджуються міською радою на пленарному засіданні, про що приймається рішення.
 4. При необхідності, в кінці кожного засідання відводиться час, але не більше 30 хвилин, для виступів депутатів міської ради з короткими заявами і повідомленнями, для чого до порядку денного включається питання «Різне». Дебати по цих заявах і повідомленнях не відкриваються і рішення не приймаються.
 5. Головуючий на пленарному засіданні дає протокольні доручення щодо виконання заяв та повідомлень депутатів (у разі необхідності).

На вимогу депутата, який порушив питання, обов’язково надається письмова відповідь.

 1. Тривалість роботи сесії, порядок і послідовність розгляду питань, час для доповідей, співдоповіді, виступів при обговоренні питань, перерв, видів і способів голосування визначається міською радою при прийнятті регламенту роботи сесії: для доповіді надається до 20 хвилин, для співдоповіді – до 10 хвилин, для питань і відповідей доповідачеві – до 10 хвилин, для підсумкового слова – 5 хвилин, для виступів з даного питання – до 5 хвилин.
 2. Рішення міської ради приймаються після їх обговорення. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні міської ради включає:

11.1. доповідь суб’єктів – ініціаторів внесення пропозиції, питань доповідачеві і відповідей на них;

11.2. співдоповідь визначеного профільною постійною комісією або тимчасовою контрольною комісією співдоповідача, питань співдоповідачеві і відповідей на них;

11.3. виступу депутатів – членів профільної постійної комісії або тимчасової контрольної комісії з оголошенням і обґрунтуванням окремої думки, якщо вона не була надана депутатом разом з виведенням відповідної постійної комісії або тимчасової контрольної комісії;

11.4. виступи по одному представникові від кожної постійної комісії, тимчасової контрольної комісії, до яких, окрім профільної (головною) постійної або тимчасової комісії, прямував проект рішення міської ради, в разі, якщо висновки цих комісій не були надані депутатам;

11.5. виступи представників депутатських груп і фракцій, депутатів;

11.6. оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення і повідомлення про кількість, що записалися для виступу і виступили;

11.7. підсумкове слово доповідача (співдоповідачів);

11.8. уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які поступили відносно обговорюваного питання, і ставитимуться на голосування.

 1. Прохання про надання слова для виступу в дебатах з питання, що розглядається міською радою, передаються депутатом секретарю міської ради письмово або усно. В окремих випадках, якщо немає письмових заявок, а також при розгляді процедурних питань, головуючий надає слово для виступу по зверненню депутата, підтвердженому підніманням руки.

Міський голова, секретар міської ради, голови постійних комісій ради мають право взяти слово для виступу з будь-якого питання, але не більш, ніж на 5 хвилин.

Особам, запрошеним на пленарне засідання сесії, слово надається відповідно процедурному рішенню, прийнятому міською радою.

Промовець може виступити лише з того питання, по якому йому дали слово і дотримуватися тривалості часу, даного йому для виступу. У звичайних умовах виступ не уривається.

Депутат міської ради може виступати на пленарному засіданні з одного  питання не більше одного разу. При відступі від встановлених правил міська рада приймає процедурне рішення.

Питання доповідачам і співдоповідачам подаються письмово або усно і формулюються коротко і чітко. Депутат, який поставив питання, може уточнити або доповнити його. Відповідь на питання має бути точною і лаконічною. Депутатам, які виступають в обговоренні, питання не ставляться, за винятком уточнюючих питань головуючого  на пленарному засіданні.

 1. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, по якому йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні попереджає його про це.
 2. Дебати з даного питання припиняються більшістю голосів від числа присутніх депутатів. Тексти виступів депутатів, що не виступили на сесії, можуть бути залучені до протоколу сесії з відповідного питання.
 3. Після закінчення розгляду питання порядку денного головуючий оголошує про перехід до прийняття по ньому рішення.
 4. При ухваленні рішення текст проекту на сесії міської ради може не оголошуватись, якщо проект розданий депутатам.
 5. В разі відсутності пропозицій, доповнень і уточнень за проектом рішення голосування по ньому проводиться в цілому.
 6. В разі надання пропозицій, доповнень, уточнень головуючий проводить голосування в наступному порядку:

18.1. проект рішення береться за основу;

18.2. ставиться на голосування, кожна з пропозицій, доповнень, уточнень, що надійшли, в порядку їх надання;

18.3. рішення приймається в цілому.

 1. При голосуванні з одного питання кожен депутат міської ради має один голос і подає його або за пропозицію, або проти неї, або утримується при голосуванні.
 2. Рішення міської ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктом 8 статті 15 цього Регламенту, в яких рішення приймається таємним голосуванням.
 3. При виявленні помилок в порядку і техніці проведення голосування більшістю голосів від числа присутніх депутатів приймається рішення про проведення повторного голосування.
 4. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії міської ради, передані письмово головуючому на сесії, розглядаються радою або за дорученням головуючого (протокольне доручення) направляються на розгляд постійним комісіям ради або підзвітним і підконтрольним йому органам і посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження в терміни, встановлені радою.
 5. Рішення, що приймаються депутатами на сесії, можуть бути процедурними і з основних питань порядку денного. Рішення про затвердження порядку денного, а також по основних питаннях порядку денного приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.
 6. До процедурних питань відносяться рішення: про обрання секретаря пленарного засідання, рахункової і редакційної комісій, тривалість сесії, порядок і послідовність розгляду питань, визначення виду і способу голосування, тривалості доповідей, співдоповідей, виступів депутатів, припиненні і відновленні дебатів, проведенні повторного голосування, наданні слова запрошеним, і приймаються порадою більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії. Надання слова для довідкової інформації працівникам виконкому міської ради здійснюється головуючим без ухвалення рішення.

Стаття 15.  Види і способи голосування

 1. Рішення міської ради приймаються відкритим поіменним або таємним голосуванням.
 1. Відкрите поіменне голосування здійснюється:

2.1. Кожним депутатом міської ради особисто. Результати голосування фіксуються поіменно;

2.2. Шляхом підняття руки, за можливості з застосуванням електронних засобів.

 1. Для підрахунку підсумків голосування на сесії обирається рахункова комісія із числа депутатів в кількості 3 чоловік. Рахункова комісія веде протокол поіменного голосування з питань порядку денного сесії.
 2. При голосуванні по одному питанню кожний депутат міської ради має голос і подає його або «За» запропонований проект рішення, або «Проти», або «Утримався».
 3. Депутат зобов’язаний повідомити міську раду про неможливість приймати участь в голосуванні, у випадку виникнення у нього, при розгляді питання (нь), реального або потенціального конфлікту інтересів.

У випадку, якщо не голосування депутата, при прийнятті рішення міської ради, призведе до втрати повноважень ради, участь такого депутата, при прийнятті рішення, повинно здійснюватися під контролем міської Сіверської міської ради.

 1. З кожного питання, запропонованого для голосування, може проводитися не більше одного разу. Необхідність повторного голосування по вже прийнятому рішенню визначається депутатами шляхом додаткового голосування. Після закінчення підрахунку голосів головуючий рахункової комісії оголошує результати голосування.
 2. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті міської ради розміщується в день голосування и зберігається протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
 3. Таємне голосування проводиться у відповідності з пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» при обранні на посаду та звільнення з посади секретаря ради, а також прийняття рішення про дострокове припинення повноважень міського голови у випадках передбачених цим Законом».