Сіверська міська рада

Меню

Меню

Положення про “Сіверську Громадську платформу впливу на прийняття рішеь”

УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

_______31.01.2020__ Сіверськ               №7/35-624__ 

 

Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ

про «Сіверську Громадську платформу

впливу на прийняття рішень»

          Заслухавши першого заступника міського голови Рибачука О.А., про затвердження ПОЛОЖЕННЯ про «Сіверську Громадську платформу впливу на прийняття рішень», з  метою об’єднання зусиль міської ради, виконавчого комітету міської ради та представників інститутів громадянського суспільства при вирішенні питань місцевого значення та бачення шляхів вирішення проблем регіону, керуючись  статтею 25 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити ПОЛОЖЕННЯ про «Сіверську Громадську платформу впливу на прийняття рішень» (додається).
 2. Визначити адміністратором Сіверську Громадську платформу впливу на прийняття рішень першого заступника міського голови Рибачука Олександра Анатолійовича.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-правової політики та депутатської діяльності (Бабенко).

 

Міський голова                                                                                В.А. Масюженко

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                         рішенням Сіверської

                                                                                 міської ради

                                                                                         _31.01.2020 №7/35-624_

 

ПОЛОЖЕННЯ

  про «Сіверську Громадську платформу впливу на прийняття рішень»

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає мету запровадження, основні завдання, функції, структуру та засади функціонування «Сіверської Громадської платформи впливу на прийняття рішень» (далі – Громадська платформа).

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про громадські об’єднання», інших нормативно-правових актів.

1.3. Громадська платформа в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, місцевими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.4. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

 • ініціатор зустрічі (обговорення) – Сіверський міський голова, посадова особа Сіверської міської ради та її виконавчого комітету або ініціативна група мешканців громади;
 • адміністратор Громадської платформи (далі – Адміністратор) – Посадова особа виконавчого комітету Сіверської міської ради – визначена Розпорядженням міського голови, що забезпечує функціонування та розвиток Громадської платформи;
 • Учасники Громадської платформи:

Сіверський міський голова;

посадові особи Сіверської міської ради та її виконавчого комітету;

голови постійних депутатських комісій;

старости населених пунктів , що входять до складу ОТГ; 

керівники консультативно-дорадчих органів, що створені та працюють в громаді;

 автори ідей та проектів;

представники бізнесу, що працює в громаді;

волонтери;

інші представники інститутів громадянського суспільства (далі- ІГС).

Додатково можуть бути запрошені:

 • експерти з відповідної теми;
 • представники донорів та інвесторів;
 • представники центральних та/або регіональних органів виконавчої влади.

1.5. Громадська платформа є інструментом що дозволяє об’єднати зусилля Сіверської міської ради, її виконавчого комітету та представників інститутів громадянського суспільства при вирішенні питань місцевого значення та бачення шляхів вирішення  проблем регіону та держави Україна. 

1.6 Основними цілями створення Громадської платформи є:

 • сприяння соціальної згуртованості громади;
 • сприяння співпраці Сіверської міської ради та її виконавчого комітету з ІГС щодо вирішення питань місцевого значення;
 • залучення мешканців громади до процесу розроблення та прийняття актів місцевого самоврядування щодо вирішення питань, які стосуються розвитку громади та контролю за їх виконанням;
 • залучення мешканців громади до; вирішення питань безпеки, екології, інклюзії, соціально-економічного, культурного життя громади шляхом участі в розробленні та виконанні місцевих програм;
 • подання пропозицій щодо визначення та мотивації пріоритетних напрямків реалізації державної політики щодо відповідної роботи на місцевому

рівні;

 • сприяння відкритості та прозорості прийняття рішень на місцевому рівні;
 • сприяння узгодженості дій ОМС у вирішенні питань, пов’язаних із життям вразливих груп населення та їх участі в усіх сферах суспільного життя громади.

 

ІІ. Засади функціонування Громадської платформи

2.1. Власником Громадської платформи є громада в особі Сіверської міської ради та її виконавчого комітету (далі-Рада).

2.2. Рада:

затверджує ПОЛОЖЕННЯ про «Сіверську Громадську платформу впливу

на прийняття рішень»;

– здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Громадської платформи;

–      створює належні умови для її роботи;

–      забезпечує приміщенням для засідань, засоби зв’язку та інформаційну

        підтримку роботи Громадської платформи; забезпечує безоплатний і вільний доступ учасників до інформації, що надходить до Громадської платформи ;.

2.3. Забезпечення роботи Громадської платформи здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших не заборонених законодавством джерел.

