Сіверська міська громада
Бахмутський район, Донецька область

ЯК ОТРИМАТИ ДОТАЦІЇ НА МОЛОДНЯК ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ П А М' Я Т К А

Що необхідно зробити, щоб отримати спеціальну бюджетну дотацію за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби

Якщо у Вашому домогосподарстві народилось теля, Ви маєте право отримати дотацію з державного бюд­жету за його утримання та збереження до певного віку (з трьох до п’ятнадцяти місяців).

 Ваші дії для оформлення дотації:

            1. Провести його ідентифікацію і реєстрацію у вста­новленому законодавством порядку (отримати пас­порт великої рогатої худоби та ветеринарну кар­тку до нього, а у разі утримання 10 і більше голів молодняку великої рогатої худоби необхідно взяти витяг з Єдиного державного реєстру тварин). Для цього необхідно звернутись до фахівців ветеринарної служби або до державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин».

           2.  Звернутись до міської ради (або до уповноваженої нею особи) з тим, щоб було здійснено запис до реєстру фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк ВРХ.

           3. Відкрити рахунок у банку, на який буде перерахо­вано дотацію (взяти довідку про його відкриття).

           4. Зробити копію паспорта громадянина України та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (довідка про присвоєння ідентифікаційного номера).

     Особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це і відповідний орган державної податкової служби, і пред'являють відмітку в паспорті.

Копії зазначених документів необхідно подати  до міської ради строком до 1 числа кожного місяця.

На момент першого подання документів спеціальна і бюджетна дотація буде нарахована у таких розмірах:

           ♦    250 грн. за голову — за молодняк віком  від   3 до    5 місяців;

           ♦    500 грн. за голову — за молодняк віком  від  6 до 8 місяців;

           ♦    750 грн. за голову — за молодняк віком  від  9 до 11 місяців (включно).

             ♦    1000 грн. за голову — за молодняк  віком  від  12 до 15 місяців (включно).

           У подальшому бюджетна дотація за молодняк виплачується у розмірі 250 грн. через кожні 3 місяця його утримання до досягнення ним 15 міс. віку. Для її нарахування Вам необхідно буде через три місяці звернутися до міської ради.

Отримані кошти не оподатковуються!                                                       

Виконком міської ради« повернутися до списку оголошень