Сіверська міська рада

Меню

Меню

Положення про бюджет участі та аплікаційна форма

ПОЛОЖЕННЯ   про бюджет участі на території  Сіверської міської ради   (об’єднана територіальна громада)

Положення про бюджет участі на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) (далі – Положення) визначає основні засади процесу взаємодії Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада), її виконавчого комітету та мешканців громади,  щодо долучення жителів, які постійно проживають на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада), до прийняття рішень щодо розподілу частини бюджету розвитку об’єднаної територіальної громади, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості для вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)та її виконавчих органів.

Це Положення розроблене з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

  1. Визначення основних термінів, які вживаються в даному Положенні

 1. Бюджет участі на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) (далі – бюджет участі) – це частина бюджету Сіверської міської об’єднаної територіальної громади, що впроваджує процес взаємодії органів місцевого самоврядування та мешканців громади, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення мешканців громади, інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів місцевого бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів, шляхом  проведення  конкурсу проектів.
 2. Автор проекту – ініціативна група або фізична особа, віком від 15 років, яка є громадянином України та проживає на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) (далі – Громада), яка оформила свою ідею у вигляді проектної пропозиції.
 3. Проектна пропозиція (далі – Проект) – план дій, комплекс робіт, задум, ідея, що викладені у вигляді опису з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (схемами, картами), фотографіями, що розкривають сутність задуму та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів бюджету участі. Пропозиція повинна бути заповнена згідно затвердженої форми та відповідати вимогам, які визначені в Положенні про бюджет участі на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) (далі-Положення).
 4. Форма проекту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, яка містить короткий опис проекту і затверджена даним Положенням (додаток 1).
 5. Координаційна рада – створений розпорядженням міського голови консультативно-дорадчий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування бюджету участі та який здійснює детальний аналіз можливості реалізації запропонованого проекту за рахунок коштів бюджету участі.
 6. Робоча група – група спеціалістів виконкому міської ради, створюється Координаційною радою для реєстрації, аналізу та попередньої оцінки поданих проектів.
 7. Аналіз проектів – попередній розгляд робочою групою, усіх поданих проектів на предмет відповідності вимогам, затвердженим цим Положенням та чинного законодавства.
 8. Картка оцінки проекту – документ встановленої форми, для проведення аналізу поданих проектів, затверджений даним Положенням (додаток 2).
 9. Голосування – процес визначення мешканцями громади, які досягли 15 річного віку, проектів-переможців серед відібраних проектів шляхом заповнення бланку для голосування або в електронному вигляді на офіційному сайті міської ради.
 10. Проекти переможці – проекти, які згідно з рейтинговим списком за результатами голосування набрали найбільшу кількість голосів (не менше 50), до вичерпання обсягу коштів бюджету участі на відповідний рік.
 11. Пункт голосування – спеціально відведене приміщення для голосування за проекти бюджету участі. Перелік пунктів затверджується розпорядженням міського голови.
 1. Загальні положення
 1. Формування бюджету участі проводиться за рахунок бюджету Сіверської міської об’єднаної територіальної громади.
 2. Загальний обсяг бюджету участі становить не менше 1% від загальної суми доходів загального фонду місцевого бюджету (без міжбюджетних трансфертів), затвердженого рішенням міської ради про бюджет Сіверської міської об’єднаної територіальної громади на поточний рік.
 3. Фактичний обсяг бюджету участі на відповідний рік визначається програмою про бюджет участі Сіверської міської територіальної громади (далі – Програма) на відповідний період.
 4. Фінансування проектів бюджету участі здійснюється за рахунок коштів бюджету Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) та інших залучених джерел, не заборонених законодавством України.
 5. Подані для фінансування за рахунок коштів бюджету участі проекти повинні відображати креативні сучасні ідеї для покращення рівня життя громади та повинні бути спрямовані, зокрема, на поліпшення комфорту проживання мешканців, естетичного вигляду міста (села), сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, благоустрою, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності громади.
 6. Етапи проведення конкурсу:

          – проведення інформаційної кампанії щодо правил участі у конкурсі;

прийом проектів та їх оприлюднення;

– здійснення робочою групою попередньої оцінки та детального аналізу проектів щодо можливості реалізації;

          – доопрацювання проектів їх авторами за результатами та висновками робочої групи;

          – визначення робочою групою переліку проектів для голосування;

          – проведення за бажанням авторами проектів інформаційних заходів (промоції проектів) серед мешканців громади з метою           популяризації власного проекту;

          – проведення голосування за проекти;

          – визначення Координаційною радою проектів-переможців конкурсу, формування списку проектів-переможців та їх виконавців;

          – реалізація проектів-переможців та звіт щодо їх виконання.