 

ІІІ. Адміністратор громадської платформи

3.1. Адміністратор зобов’язаний забезпечувати:

 • адміністрування та підтримку функціонування Громадської платформи;
 • роботу Громадської платформи відповідно до цього Положення, інших вимог законодавства;
 • доступ учасників та запрошених до Громадської платформи;
 • збереження та захист інформації, яка надійшла на Громадську платформу;
 • захист персональних даних відповідно до законодавства.

3.2. Адміністратор зобов’язаний надавати учасникам доступ до інформації, формувати аналітичні матеріали, інші інформаційно-довідкові ресурси, проводити систематизацію та іншу аналітичну роботу відповідно до цього Положення згідно із законодавством.

3.3. Адміністратор здійснює консультаційну підтримку учасників із питань, пов’язаних з функціонуванням Громадської платформи. 

 

ІV. Основне функціональне призначення Громадської платформи

4.1. Громадська платформа на виконання поставлених цілей:

 • розробляє рекомендації щодо вирішення питань місцевого значення;
 • бере участь в проведенні аналізу та наданні рекомендацій щодо проектів рішень Ради;
 • подає Раді пропозиції щодо проведення громадських слухань, якщо проект рішення його потребує;
 • сприяє поширенню інформації про стратегію, програми та проекти, що плануються та/або впроваджуються в громаді;
 • розробляє та впроваджує механізми взаємодії Ради та ІГС на засадах партнерства, відкритості та прозорості;
 • сприяє залученню фінансування на виконання програм та проектів, що спрямовані на розвиток громади;
 • розробляє пропозиції щодо фінансування пріоритетних напрямків на місцевому рівні;
 • проводить попередню оцінку та підготовку висновків у вигляді рекомендацій щодо проектів актів Ради;
 • залучає експертів та/або ІГС для аналізу ефективності рішень прийнятих Радою;
 • підтримує та організовує заходи, що спрямовані на виконання цілей Громадської платформи;
 • подає Раді пропозиції щодо залучення вразливих груп населення громади до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя громади з метою підвищення їх ефективності.

 

 1. Організація діяльності та процедурні питання роботи

                            Громадської платформи

5.1.  Ініціатор зустрічі (обговорення):

1) готує та надає в паперовому та електронному вигляди оформлені належним чином основні та додаткові документи потрібні для якісного обговорення: 

 не можуть бути прийняті до розгляду питання мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України;

зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету і територіальної цілісності держави; підрив безпеки держави; пропаганду війни, насильства;

розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

посягання на права і свободи людини;

        пропаганду комуністичного та/або нацистського режиму та їхньої

 символіки;

 вирішення особистих проблем, всупереч інтересам громади;

 інші питання розгляд яких заборонено законодавством України.

 • надає списки запрошених;
 • готує засідання Громадської платформи узгоджуючи свої дії з Адміністратором;
 • за 20 днів (у разі необхідності терміново розглянути питання – за 10 днів) розсилає учасникам та запрошеним документи, матеріали на ознайомлення, відповідно до теми, що буде розглядатися
 • запрошує на засідання ;
 • оприлюднює результати засідання та список присутніх на офіційному сайті Ради та/або в інший прийнятний спосіб;
 • коли Ініціатором виступає ініціативна група мешканців громади:

 – ініціативна група подає лист-звернення Сіверському міському голові, який містить підписи :

20 мешканців громади, якщо питання стосується невеликої групи мешканців громади, носить локальний характер і по ньому приймається рішення Ради в формі акту; 

150 мешканців громади, якщо питання стосується всіх мешканців громади, носить загальний  характер і по ньому приймається рішення Ради в формі нормативно-правового акту.

        5.2. На початку засідання, яке відкриває Адміністратор, більшістю від присутніх обирається секретар засідання, який веде протокол засідання Громадської платформи;

5.3. Протокол засідання складається протягом 3 робочих днів, підписується Адміністратором та секретарем засідання, передається до Ради та обов’язково доводиться до відома депутатів Ради або членів виконавчих органів ради.

5.4. Засідання Громадської платформи проводиться відкрито. 

5.5. Рішення Ради прийняті за результатами розгляду пропозицій Громадської платформи, в обов’язковому порядку доводяться до відома громадськості шляхом оприлюднення на офіційному сайті Ради або в інший прийнятний спосіб.

Інформація про прийняті рішення, повинна повідомляти про врахування пропозицій Громадської платформи або причини її відхилення.

 

Секретар міської ради                                                               Р.П. Бондаревський