 1. Інформація про бюджет участі розміщується на офіційному сайті міської ради https://siverska-gromada.gov.ua//.
 1. Інформаційна та промоційна кампанія

 

 1. З метою інформування населення про можливість взяти участь у конкурсі проектів, які фінансуються за рахунок коштів бюджету участі, щороку проводиться інформаційна та промоційна кампанія.
 2. Інформаційна кампанія здійснюється на усіх етапах за рахунок наявних організаційних можливостей, а також за рахунок коштів бюджету участі та інших джерел, не заборонених нормами чинного законодавства.
 3. Відповідальні за проведення інформаційної кампанії є члени координаційної ради. До проведення інформаційної кампанії можуть долучатися структурні підрозділи апарату виконавчого комітету міської ради, підприємства, організації та установи.
 4. Інформаційна та промоційна кампанія включає:

– ознайомлення мешканців громади з основними положеннями та принципами бюджету участі, а також заохочування мешканців до подання проектів;

– інформування про хронологію з етапами і датами проведення;

– представлення отриманих проектів та заохочення до участі у голосуванні;

– розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження бюджету участі.

 1. Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів, а також через інші заходи та канали повідомлення залежно від різних груп населення.
 2. Автори проектів самостійно, за власний рахунок, організовують інформаційні заходи серед мешканців громади з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців Сіверської громади.
 1. Подання проектів
 1. Проект подається в паперовому вигляді автором особисто, поштою або електронною поштою.
 2. Проекти за обсягом фінансування за рахунок коштів бюджету участі можуть бути до 50 тис. грн., а сума залучених коштів співфінансування не обмежена.

Відсоток обов’язкового резерву у кошторисі проектів: 10 %. Резервування передбачається для покриття різниці між обсягом фінансування зазначеного в проектній заявці та фактичними  витратами на момент реалізації проекту згідно кошторисної документації (вартість матеріалів, робіт та послуг).

 1. Від одного автора проекту протягом одного року може надходити один проект.
 2. Подаючи проект для участі в конкурсі, автор проекту засвідчує свою згоду на використання ідеї та складових проекту, а також обробку своїх персональних даних міською радою та структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради.
 3. Проекти повинні відповідати наступним вимогам:

5.1. Назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладеною лаконічно, в межах одного речення.

5.2 Проект подається особисто автором проекту за встановленою цим Положенням формою проекту (додаток 1).

5.3 Проект не суперечить чинному законодавству України.

5.4 Реалізація проекту належить до компетенції міської ради та структурних підрозділів апарату виконавчого комітету міської ради.

5.5 В разі подання проекту у сфері просторового розвитку проект має відповідати Генеральному плану населеного пункту.

5.6 Реалізація проекту повинна відбуватися протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат.

5.7 Фінансування проекту повинно бути у рамках Програми, якщо сума проекту перевищує – гарантійні листи щодо співфінансування проекту у межах чинного законодавства.

5.8 Орієнтовний бюджет проекту, розрахований автором, включає всі витрати (розробка проектної документації; закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих, вартість будівельних та ремонтних робіт та інших витрат, необхідних для реалізації проекту, мінімально необхідний резерв).

5.9 Доступ до об’єктів, на які спрямовані кошти проекту має бути вільним для всіх мешканців Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада).

5.10 При формуванні проектів, які включають  роботи з поточного ремонту об’єктів, авторам необхідно додавати до проекту орієнтовний кошторис вартості робіт.

 1. В рамках бюджету участі не фінансуються проекти, які:

6.1 Суперечать чинному законодавству України, напрямкам діяльності, визначеними Планом соціально-економічного та культурного розвитку або  Стратегією розвитку громади та місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами.

6.2 Конкретно визначені чи зазначені в програмах, що затверджені міською радою та будуть реалізовані протягом 3 років (поточного та наступних).

6.3 Передбачають виключно розробку проектної документації

6.4 При реалізації передбачають залучення додаткової чисельності працівників до штату бюджетної установи та  її утримання за рахунок коштів бюджету

6.5 Передбачають нове будівництво.

6.6 Передбачають створення окремих комунальних підприємств, закладів, установ, організацій.

6.7 Передбачають виконання робіт на територіях, будівлях та спорудах,  які не належать до комунальної власності міської територіальної громади та на земельних ділянках, які перебувають в оренді;

6.8 Не є загальнодоступними для мешканців громади.

 1. Строки подачі проектів :

7.1 На регулярній основі – кожен рік проекти подаються з 01.02. до 01.03.

7.2 На нерегулярній основі – строк подання проектів визначається розпорядженням міського голови.

 1. Проекти подаються:

8.1 Шляхом заповнення відповідної форми розміщеної на офіційному сайті міської ради в розділі «Бюджет участі» з обов’язковим наданням оригіналів у паперовому вигляді поштою за адресою: вул. Центральна, 8, м. Сіверськ, Бахмутського району Донецької області,  з поміткою на конверті «Бюджет участі на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада);

8.2 Особисто до відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому міської ради виконавчого комітету міської ради;

8.3 На електронну адресу  siversk@siverska-gromada.gov.ua, відсканований варіант проекту, з додатками.

Автор проекту може долучити до пакету документів фото та відео презентацію.

 1. Зміни та узагальнення декількох проектів в один можливі лише за згоди авторів відповідних проектів, не пізніше ніж за 5 календарних днів до кінцевого терміну здійснення попередньої оцінки та аналізу проектів.
 2. Автор проекту може зняти поданий проект з розгляду не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку голосування.
 3. Зразок форми проекту розміщується на офіційному сайті міської ради у розділі «Бюджет участі».
 4. Проекти, які були допущені до голосування в попередньому етапі реалізації бюджету участі та які не стали переможцями у голосуванні, можуть подаватись повторно у порядку, встановленому цим Положенням.
 5. Після закінчення терміну прийняття проектів створюється реєстр отриманих проектів. На поштову або електронну адресу автора проекту надсилається повідомлення (лист) із зазначенням реєстраційних реквізитів проекту.
 6. Члени координаційної ради не мають право подавати проекти.
 1. Попередня оцінка і аналіз проектів
 1. Координаційна рада проводить попередню перевірку повноти і правильності заповнення форми проекту протягом 15 робочих днів після завершення терміну подачі проектів.
 2. У разі виявлення недоліків у заповненні форми проекту, в телефонному режимі або електронною поштою уповноважений робочий орган повідомляє про це автора проекту з пропозицією внести необхідні корективи протягом 5 робочих днів з моменту отримання відповідної інформації. При відсутності в зазначений термін необхідних змін проект підлягає відхиленню. Зміни до поданого проекту вносяться автором проекту особисто або шляхом надсилання електронною поштою з обов’язковим наданням оригіналів у паперовому вигляді.
 3. Координаційна рада визначає щодо кожного проекту відповідальні підрозділи за напрямком реалізації проекту.
 4. Робоча група протягом 30 днів з дня отримання проекту здійснюють його аналіз та готують звіт про відповідність проекту законодавству, цьому Положенню та можливості його реалізації за формою, яка затверджена даним Положенням (додаток 3). Картка містить позитивну чи негативну оцінку запропонованого проекту. В разі негативної оцінки проекту зазначаються аргументовані причини відмови. Заповнена картка направляється Координаційній раді.
 5. У разі відсутності достатньої інформації для проведення експертизи відповідальний структурний підрозділ може направити запит автору проекту на електронну поштову скриньку для отримання у 5-тиденний термін додаткової інформації.
 6. Розгляду не підлягають проекти, що містять ненормативну лексику, наклепи, заклики до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо.
 7. Координаційною радою формуються переліки позитивно та негативно оцінених проектів.
 8. Автори проектів мають право бути присутніми та запрошуються на засідання Координаційної ради.
 9. Проекти, які отримали позитивну попередню оцінку, підлягають подальшому розміщенню на офіційному сайті для проведення голосування.
 10. Автори проектів, які отримали позитивну попередню оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом про те, що їх проекти будуть опубліковані на сайті для голосування.
 11. Автори проектів, які отримали негативну попередню оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом про відмову в публікації з відповідним обґрунтуванням.
 1. Голосування та підрахунок результатів
 1. Проекти-переможці визначаються шляхом голосування мешканцями, які зареєстровані та проживають на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) віком від 15 років.

Для визначення проектів переможців допускаються проекти, які набрали не менше 50 голосів.

 1. Після закінчення кінцевого терміну для голосування, із представлених на голосування проектів формується список проектів по рейтингу.
 2. Рейтинг проектів формується за такою формулою:

Р=КГ/Б

де: Р – рейтинг проекту;

КГ – кількість голосів, які віддані за проект;

Б – сума бюджетних коштів, необхідна для реалізації проекту.

 1. Голосування проводиться:

4.1 На офіційному сайті міської ради шляхом заповнення електронної форми.

4.2 У спеціально визначених міською радою пунктах голосування шляхом заповнення друкованого бланку для голосування.

 1. Голосування триває 30 днів.
 2. Перелік пунктів для голосування, з зазначенням режиму роботи, оприлюднюється міською радою на офіційному сайті міської ради, не пізніше ніж за 7 днів до початку голосування.
 3. У пунктах голосування можна отримати бланки для голосування, зразок яких затверджений даним Положенням (додаток 3), а також перелік проектів, що беруть участь у голосуванні.

При голосуванні шляхом заповнення друкованої версії анкети за паспортом нового зразка, обов’язковим є пред’явлення оригіналу довідки про реєстрацію місця проживання особи.

 1. У кожному з визначених пунктів призначається відповідальна особа, яка супроводжує голосування та веде журнал реєстрації, в якому зазначається дата голосування, прізвище, ім’я, та по-батькові громадянина, серія, номер паспорта, місце реєстрації громадянина, підпис громадянина, прізвище, ім’я по батькові та підпис відповідального працівника пункту голосування, який видав бюлетень.
 2. Кожен мешканець громади може проголосувати за один проект. Мешканці громади, які внаслідок фізичних вад не мають можливості самостійно заповнити бланк для голосування та (або) особисто проголосувати в пунктах для голосування, мають право скористатись допомогою своїх рідних, близьких та інших осіб, доручивши їм подати заповнений бланк для голосування. При подачі бланку для голосування довіреною особою має бути пред`явлено паспорт, відповідне посвідчення особи, яка доручила їм подати бланк для голосування.
 3. Якщо буде встановлено, що мешканець громади скористався своїм правом більше одного разу, то всі його голоси вважаються недійсними.
 4. Якщо буде встановлено, що мешканець громади надав не достовірні дані (паспорт, телефон, адресу реєстрації), то всі його голоси вважаються недійсними.
 5. Підрахунок голосів в електронному та паперовому варіантах організовує та узагальнює Координаційна рада. Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект.

             13  За результатами голосування формується список проектів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість балів, пріоритетність  проектної пропозиції  визначається жеребкуванням, яке проводить координаційна рада у присутності авторів.

 1. Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються Координаційною радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови Координаційної ради є вирішальним.
 2. Списки проектів за рейтингом фіксуються в протоколі засідання Координаційної ради, засвідчуються підписами усіх присутніх на засіданні членів Координаційної ради.
 3. Інформація щодо переліку проектів з рейтинговими показниками публікується на офіційному сайті міської ради.
 4. Результати голосування розміщуються на офіційному сайті міської ради у розділі «Бюджет участі».
 5. Після затвердження обсягів фінансування бюджету участі на відповідний рік, за рейтинговими показниками формується перелік проектів-переможців.
 6. У випадку, якщо при реалізації проектів-переможців не виникає потреба у використанні резерву або виникають залишки коштів за рахунок зменшення вартості робіт, матеріалів тощо, то напрямок використання коштів вирішується координаційною радою  разом з автором проекту в рамках тематики проекту. Відповідні зміни відображується у протоколі засідання координаційної ради.
 7. У разі, якщо при реалізації проекту його вартість перевищує заявлену в проектній заявці, автор проекту може залучити додаткове фінансування з джерел не заборонених чинним законодавством  або, за спільною згодою автора та координаційної ради, вартість проекту може бути зменшена, якщо це суттєво не вплине на суть проектної ідеї. Цей факт фіксується у протоколі засідання Координаційної ради.  7. Реалізація проектів та оцінка ефективності використання коштів бюджету участі
 8. Проекти, які перемогли в голосуванні, виносяться на розгляд найближчої сесії міської ради. Пропозиції, які будуть затверджені рішенням ради підлягають фінансуванню при можливості впровадження в межах поточного бюджетного року у цьому бюджетному році, якщо ні, то на наступний бюджетний рік.
 9. Процес реалізації проектів-переможців підлягає постійному моніторингу та щорічному оцінюванню з метою удосконалення цього процесу.
 10. Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники або одержувачі коштів бюджету Сіверської міської об’єднаної територіальної громади. Автор проекту має право знайомитися з ходом реалізації проекту.
 11. Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщується на офіційному сайті міської ради.
 12. Координаційна рада щорічно готує звіт про хід реалізації проектів, які отримали фінансування за рахунок коштів бюджету участі міської територіальної громади.
 13. Заповнені друковані бланки для голосування, реєстри для голосування в паперовому вигляді зберігаються уповноваженим робочим органом 3 роки від дати оголошення переможців конкурсу.   

                                                                                                                                                                                       Додаток 1

                                                                                                                                                                                        до Положення

ФОРМА ПРОЕКТУ,

реалізація якого планується за рахунок коштів

бюджету участі на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) у _____ році

Дата надходження                                                  

 

Включено до реєстру поданих проектів за №

________________________________________

П.І.П/б та підпис особи, що реєструє

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

 1. Назва проекту:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Вартість проекту:
 
  

 

 

 •  

Проект буде реалізовано на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громад) (впишіть назву населеного пункту/мікрорайону міста):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Адреса:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту – не більше 50слів)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами проекту)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість).(Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки проектно-кошторисної документації).

 

Складові завдання

Орієнтовна вартість, грн

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

Разом:

 
 1. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):
 1. a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси ………………………….. . . .. …………… для зазначених вище цілей

 

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………………..

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей.

Примітка:

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для міської ради та структурних підрозділів апарату виконавчого комітету міської ради) зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.

 1. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за наявності).

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….

 1. Інші додатки (якщо необхідно):

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,

б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,

в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми, кошторис тощо) ……………………………………………………………………………………………………
СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12.Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло).

 

Ім’я та Прізвище**

Контактні дані

Підпис***

1.

Поштова адреса ___________ _________________________ _________________________

e-mail:

№ тел.:

Серія та № паспорта: ______ _________________________

 

2.

Поштова адреса ___________ _________________________ _________________________

e-mail:

№ тел.:

Серія та № паспорта: ______ _________________________

 

3. … … …

  

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам міської ради.

Стать:

чол.

жін.

     

Вік:

    14-18

     19-31

     31-40

    41-50

     51-60

     понад 60

 

Рід занять:

     Студент

    Працюю

    Безробітний

    Пенсіонер

     Підприємець

             

Згода на обробку персональних даних:

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, ______________________________________________________________, даю згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних в пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами Сіверської міської ради.

_______________                                                                                        __________________

дата                                                                                                                   підпис

 1. Я погоджуюсь, що:

– усі пункти бланка-заяви є обов’язковими для заповнення;

– заповнений бланк (за виключенням п. 12) буде опубліковано на офіційному сайті міської ради;

– можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи сума реалізації перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію.

 ______________                  __________________            _________________________

дата                              підпис                                              П.І.П/б автора

Додаток 2

до Положення

Ідентифікаційний номер проекту

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром)

Картка оцінки проекту,

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів

бюджету участі на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)

у _____ році

Розділ 1. Попередня оцінка проекту з точки зору правильності і повноти заповнення форми проекту (заповнює уповноважений робочий орган)

1.1. Найменування структурних підрозділів апарату виконавчих органів ради (відділів),до повноважень яких відноситься проект (фахівці цих організацій в подальшому братимуть участь в оцінці проекту).

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2. Форма проекту заповнена згідно з вимогами, немає необхідності запрошувати автора проекту для отримання додаткової інформації.

а) так

б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?)

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________                                            _____________________________

      дата                                                                        П.І.П/б відповідальної особи

уповноваженого органу

Ідентифікаційний номер проекту

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

Розділ 2. Аналіз проекту на предмет можливості або неможливості його реалізації(заповнює відповідальна особа, визначена Координаційною радою, за підсумками засідання).

2.1. Форма проекту містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції проекту на предмет можливості/неможливості його реалізації.

а) так

б) ні (зазначити чіткі причини)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2. Інформацію, що викладена в формі проекту, було доповнено автором проекту:

а) так (зазначити, яку саме інформацію надано додатково)

б) ні

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.3. Запропонований проект стосується повноважень міської ради та апарату виконавчого комітету  міської ради:

а) так

б) ні (зазначити чіткі причини)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам (в т.ч. Генеральному плану населеного пункту(якщо це пов’язано із запропонованим проектом):

а) так

б) ні (зазначити чіткі причини)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.5. Запропонований проект відповідає визначеним пріоритетам розвитку міста/села:

а) так

б) ні (зазначити чіткі причини)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.6. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат:

а) так

б) ні (зазначити чіткі причини)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.7. Кошторис проекту, поданий автором проекту для його реалізації (у разі необхідності з орієнтовною вартістю розробки проектно-кошторисної документації):

а) приймається без додаткових зауважень

б) із зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою нижче формою)

Складові проекту

Витрати за кошторисом

 

Запропоновані

Зміни, внесені

 

автором проекту

Експертною групою

1.

  

2.

  

3.

  

4.

  

5.

  

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає __________ гривень.

Загальна сума проекту, відкоригована згідно із зауваженнями Експертної групи, складає                 ___________ гривень (заповнюється за потреби).

Обґрунтування внесених змін:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

2.8. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту:

а) позитивний

б) негативний (зазначити чіткі причини)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.9.Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контекст і законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів:

а) позитивний

б) негативний (зазначити конкретні причини)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.10. Висновок виконавчого органу міської ради(виконавчих органів міської ради), до компетенції яких відноситься реалізація даного проекту, згідно з пунктом 1.1. розділу 1 цього документа, щодо можливості реалізації запропонованого проекту та можливих додаткових дій, пов’язаних з його реалізацією (наприклад, в частині статусу земельної ділянки, на якій пропонується реалізувати проект, отримання додаткових погоджень тощо).

а) позитивно

б) нейтрально  (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……….……………………………….

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

 

2.11. Чи реалізація запропонованого проекту передбачає витрати в майбутньому (наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт тощо)

а) так (які у річному вимірі?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………………….……….……………………………….

б) ні

Розділ 3. Рекомендації щодо внесення проекту, запропонованого до фінансування за

рахунок  коштів бюджету участі міської ради,  в  перелік  проектів для голосування (в т.ч. опис передумов, які можуть зашкодити реалізації пропозиції(проекту)та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого проекту)*

а) позитивні

б) негативні

Обґрунтування/зауваження:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

*Заповнюються за підсумками засідання Координаційної ради, підсумки якого оформлюються протоколом за підписом голови та секретаря Координаційної ради

«_______»____________р.                          __________________________________________

П.І.П/б. та підпис голови та секретаря Координаційної ради

 

Додаток 3

до Положення

БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

бюджету участі на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)

Прізвище

Ім’я

По-батькові

Дата народження

Номер телефону                             

 
  

Серія, № паспорта

Адреса реєстрації*

 

 

(*якщо адресою реєстрації в паспорті є не територія Сіверської  територіальної громади, то необхідно вказати інший номер документа, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби тощо в громаді)

 

Документ, що підтверджує

проживання (перебування)

(у випадку голосування на паперовому бланку паспорт з адресою реєстрації чи інший документ необхідно пред’явити особі, яку уповноважено супроводжувати голосування)

Згода на обробку персональних даних:

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, ______________________________________________________________, даю згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних в пункті 7 цього бланка-заяви, міською радою та структурними підрозділами апарату виконавчого комітету міської ради.

_______________                                                                                         __________________

дата                                                                                                                   підпис

Проголосувати можна за 1 проект. Зазначте в графі номер та назву проекту*.

 

Номер проекту

Назва проекту

  

* Перелік проектів, які допускаються до голосування, формується з проектів, які отримали попередню позитивну оцінку Координаційної ради конкурсу «Бюджет участі на території Сіверської міської ради об’єднана територіальна громада» та допущені до голосування

 

———————————————————————————————————————

Заповнюється відповідальною особою, яка супроводжує голосування

Отримав __________   ____________________________________     _____        _______  

                        Підпис                                               П.І.П/б.                       дата               час

Положення Бюджет участі